ZARZĄD STOWARZYSZENIA "BRISTOL" w kadencji 2008-2012.

Wybrany na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 października 2008 roku.


ZARZĄD


PREZES

prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka (Polska/Uniwersytet Łódzki)
grazyna.zarzycka@wp.pl

WICEPREZESI

dr hab. Piotr Garncarek (Polska/Uniwersytet Warszawski)
p.garncarek@uw.edu.pl

prof. dr Constanin Geambaşu (Rumunia/Uniwersytet w Bukareszcie)
kgeambasu@yahoo.com

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

prof. PhDr. Marta Pančíková, PhD. (Słowacja/Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)
pancikova@chello.sk

dr Hanna Burkhardt (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie)
hanna.burkhardt@rz.hu-berlin.de

SKARBNIK

dr hab. Piotr Garncarek (Polska/Uniwersytet Warszawski)
p.garncarek@uw.edu.pl


KOMISJA REWIZYJNA


PRZEWODNICZĄCA

prof. US dr hab. Jolanta Tambor

WICEPRZEWODNICZĄCA

dr Iwona Wilhelms (Słaby-Góral) UŁ

CZŁONKOWIE

Krystyna Data


SĄD KOLEŻEŃSKI


Piotr Kajak, Piotr Lewiński, Ałła Kożynowa

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl