ZARZĄD STOWARZYSZENIA "BRISTOL" sprawujący władzę od września 1997 - do września 2000

wybrany na I Walnym Zgromadzeniu,które odbyło się w Łodzi w dniu 18 września 1997 r.


ZARZĄD


PREZES

Prof. dr hab. Władysław Miodunka
dyrektor Instytutu Polonijnego
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polska.

WICEPREZESI

Dr Elwira Grossman
pracownik naukowy Wydziału Slawistyki
Uniwersytet w Glasgow
Wielka Brytania.

Urszula Sajkowska
dyrektor Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Cudzoziemców "Lingua Mundi"
Warszawa
Polska.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Doc. dr Anna Dąbrowska
dyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
Uniwersytet Wrocławski
Polska.

Prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak
dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Uniwersytet Łódzki
Polska.

Doc. dr Anna Packalén
pracownik naukowy w Instytucie Slawistyki
Uniwersytet w Uppsali
Szwecja.

Prof. Tokimasa Sekiguchi
pracownik naukowy w Katedrze Kultury Polskiej
Uniwersytet w Tokio
Japonia.


KOMISJA REWIZYJNA


PRZEWODNICZĄCA

Barbara Karczmarczyk
zastępca dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Polska.

CZŁONKOWIE

Prof. Constantin Geambasu
pracownik naukowy Zakładu Slawistyki
Uniwersytet w Bukareszcie
Rumunia.

Doc. dr Marta Pančiková
kierownik Katedry Filologii Słowiańskich
Uniwersytet im. Komeńskiego w Bratysławie
Słowacja.


SĄD KOLEŻEŃSKI


PRZEWODNICZĄCY

Dr Romuald Cudak
dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Polska.

CZŁONKOWIE

Dr Waldemar Martyniuk
pracownik naukowy Instytutu Polonijnego
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polska.

Dr Leon Sikorski
pracownik naukowy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Uniwersytet Łódzki
Polska.

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl