Deklaracja członkowska

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
Informuję, że znana mi jest treść statutu Stowarzyszenia oraz że spełniam wymogi określone w § 11. Zobowiązuję się do przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz wyrażam zgodę na opłacanie składek członkowskich.

Wraz z dwiema rekomendacjami prosimy o przesłanie poniższego formularza.

deklaracja.doc


E-mail:

Imię i Nazwisko:

Data i miejsce urodzenia:

Imię ojca:

Obywatelstwo:

Wykształcenie:

Miejce pracy i stanowisko:

Staż pracy w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej:

Adres służbowy (kod, telefon służbowy):

Adres domowy (kod, telefon domowy):

Data:

Podpis:

 

Wpisz kod z obrazka powyżej:

    

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: