Wydarzenia

Dodane: 06.11.2017

Konferencja

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji

Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania

Poznań, 20-21 września 2018 roku

Zobacz także: karta uczestnictwa


Dodane: 11.01.2018

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji językoznawczej
Tradycja w języku - język w tradycji
organizowanej 14 maja 2018 r. przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zobacz także: formularz zgłoszeniowy


Dodane: 05.01.2018

Boże Narodzenie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

  W środę, 13 grudnia, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu świętowano Boże Narodzenie. Słuchacze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców przygotowali bardzo bogaty program artystyczny, na który zaprosili władze Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Dyrektorów IFP, lektorów, studentów, przyjaciół i rodziny. Wszyscy posłuchali koncertu kolęd, obejrzeli przedstawienie teatralne „Jak Mikołaj z Aniołkiem prezenty rozdawali” (przygotowane na podstawie prozy Małgorzaty Musierowicz) oraz wspólnie zaśpiewali. W ten sposób, już w połowie grudnia, na UAM rozpoczęliśmy wspólne świętowanie!


Dodane: 20.12.2017

W 2017 roku Członkowie Stowarzyszenia „Bristol” zostali uhonorowani medalem


Dodane: 20.12.2017

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, pod red. E. Kubickiej, Toruń 2017

Monografia zawiera teksty o tematyce glottodydaktycznej poświęcone w głównej mierze rozwojowi dydaktyki języka polskiego jako obcego, prezentacji tradycyjnych i nowatorskich rozwiązań w procesie nauczania i uczenia się, problemom, jakie współczesna sytuacja geopolityczna stawia przed glottodydaktyką polonistyczną. Artykuły zostały pogrupowane w siedmiu blokach prezentujących najpierw zagadnienia ogólne, dotyczące dziedziny, jak również tych, którzy ją uprawiają, następnie metod przekazywania wiedzy, materiałów, które mają być w tym procesie pomocne, wreszcie oczekiwań odbiorców.


Dodane: 20.12.2017

Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej

Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej, red. W. Hajduk-Gawron, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2017

16 marca 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej zorganizowane przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej. To już trzecie spotkanie z cyklu seminariów metodycznych podejmujących zagadnienia związane z dydaktyką języka polskiego. Wcześniejsze poświęcono edukacji medialnej oraz roli filmu w nauczaniu języka polskiego. Tegoroczne seminarium było adresowane przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego, lektorów języka polskiego jako obcego, a także do studentów filologii polskiej.

Spis treści

prof. Romuald Cudak (Uniwersytet Śląski) Tekst literacki jako narzędzie pracy i przedmiot refleksji w nauczaniu języka polskiego jako obcego
prof. Ewa Jaskółowa (Uniwersytet Śląski) Umiejętności językowe a metodyka lektury
prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski) Kształcenie kompetencji tekstotwórczej przez literaturę
prof. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Po stronie wiersza (w sieci)

Sesja warsztatowa
dr Wiola Próchniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Mówić o rzeczach ważnych – pomiędzy literaturą a lekcją
dr Barbara Morcinek-Abramczyk (Uniwersytet Śląski) Recepcja pragmatyczna, czyli literatura polska w nauczaniu japońskich studentów
dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski) Obcy w szkolnym kanonie literackim. Studium przypadku
dr Wioletta Hajduk-Gawron (Uniwersytet Śląski) Adaptacja tekstów literackich na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego


Dodane: 19.12.2017

Pierwsze życzenia świąteczne dotarły do nas z Rumunii

Święta na lektoracie w Jassach (Rumunia)
Koncert kolęd (9 grudnia 2017) i polska wigilia (12 grudnia 2017)


  9 grudnia bieżącego roku w Muzeum Zjednoczenia (Muzeul Unirii) w Jassach odbył się, po raz pierwszy, wieczór kolęd w językach polskim oraz rumuńskim otwarty dla publiczności. Polskie kolędy (m. in. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Cicha noc”) zaprezentowali studenci lektoratu przygotowani przeze mnie oraz Zespół Sołonczanka z Nowego Sołońca pod kierunkiem pani profesor Any Zielonki, reprezentujący Związek Polaków w Rumunii. Zespół, oprócz powszechnie znanych kolęd, przypomniał również te mniej popularne, jak np. „Gore gwiazda Jezusowi” i „Paśli pasterze woły”. Rumuńskie kolędy przygotował zespół Ihos z Liceum „Octav Băncilă” pod kierunkiem pani profesor Petroneli Dârțu. Warto dodać, że uczniowie liceum nauczyli się specjalnie na ten wieczór również jednej kolędy w języku polskim, tzn. „Przybieżeli do Betlejem”, co dla osób, które nie mają na co dzień żadnego kontaktu z naszym językiem było bardzo odważnym przedsięwzięciem.


  Wydarzenie udało się zorganizować dzięki współpracy kilku instytucji, a mianowicie Pałacu Kultury w Jassach, Lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie Alexandru Ioan Cuza, Liceum Artystycznego „Octav Băncilă”, Związku Polaków w Rumunii, Instytutu Polskiego w Bukareszcie oraz Fundacji Crescendo... [ czytaj całość ]


Dodane: 19.12.2017

Ukazały się „Polskie czytanki”

Jest to pozycja zawierająca czterdzieści tekstów do czytania i słuchania dla uczących się języka polskiego jako obcego. Bezpośrednią inspiracją i motywacją do napisania tej książki były powracające pytania słuchaczy, którym brakowało tekstów do czytania na niższe poziomy. Na początek zatem ("na początek" ponieważ w międzyczasie powstała druga część „Polskich czytanek”) przyjęliśmy rozpiętość poziomów od A1 do B1.
Materiały do tej publikacji testowane były przez wiele miesięcy podczas pracy z dorosłymi uczącymi się, indywidualnie lub w grupach słowiańskich i niesłowiańskich. Ich pozytywny odbiór oraz recenzje w jeszcze większym stopniu zachęciły nas do publikacji.
W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszamy Państwa do lektury artykułu, który ukazał się właśnie na łamach „Języków Obcych w Szkole”:
http://jows.pl/artykuly/od-slowa-do-dzialania-czyli-o-nauczaniu-slownictwa-poprzez-tekst


Dodane: 05.12.2017

Informacja

Ukazała się książka dr Li Yinan „Literatura polska w Chinach” wydana przez Uniwersytet Śląski i Wydawnictwo Gnome.
Autorka jest kierownikiem Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Publikacja otwiera serię Literatura polska za granicą przygotowywaną przez Katedrę MSP i SJiKP. Książka jest świetnym przewodnikiem po literaturze polskiej w Chinach.


Dodane: 14.11.2017

Z Polski w świat – historie wybitnych Polaków

Czytanki (readersy) – dla Węgrów i innych cudzoziemców uczących się języka polskiego Z Polski w świat – historie wybitnych Polaków. Bohaterowie to: Józef Hofmann, Halina Konopacka, Henryk Sławik, Wojciech Inglot, Tomasz Bagiński, Robert Lewandowski i Jasiek Mela. Każda z postaci była lub jest znana w innej dziedzinie. Są wśród nich genialni artyści, mistrzowie sportu, społecznicy angażujący się w pomoc innym, przedsiębiorcy, politycy, naukowcy i twórcy kultury. Podobnego wyboru dokonali nasi węgierscy partnerzy przygotowując swoją część o znanych Węgrach dla osób, które poznają język węgierski: Ich bohaterowie to: Béla Bartók, Ágnes Keleti, József Antall, Katinka Hosszú, Ferenc Rofusz, Albert-Lászlo Barabási, Dánielné Molnár.
Wymienione osoby opisano w uproszczony sposób, tak by uczący się języków już od poziomu A2+ mogły szlifować swoje kompetencje językowe, takie jak rozumienie tekstu pisanego lub słuchanego i jednocześnie zapoznawać się z realiami historycznymi i kulturowymi Polski i Węgier.
Do tekstów zostały opracowane dwa utrwalające wiedzę ćwiczenia. Dodatkowo każdy tekst został nagrany i jest udostępniany jako mp3. Wyróżniającym elementem są ilustracje ubogacające publikację.
Autorzy pracy po stronie polskiej to osoby związane z Fundacją Edu & More (Agnieszka Baniak, Dorota Gruza, Karolina Michalczyk, Agnieszka Pabiańczyk) na co dzień zajmujący pracą z cudzoziemcami, tworzeniem materiałów dydaktycznych, szkoleniami dla lektorów języka polskiego, nauczaniem języka polskiego jako obcego. Natomiast po stronie węgierskiej są to lektorzy i metodycy nauczania języka węgierskiego związani z Uniwersytetem w Pecz (dr Timea Baumann oraz dr Katalin Pelcz) Wszyscy autorzy są praktykami w dziedzinie nauczania języków.
Autorom zależało na opracowaniu użytecznego i ciekawego materiału służącego osobom, które uczą się języków: polskiego lub węgierskiego.
Publikacja została wydrukowana i bezpłatnie przekazana ośrodkom i instytucjom, w których nauczane są język węgierski w Polsce i język polski na Węgrzech. Można ją też pobrać w serwisie https://issuu.com/fundacjaedumore/docs/read_20polandhungary_a oraz na stronie Fundacji Edu & More http://www.efundacja.org/readpoland-readhungary.html.
Na stronie fundacji można też przeczytać o autorach projektu i etapach prac.

Projekt jest współfinansowany w ramach Węgiersko – Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej.
Realizacja: 1 lipca – 30 listopada 2017 roku.


Dodane: 08.11.2017

Jak za pomocą tekstów literackich nauczać języka polskiego jako obcego - materiały dydaktyczne


Dodane: 08.11.2017

Podręczniki z serii Start

Start 1. Survival Polish, 2017
Start 2. Beginner Polish , 2013
Start 3, Higher Beginner Polish, 2017
Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska

  Start 1. Survival Polish jest zmodyfikowaną wersją podręcznika wydanego w 2010 roku. W podtytule autorki zapowiadają serię książek do nauki języka polskiego, a wewnątrz okładki można zapoznać się z poziomami biegłości językowej z przyporządkowanymi do nich częściami podręcznika z serii Start (Start 1. Survival Polish, Start 2. Beginner Polish, Start 3, Higher Beginner Polish). To bardzo cenny zabieg zarówno dla nauczycieli, jaki i studentów, którzy rozpoczynając przygodę z językiem polskim zyskują gwarancję kontynuacji materiału.
  Każdy podręcznik zawiera 10 jednostek, które w zależności od potrzeb i umiejętności studentów mogą być dzielone na mniejsze części. Poszczególne tematy dotyczą sytuacji komunikacyjnych odpowiednio dostosowanych do poziomu językowego, odzwierciedlają rzeczywiste użycia języka oraz umiejętnie wprowadzają zagadnienia gramatyczne. W każdym rozdziale systematycznie rozwijane są umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania.
  Wydaje się, że zgromadzone słownictwo będzie szczególnie przydatne pracownikom korporacji i biur, jednak nie wykluczeni są inni odbiorcy.
  Dużą zaletą tej serii jest intensywny trening fonetyczny – wymowa to umiejętność, której poświęca się dużo czasu i uwagi na poziomach początkujących, dlatego konsekwentnie powtarzany przy każdym rozdziale trening jest bardzo dobrym rozwiązaniem metodycznym. Na końcu wszystkich jednostek zamieszczono listę słów z ostatniej lekcji, co zachęca uczących się do systematycznej i uporządkowanej pracy oraz przygotowywania materiałów do powtórek. Do podręczników dołączona jest płyta CD, zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt lektora wraz z testami, grami i dodatkowymi ćwiczeniami.


Dodane: 08.11.2017

Informacja

Film i serial w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej.
Red. W. Hajduk-Wrona, M. Wójcik-Dudek. Katowice 2016. Wydanie internetowe


Dodane: 06.11.2017

Konferencja

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
zaprasza do udziału w konferencji
Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych
9 marca 2018, Katowice


Dodane: 01.11.2017

Konferencja

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ serdecznie zaprasza na konferencję naukową
Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne – między teorią a praktyką
która odbędzie się w Łodzi 13 i 14 kwietnia 2018 roku.

Zobacz także: formularz zgłoszeniowy


Dodane: 23.10.2017

Odbyła się konferencja jubileuszowa Stowarzyszenia „Bristol”: Bariery i pomosty w kulturze i języku. W 20. rocznicę powstania Stowarzyszenia „Bristol”. Opole, 18-20 października 2017 roku


Dodane: 30.09.2017

Stowarzyszenie „Bristol” po raz szósty jest współorganizatorem konferencji dla nauczycieli języka polskiego w Moskwie

Danuta Gałyga

Ewa Jaskóła

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego jest współorganizatorem VI konferencji nauczycieli języka polskiego w Moskwie. Projekt został przygotowany wraz z Ambasadą RP w Federacji Rosyjskiej, Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Moskwie, Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie i Kongresem Polaków w Rosji. Do Moskwy przyjadą nauczyciele języka polskiego jako obcego lub drugiego uczący na terenie Rosji zarówno w jednostkach uniwersyteckich, jak i w szkołach społecznych. Spodziewamy się, że w konferencji i warsztatach będzie uczestniczyć ponad trzydzieści osób. Z Polski do Rosji Stowarzyszenie „Bristol” kieruje dwóch wykładowców: prof. dr hab. Ewę Jaskółę (Uniwersytet Śląski) i dr Danutę Gałygę (Uniwersytet Jagielloński). Polscy wykładowcy będą przez dwa dni prowadzić warsztaty metodyczne z nauczycielami. Program został zróżnicowany i dostosowany do potrzeb grupy docelowej. W programie również przewidziano dwie lekcje pokazowe z młodzieżą uczącą się w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Moskwie. Polscy wykładowcy poprowadzą zajęcia, a następnie zanalizują je z nauczycielami. Cieszymy się, że już po raz szósty Stowarzyszenie „Bristol” może uczestniczyć w tym cyklicznym projekcie.

Zobacz także: Program konferencji


Dodane: 10.10.2017

Możliwość pracy

An der Philologischen Fakultät / Institut für Slavistik ist zum 1. November 2017 folgende Stelle im geförderten Drittmittelprojekt: „Sprachbewusstheit und Mehrsprachigkeit – Entwicklung einer ressourcenorientierten Didaktik für den Herkunfts- und Fremdsprachenunterricht am Beispiel russischer und polnischer Herkunftssprecher*innen“ zu besetzen:

Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in
(50% einer Vollbeschäftigung, befristet bis zum 31. Dezember 2019)
vorgesehene Vergütung: Entgeltgruppe 13 TV-L


Dodane: 04.10.2017

Święto Polonistyki na Uniwersytecie w Ołomuńcu!

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Polonistyka 2017. Cele i Metody
Ołomuniec, 12–13 października 2017 roku.

Projekt współrealizowany przez Stowarzyszenie „Bristol”.

Na Uniwersytet w Ołomuńcu zapraszają nasi Koledzy Poloniści: Ivana Dobrotová, Michał Hańczakowski, Jan Jeništa.


Dodane: 23.09.2017

Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego - konferencja w 2002 roku we Wrocławiu organizowana przez Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską


Dodane: 20.09.2017

Wspomnień czar - konferencja w Lublinie (1999 rok) Polonistyka w świecie. Nauczanie języka polskiego studentów zaawansowanych


Dodane: 20.09.2017

Ukazał się nowy podręcznik do nauczania języka biznesu

Podręcznik języka ekonomicznego dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1 Wybraliśmy ekonomię przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do podjęcia studiów na różnych kierunkach ekonomicznych. Składa się z trzech rozdziałów: Wprowadzenie do ekonomii, Mikroanaliza rynku, Podstawowe podmioty gospodarcze. Unia Europejska i przeznaczony jest na 60 godzin lekcyjnych. Poza skondensowanymi tekstami zawiera przygotowujące do pracy z nimi słowniki, liczne, ciekawe i zróżnicowane ćwiczenia oraz bloki powtórzeniowe, dzięki czemu możliwe jest częste powracanie do słów, kontekstów i struktur w celu ich lepszego zrozumienia i zapamiętania. Książkę wyróżnia oparcie tekstów na popularnych podręcznikach akademickich do ekonomii oraz znaczne uproszczenie outputu, dzięki czemu jest ona przyjazna użytkownikom o obniżonej kompetencji komunikacyjnej. Podręcznik ten jest efektem wielu lat pracy jego autorki w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, gdzie stał się on drogą do sukcesu wielu kursantów z powodzeniem studiujących obecnie na polskich uczelniach ekonomicznych.


Dodane: 19.09.2017

Edyta Nowosielska: O szkole językowej w Polword

Szkołę językową Polword w Londynie założyłam w roku 2000. Powstała z pasji i prawdziwej potrzeby propagowania i pomocy w poznawaniu naszego języka i kultury. Zaczynałam od małego pomieszczenia, chociaż w samym sercu stolicy. Dzisiaj nadal mieścimy się w samym centrum, mamy okołu 200 studentów uczących się j.polskiego. Studenci nasi są jak żagwie ogniska – płoną w swoim tempie i jak długo pragną. Niektórzy z nich są z nami po kilka lat, inni przelotnie parę miesięcy, a jeszcze inni rok, dwa. Są też powracające iskry, studenci, którzy wracają po przerwie, rekord należy tutaj do Nicka, który wrócił do nas po 11 latach. Jako szkoła możemy pochwalić się wieloma sukcesami, tak swoimi jak i studentów. Tworzymy wspaniałą rodzinę ludzi, którzy stworzyli miejsce spotkań, do którego studenci przychodzą w wielką radością, zwykle po pracy, zmęczeni, ale pełni radości, a my, nauczyciele, pomagamy im tę radość utrzymać i podniecać płomień ciekawości – bo do tego właściwie sprowadza się motywacja studentów – ciekawość następnej lekcji, meandrów polskiej gramatyki, następnego wyzwania. Więcej o naszej szkole pisałam na: http://www.bristol.us.edu.pl/wykladowcy_na_swiecie.php?a=51

W czerwcu br. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymaliśmy uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, a tym samym staliśmy się jednym w dwudziestu czterech akredytowanych centrów egzaminacyjnych n a świecie i jedynym w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo to nie tylko uhonorowało Polword, jako szkołę, ale również dostarczyło nam wspaniałego narzędzia do promocji i propagowania języka polskiego w Wielkiej Brytanii. Wysiłki nasze wspiera z wielką życzliwością Ambasada RP w Londynie – w Ambasadorze mamy prawdziwego Przyjaciela języka i kultury polskiej. Pierwsze egzaminy certyfikatowe przeprowadzamy w listopadzie i mamy nadzieję, że wszyscy kandydaci świetnie sobie poradzą.

My, jako Polword, nie spoczniemy na laurach, mamy nadzieję róść dalej, sięgać wyżej i coraz lepiej propagować naszą piękną polszczyznę.


Dodane: 18.09.2017

Ukazał się podręcznik do nauki języka polskiego adresowany do cudzoziemców studiujących architekturę

Architektura – język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/ B1 jest wynikiem wieloletniej pracy z grupami początkującymi w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. W podręczniku znajduje się osiem jednostek lekcyjnych, lekcja powtórzeniowa, przykładowy egzamin oraz gra. Skrypt jest oparty na podręcznikach akademickich, podręcznikach do gimnazjum, słownikach języka polskiego, a także na materiale zaczerpniętym z internetu: historiasztuki.com.pl, portalwiedzy.onet.pl, wikipedia.pl.


Dodane: 04.09.2017

Konferencja

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej organizowanej w ramach projektu pt.
Komparatywno-slawistyczne językowo-kulturalne tematy
Chorwackiej Fundacji Naukowej (HRZZ).
Konferencja odbędzie się w dniach 9 i 10 lutego 2018 roku w Zagrzebiu.

Zobacz także: zaproszenie (eng), zaproszenie (hrv)


Dodane: 25.08.2017

Pierwszy dydaktyczny kryminał adresowany do cudzoziemców uczących się języka polskiego

Walizka B. K. Jędryki to pierwszy kryminał z serii Czytam po polsku. Seria przeznaczona jest dla osób uczących się języka polskiego jako obcego/ drugiego. Wraz z bohaterem Johnem, studentem historii sztuki, czytelnik przeżywa pełne napięcia chwile na lotnisku w Warszawie, by w końcu rozwikłać niebanalną zagadkę. John planuje spędzić wakacje w Polsce. W samolocie poznaje Victorię, studentkę z Australii. Razem planują wyjazd na Mazury. W czasie kontroli paszportowej zaczynają się problemy. Ze względu na dobór słownictwa oraz struktur gramatycznych książka jest skierowana do osób na poziomie początkującym (A1 według skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego). Może być wykorzystywana w ramach zajęć językowych, jak również stanowić materiał do pracy samodzielnej. Do tekstu na stronach http://www.polish-point.pl można znaleźć ćwiczenia rozwijające sprawność czytania, co zdecydowanie podnosi wartość tej publikacji.


Dodane: 30.06.2017

Stowarzyszenie „Bristol” współorganizatorem III Letniej Szkoły Języka Polskiego w Rosji

W tym roku po raz trzeci odbędzie się Letnia Szkoła Języka Polskiego w Rosji na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku. Dr Bartłomiej Maliszewski związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej przez tydzień będzie prowadził zajęcia z młodzieżą polonijną i osobami zainteresowanymi językiem i kulturą polską. Bardzo cieszymy się, że nasze Stowarzyszenie po raz kolejny może współpracować z polonistami z Irkucka.


Dodane: 08.06.2017

Informacja

Ukazał się tom z konferencji Język w kulturze - kultura w języku 3 współorganizowanej przez Stowarzyszenie „Bristol” z Uniwersytetem w Preszowie.
Tom ukazał się pod redakcją Marty Vojtekovej


Dodane: 29.03.2017

Wspomnienia - „Bristolowe” spotkanie w Łodzi

17-19 października 2008 roku Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego - 2”. Jubileusz 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ zorganizowana przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej UŁ, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ i Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego


Dodane: 17.03.2017

Konferencja

Z okazji 20-lecia istnienia polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela
w Bańskiej Bystrzycy mamy zaszczyt zaprosić Państwa
na międzynarodową konferencję naukową
Styl jako narzędzie badawcze w synchronii i diachronii języków słowiańskich
organizowaną przez Katedrę Języków Słowiańskich w dniach 24-26 października 2017

Zobacz także: formularz zgłoszenia, program


Dodane: 01.03.2017

Czy pamiętamy dziesięcioro przykazań nauczyciela języka polskiego jako obcego? Odsyłamy do tekstu Donalda A. Pirie


Dodane: 27.02.2017

Informacja

Zachęcamy do zapoznania się z nowym podręcznikiem do nauczania jpjo.


Dodane: 29.09.2014

Zaproszenie do sekcji „Bristolu” - literatura w nauczaniu jpjo

Sekcja literaturoznawcza
Tekst literacki – jako wieloaspektowa forma komunikacji językowej i jako tekst kultury – jest dla glottodydaktyki cennym przejawem językowej aktywności. Można teksty literackie traktować pragmatycznie – jako materiał językowy. Materiał wyjątkowo bogaty i na różne sposoby użyteczny. Egzemplifikujący nie tylko pełne spektrum zjawisk gramatycznych i leksykalnych, ale pokazujący również te możliwości języka, które w innych tekstach ujawniają się mniej intensywnie, a stanowią o rzeczywistej semantycznej sile i żywotności polszczyzny...


Dodane: 14.10.2014

Zeszyty ćwiczeń

Szanowni Państwo!
Sekcja „Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego” naszego Stowarzyszenia oraz Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, podjęły wspólną inicjatywę redagowania zeszytów ćwiczeń, których podstawowym walorem ma być nauczanie języka polskiego jako obcego poprzez treści kulturowe. Chcemy wydawać materiały, będące konspektami zajęć, opracowania i teksty dające się wykorzystać w praktyce glottodydaktycznej, mogące wpisać się jednocześnie w szeroko rozumianą narrację kulturową...

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: