Pomoce dydaktyczne

Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego

W środowisku nauczycieli języka polskiego jako obcego dzieje się coraz więcej. Powstają projekty i publikacje, które dzięki dofinansowaniom są dostępne bezpłatnie dla wszystkich chętnych osób, ceniących sobie podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wzbogacanie warsztatu nauczycielskiego.
Warto w tym miejscu zaprezentować publikację Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, która jest podsumowaniem szkolenia 17 nauczycieli języka polskiego z Żytomierszczyzny i efektem projektu współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione narzędzia Web 2.0, które mogą być wykorzystywane na lekcjach języka polskiego. Są to m.in. PiZap, PhotoPeach, Prezi, StoryBoardThat, Padlet, Quizlet, LearningApps, Kahoot!, Tagul, Pinterest i inne. Wszystkie narzędzia są dostępne bezpłatnie w wersjach podstawowych. Znajomość tych narzędzi i umiejętność ich używania w procesie nauczania polskiego przynosi wiele korzyści, np:

  • nauka języka polskiego jest bardziej atrakcyjna, pozbawiona rutyny,
  • zaspokajane są oczekiwania młodego pokolenia, które biegle posługuje się tymi i innymi aplikacjami internetowymi,
  • zwiększa się samodzielność nauki,
  • nauczanie polskiego jest bardziej efektywne i satysfakcjonujące,
  • nauczyciele tworzą bardziej dopasowane do potrzeb uczestników kursów materiały dydaktyczne.

W publikacji ww. narzędzia zostały omówione i zilustrowane w bardzo praktyczny, poparty przykładami sposób.
Druga część publikacji zawiera gotowe konspekty i karty pracy do 18 lekcji polskiego przewidzianych na poziom A2 i zaplanowanych w formule nauczania mieszanego, gdzie część nauki odbywa się poza salą szkolną i bez bezpośredniego udziału nauczyciela, ale z użyciem platformy polskijazyk.pl, która osobom rosyjskojęzycznym oferuje bezpłatną naukę na czterech poziomach zaawansowana (od A1 do B2). Przedstawione konspekty i karty pracy były tworzone przez praktyków, czyli nauczycieli języka polskiego z Ukrainy, którzy w czasie organizowanego przez Fundację Edu & More szkolenia w Warszawie poznali prezentowane w publikacji narzędzia Web 2.0, zawartość platformy polskijazyk.pl i tematy lekcji z poziomu A2. W publikacji dzielą się swoją pracą oraz propozycjami ćwiczeń i aktywności, które można zaproponować uczniom nie tylko w czasie lekcji polskiego, ale też podczas przygotowań do lekcji czy wykonywania prac domowych.

Autorzy publikacji mają nadzieję, że będzie ona pomocna w codziennej pracy polonistów nauczających obcokrajowców.

Publikację można pobrać bezpłatnie ze stron:
- Fundacji Edu & More; http://www.efundacja.org/projekty.html
- https://issuu.com/fundacjaedumore/docs/publikacja_jezyk_polski_2.0_-_zasto

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: