ZARZĄD STOWARZYSZENIA "BRISTOL" Sprawujący władzę od 2004 do 2008 roku


ZARZĄD


PREZES

Dr Anna Seretny

WICEPREZESI

Prof. dr hab. Anna Dabrowska

Prof. Constantin Geambasu

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Prof. Marta Pancikova

Dr Waldemar Martyniuk

Dr Jan Fellerer

SKARBNIK

Mgr Grażyna Przechodzka


KOMISJA REWIZYJNA


PRZEWODNICZĄCA

Mgr Tatiana Czernysz

CZŁONKOWIE

Mgr Danuta Gałyga

Mgr Urszula Sajkowska


SĄD KOLEŻEŃSKI


PRZEWODNICZĄCY

Dr Waldemar Martyniuk

CZŁONKOWIE

Mgr Marian Górecki

Prof. Wiktoria Tichomirowa

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl