Wydarzenia

Dodane: 07.01.2020

Konferencja

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej
oraz
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
Glottodydaktyczny barter, czyli wymieńmy się doświadczeniami, wiedzą i refleksjami
Kraków, 24–25 września 2020 roku.

Zobacz także: formularz zgłoszeniowy

W trakcie wrześniowej konferencji odbędzie się Walne Wyborcze Posiedzenie Członków Stowarzyszenia „Bristol”


Dodane: 12.07.2020

Dr Justyna Zych (Centrum Polonicum, Uniwersytet Warszawski): Z UW na UW, czyli kultura polska wiosną w Seattle

Na kampusie UW w ... Seattle

  W semestrze wiosennym roku akademickiego 2019/2020 przebywałam na University of Washington (UW) w Seattle jako profesor goszcząca (Visiting Assistant Professor) w ramach stypendium Programu Fulbrighta.
  Prowadziłam autorski kurs w języku angielskim o kulturze i historii Polski pt. Warsaw: A Window to Contemporary Polish History and Culture. Jego tytuł w pełni oddaje koncepcję zajęć. Architektura i sztuka Warszawy, a także literatura oraz filmy jej poświęcone (oczywiście w tłumaczeniu i z napisami) stanowiły punkt wyjścia do wprowadzenia amerykańskich studentów w najnowsze dzieje naszego kraju oraz do przedstawienia im najważniejszych zjawisk w kulturze polskiej XX i XXI wieku.
  Na kurs uczęszczało kilka osób mających polskie korzenie, ale większość stanowili słuchacze, którzy nie mają osobistych związków z Polską, ale interesują się naszym krajem, zwłaszcza jego historią. Wśród uczestników kursu byli również studenci, którzy wybierają się w niedalekiej przyszłości do Warszawy i chcą się dobrze przygotować do tej podróży.
  Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia odbywały się online, co stanowiło wyzwanie, ale zarazem mobilizowało mnie do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktycznych i do wykorzystywania ogromnych możliwości, jakie dają technologie w nauczaniu. Pomimo niecodziennej formuły kursu studenci uczestniczyli w nim bardzo aktywnie... [ czytaj całość ]


Dodane: 10.06.2020

Konkurs na stanowisko lektora/lektorki języka polskiego w Zessko

An der Universität Potsdam ist am Zentrum für Sprachen und Schlüsselkompetenzen (Zessko) zum 01.09.2020 im Geschäftsbereich Sprachen / Sprachbereich Polnisch eine Stelle als
Akademische/-r Mitarbeiter/-in (w/m/d)
Kenn-Nr. 331/2020

mit 20 Wochenstunden (50 %) unbefristet zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 der Entgeltordnung zum TV-Länder.


Dodane: 03.05.2020

Język a Edukacja 7: Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej, red. naukowa tomu: Danuta Lech-Kirstein i Marzena Makuchowska

Tom zawiera ponad 30 artykułów poświęconych teoretycznym i praktycznym problemem współczesnej glottodydaktyki polonistycznej, rozpatrywanym przede wszystkim z perspektywy różnorodności językowo-kulturowej uczestników procesu uczenia się i nauczania polszczyzny. Autorzy, z których większość to zarówno doświadczeni praktycy, jak i osoby naukowo zajmujący się problematyką glottodydaktyczną, podejmują bogaty wachlarz ważnych i aktualnych problemów, które wynikają z mniej lub bardziej głębokich różnic językowych i kulturowych (w tym także sytuacji egzystencjalnej, jak np. pochodzenie z krajów objętych konfliktem), będących wyzwaniem nie tylko z punktu widzenia sprawności i skuteczności nabywania kompetencji językowych, lecz także ze względu na pożądane społecznie, nacechowane zrozumieniem i życzliwością, zgodne relacje międzyludzkie. Autorzy pokazują, jak określać (diagnozować) istotę i zakres możliwych barier, dostosować koncepcje dydaktyczne, przygotować kursy i zajęcia, jakich użyć metod (znanych i nowoczesnych, mniej czy bardziej konwencjonalnych), materiałów, przyrządów itp., by osiągnąć właściwie dobrane i zakrojone cele, pokonać bariery czy nawet przekształcić je w czynnik wzbogacający każdą ze stron. Książka stanowi kolejną ważną i pomocną pozycję w polskiej bibliotece glottodydaktycznej, jakkolwiek – dzięki szerokiej perspektywie opisu (np. różne obrazy świata) – może też zaciekawić znaczenie szersze grono odbiorców, zainteresowanych edukacją w przestrzeni międzynarodowej i różnorodnością kulturową.
Praca jest adresowana przede wszystkim do teoretyków i praktyków nauczania języka polskiego jako obcego, a także dla czytelników interesujących się różnorodnością międzykulturową.


Dodane: 27.02.2020

Publikacja Polski do słuchania. Ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia ze słuchu

Podręcznik adresowany jest do osób uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie B1, w tym przygotowujących się do egzaminów certyfikatowych: państwowego lub międzynarodowego ECL. Jest atrakcyjnym materiałem dydaktycznym dla lektorów języka polskiego jako obcego prowadzących kursy na poziomie B1 lub kursy przygotowawcze do egzaminów.
Publikacja zawiera 20 zestawów testujących i rozwijających rozumienie ze słuchu - łącznie 120 zadań, w tym 800 przykładów rozumienia pojedynczych zdań oraz 400 przykładów sprawdzających rozumienie dłuższych tekstów lub dialogów.
Dodatkowym atutem publikacji jest rozwijanie u odbiorcy kompetencji realioznawczej, krajoznawczej i socjokulturowej. Teksty do słuchania są zróżnicowane tematycznie, uczący się dzięki nim zyska wiedzę na temat wydarzeń kulturalnych, problematyki dnia codziennego itp. Teksty oddają realia życia codziennego w Polsce, przemycają wiedzę na temat zasad kurtuazji, strategii komunikacyjnych, pozwalają poznać wybrane miejsca w Warszawie, jak również inspirujące życiorysy (m.in. siostra Małgorzata Chmielewska, Lunia Czechowska, Joanna Kulig, Max Faktor, Stanisław Moniuszko, rodzina Wedlów).
Zapraszamy na stronę: https://www.naukapolskiego.com/

Z recenzji publikacji:
„Polski do słuchania” (...) będzie dobrym uzupełnieniem materiałów przeznaczonych do doskonalenia umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Pozwala bowiem na rozwijanie kompetencji słuchania globalnego i selektywnego, umożliwia odbiorcy w interesujący sposób zyskać także wiedzę z obszaru polskiego życia codziennego, powtórzyć słownictwo z poziomu B1. Ponadto zgromadzenie w jednej pracy aż dwudziestu zestawów zadań umożliwia osobie poznającej język polski systematyczne rozwijanie kompetencji słuchania ze zrozumieniem, zaznajomienie się z typami zadań testowych i techniką ich rozwiązywania, co może być szczególnie pomocne dla osób przygotowujących się do egzaminów poświadczających znajomość języka (...)”.

dr hab. Aleksandra Achtelik
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach


Dodane: 12.02.2020

I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej chcieliśmy złożyć Państwu serdeczne podziękowania za objęcie wydarzenia patronatem honorowym.
https://polonia24.tvp.pl/46187397/13012020-miedzynarodowy-dzien-edukacji-polonijnej-w-londynie
https://magazynzwysp.tvp.pl/46306650/magazyn-z-wysp-83-wydanie-21012020

Polski Uniwersytet na Obczyźnie

  12 stycznia 2020 odbyła się organizowana przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie międzynarodowa konferencja naukowa pt. I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej. Wydarzenie poświęcone zostało interdyscyplinarnym problemom pracy nauczyciela polonijnego. Wykłady i warsztaty prowadziło grono znakomitych wykładowców zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i Polski, specjalizujących się w działaniach glottodydaktycznych. Gościem honorowym konferencji był konsul Tomasz Balcerowski. Wśród uczestników znaleźli się nauczyciele polonijni z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Francji oraz Polski, w sumie w spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób.
  Sesję wykładową poprowadzili wykładowcy z Polski – dr Mateusz Gaze, który podzielił się doświadczeniami dotyczącymi nauczania gramatyki polskiej oraz prof. Agata Roćko, przedstawiając referat dotyczący nauczania polskiej poezji poprzez piosenkę i taniec.
  W sesji warsztatowej w praktyczny sposób zaprezentowana została tematyka związana z nauczeniem dzieci dwujęzycznych: praca z tekstami polskich legend (dr Mateusz Gaze), wykorzystanie piosenek i tańca w przybliżaniu polskiej poezji (prof. Agata Roćko), storytelling (mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska), ocenianie kształtujące (dr Aleksandra Jędryszek-Geisler), warsztat pracy logopedy (mgr Monika Plata), arteterapia (mgr Urszula Walczak), praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami (mgr Mirosława Lipka) oraz trening kompetencji międzykulturowych (mgr Mariusz Rutczyński, mgr Monika Plata).
  Wydarzeniu towarzyszyła promocja podręcznika Legendy polskie na A2. Podręcznik dla dzieci polonijnych i nie tylko, a także związanych z nim materiałów edukacyjnych oraz wystawa Rektorzy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. W 80. rocznicę powołania uczelni.
  Nad stroną merytoryczną konferencji czuwał komitet naukowy w składzie: prof. Grażyna Czubińska, prof. Waldemar Kuligowski, prof. Krystyna Ostrowska, prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, prof. Kazimierz Pospiszyl, prof. Agata Roćko, dr. hab. Edyta Pałuszyńska, dr hab. Mirosław Pęczak, dr hab. Paweł Tański, dr Justyna Gorzkowicz, dr Aleksandra Jędryszek-Geisler oraz dr Aneta Pasternak.
  Patronat honorowy nad imprezą objęli: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG, Polska Macierz Szkolna i Stowarzyszenie Bristol.
  Partnerzy wydarzenia to Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie – Isleworth Middlesex, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Kulczyk Foundation, która zapewniła również bogate materiały edukacyjne dla każdego z uczestników konferencji.

AUTOR FOTOGRAFII: Franek Strzeszewski


Dodane: 05.02.2020

Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego - Piotr Kajak

Monografia Piotra Kajaka stanowi kontynuację prac powstających w kręgu UW, dzięki bliskiej współpracy polonistów ze świetnym zespołem kulturoznawców UW, którego dorobek autor uwzględnił w szerokim zakresie.

Monografia [...] ma szansę stać się jedną z podstawowych prac na temat miejsca kultury popularnej w nauczaniu kultury polskiej, zintegrowanej z nauczaniem języka polskiego.

Mam nadzieję, że niniejsza praca potwierdzi dobrą pozycję Piotra Kajaka w zakresie kulturoznawstwa glottodydaktycznego oraz stanie się podstawą ożywionej i twórczej dyskusji.

Z recenzji prof. dr. hab. Władysława Miodunki

Zobacz także: Spis treści


Dodane: 04.02.2020

PODRĘCZNIK Z CYKLU „JĘZYK POLSKI BEZ GRANIC”

JUŻ DOSTĘPNY - DO POBRANIA
PODRĘCZNIK Z CYKLU „JĘZYK POLSKI BEZ GRANIC”
DLA KLAS VII (cz. I - poziom A2) w wersji PDF
(wkrótce również nagrania dźwiękowe MP3)
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2019 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy VII i VIII do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.
Autorkami opracowanego podręcznika dla poziomu A2 (cz. I) (klasa VII) są:
 1. Róża Ciesielska – Musameh z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
 2. Kamila Kwiatkowska z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
 3. Grażyna Przechodzka z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
 4. Agnieszka Roczniak z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
 5. Maria Zielińska z Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poziom A2 dotyczy osób, które posługując się językiem:
 • rozumieją wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • potrafią porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
 • potrafią w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Lekcje jakie dla Państwa przygotowano umieszczone są w podręczniku Język Polski bez Granic.
Możecie Państwo zajrzeć do całego podręcznika lub tylko skorzystać z poszczególnych lekcji.
Do każdej przygotowano także materiał dźwiękowy - dostępny online wkrótce.

PORTAL PROJEKTU JĘZYK POLSKI BEZ GRANIC:
http://www.wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/index.php

STRONA INTERNETOWA POŚWIĘCONA PODRĘCZNIKOWI DLA KLAS VII
http://wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/polski_7.php
http://www.wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/index.php

http://www.wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/index.php


Dodane: 03.02.2020

Letnie kursy języka i kultury polskiej 2020

Jeszcze tylko do 18 lutego b.r. można składać wnioski w programie Letnie kursy języka i kultury polskiej 2020!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza na bezpłatne 3- i 4-tygodniowe intensywne kursy językowe z bogatym programem kulturowym i integracyjnym w lipcu i sierpniu.
Będą grupy dla osób, które nigdy nie uczyły się języka polskiego; będą także – od 1 do 22 sierpnia - warsztaty dla lektorów-cudzoziemców, którzy uczą języka polskiego na zagranicznych uczelniach.
W Programie nie mogą brać udziału osoby, które w roku akademickim 2019/2020 studiują w Polsce, ani te, które posiadają polskie obywatelstwo.

Wszystkie informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie NAWA w wersji polskiej:
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-jezyka-i-kultury-polskiej/ogloszenie
oraz w wersji angielskiej:
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/summer-courses-of-the-polish-language-and-culture.


Dodane: 03.02.2020

Program LEKTORZY 2020/2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, że dnia 3 lutego br. zostanie ogłoszony nabór wniosków o udział w Programie LEKTORZY – nabór 2020/2021.

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie wykwalifikowanych lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych uczelni.

O skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniają m.in. następujące wymagania:
 • posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii, lub tytuł zawodowy magistra dowolnego kierunku studiów humanistycznych i społecznych
 • mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
 • mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego poświadczone odpowiednimi dokumentami
 • znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania

W ramach Programu lektorzy - stypendyści NAWA będą przygotowywali i prowadzili kursy języka polskiego jako obcego oraz zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce – jej kulturze i historii.

Zainteresowani udziałem w Programie mogą składać wnioski w terminie 3-28 lutego 2020 roku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-lektorzy/ogloszenie.


Dodane: 23.01.2020

Projekt „Warszawa dla średnio zaawansowanych”

Od 2017 roku Muzeum Warszawy realizuje projekt „Warszawa dla średnio zaawansowanych”, czyli nauka JPJO bezpośrednio na wystawie muzealnej przy wykorzystaniu obiektów i zbiorów bibliotecznych. Partnerem merytorycznym naszych działań jest Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum UW. W ramach projektu prowadzimy lekcje metodą CLIL, organizujemy gry muzealne i miejskie oraz warsztaty metodyczne (głównie dla nauczycieli j. polskiego na Wschodzie). W zeszłym roku projekt został nagrodzony nagrodą European Language Label za jakość i innowację w nauczaniu języków obcych.
https://ell.org.pl/portfolio/warszawa-dla-srednio-zaawansowanych/

Również w zeszłym roku postanowiliśmy zebrać opracowane w ramach zajęć materiały i razem z Polonicum nadać im formę zeszytu ćwiczeń oraz przetestować na wybranych grupach studentów. W ten sposób powstały „Legendy Starego Miasta w Warszawie”. Wybór tekstów do nauki języka polskiego jako obcego z ćwiczeniami”.
„Legendy Starego Miasta w Warszawie” to zbiór, dostosowanych do poziomów biegłości językowej A, B i C (początkującego, średnio zaawansowanego i zaawansowanego), tekstów oraz leksykalnych, gramatycznych i kulturowych ćwiczeń tematycznie związanych z warszawską Starówka. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego oraz lektorów JPJO. Nadaje się zarówno do pracy grupowej jak i indywidualnej. Pracę ułatwiają zamieszczone na końcu każdego rozdziału słowniczki w j. polskim, angielskim, rosyjskim i chińskim, klucz z odpowiedziami oraz bank pomysłów jako inspiracja dla nauczycieli języków obcych. Książka jest również kolejną okazją do zgłębiania stołecznych legend, świetnej zabawy oraz przyjemnego sprawdzianu z wiadomości o Starym Mieście dla każdego mieszkańca stolicy i nie tylko. Zbiór tekstów i ćwiczeń został ozdobiony piękną szatą graficzną, nawiązującą do wydanej w 2016 roku przez Muzeum Warszawy „Legendy warszawskie. Antologia” autorstwa Wojciecha Pawlińskiego.
https://muzeumwarszawy.pl/legendy-starego-miasta-warszawie-cwiczeniami-nauki-jezyka-polskiego/


Dodane: 22.01.2020

Michalina Biernacka, Maluchodźwięki - rekomenduje dr Agnieszka Rabiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autorka proponuje inspirujący zestaw technik ludycznych, które umożliwiają sterowaną zabawę z dzieckiem, dzięki czemu dorośli mogą skutecznie stymulować rozwój mowy i języka swoich podopiecznych, w naturalny sposób wzmacniając przy tym bliskie relacje w rodzinie. Ludyczny charakter Maluchodźwięków ma dodatkowy walor – służy pobudzeniu i podtrzymaniu motywacji dziecka do zabaw z językiem. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku rodzin wielojęzycznych, w których może pojawić się, skądinąd zrozumiała, konkurencja między językami i niechęć dziecka do używania jednego z języków – najczęściej tego, który jest dla niego mniej dostępny.

(...)należy podkreślić, iż Maluchodźwięki Michaliny Biernackiej są bardzo ciekawą i potrzebną pomocą dydaktyczną, rozwijającą percepcję słuchową i artykulację dzieci jedno- i wielojęzycznych. Książeczka ma bardzo dobry tytuł, trafnie oddający jej zawartość i „chwytający” za ucho. Część wstępna, przeznaczona dla osób dorosłych, jest napisana familiarnym, przyjaznym dla odbiorcy językiem, który ma charakter dialogu z rodzicami/opiekunami. Jak powszechnie wiadomo „potrzeba jest matką wynalazku”, dlatego często najciekawsze i najbardziej skuteczne materiały edukacyjne powstają właśnie z osobistych pobudek rodziców. Tak stało się i w tym przypadku. Połączenie doświadczenia mamy oraz zawodowca – językoznawcy, logopedy i glottodydaktyka, współpracującego z rodzinami dwu- i wielojęzycznymi za granicą, przyniosło jak najlepsze rezultaty.

Z recenzji dr Agnieszki Rabiej


Dodane: 09.01.2020

I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

I MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ EDUKACJI POLONIJNEJ
Londyn, 12 stycznia 2020

Projekt został objęty patronatem Stowarzyszenia „Bristol”

Zobacz także: program, prelegenci, księga abstraktów


Dodane: 09.01.2020

Konferencja

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. konferencję naukową zatytułowaną
Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej

Zobacz także: formularz zgłoszeniowy


Dodane: 09.01.2020

Konferencja

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
mają zaszczyt zaprosić na
I Międzynarodową Konferencję Naukową
Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania
Kraków, 26-27 lutego 2020 r.


Dodane: 20.07.2019

Konferencja

Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Pedagogiki i Innowacyjnej Edukacji Politechniki Lwowskiej
mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej
Formuła sukcesu w nauce i kształceniu językowym
organizowanej z okazji 75-lecia nauki polskiej we Wrocławiu.
Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2020 r.


Dodane: 13.11.2019

I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie
ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w
I Międzynarodowym Dniu Edukacji Polonijnej
dotyczącym
Interdyscyplinarnych problemów warsztatu nauczyciela polonijnego
12 stycznia 2020, w godzinach 10.30 - 17.30

Zobacz także: program


Dodane: 18.10.2019

Jubileusz Współzałożycielki Naszego Stowarzyszenia!

Szanowna Pani
Prof. dr hab. Marta Pančíková

Szanowna Pani Profesor!


Z okazji jubileuszu w imieniu Zarządu i całej społeczności Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego pragnę złożyć Pani Profesor najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy.
Choć wszyscy nie możemy być w Bratysławie z Panią Profesor w tak ważnym dniu, to myślami jesteśmy z Panią!
Chcemy podkreślić, że bez pracy i zaangażowania ze strony Pani Profesor z pewnością nie udałoby się dokonać tak wielu przedsięwzięć związanych z promocją języka polskiego zarówno na Słowacji, jak i w Czechach. Jesteśmy też niezmiernie wdzięczni, że przed laty Pani Profesor wraz z innymi polonistami zajmującymi się edukacją polonistyczną cudzoziemców podjęła działania na rzecz założenia naszego Stowarzyszenia. Nieprzeceniony jest wkład Pani Profesor w formowanie się Stowarzyszenia „Bristol” i wyznaczenie, do dziś kontynuowanych, obszarów działań. Dziękujemy za wspieranie przedsięwzięć inicjowanych przez Stowarzyszenie „Bristol”...


Dodane: 03.10.2019

Nowy podręcznik

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka, Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Część II. Poziom B1/B2, Lublin 2019

Wydana w 2016r. pierwsza część podręcznika „Z polskim w świat” okazała się sukcesem wśród lektorów języka polskiego jako obcego na całym świecie, więc wydanie części drugiej było wydarzeniem niecierpliwie oczekiwanym. Jest kontynuacją części pierwszej, ale może być wykorzystywana jako niezależny podręcznik. Adresatem są głównie uczący się, których językami rodzimymi są języki wschodniosłowiańskie, ale doświadczenia nauczycieli pracujących z częścią I wskazują, że książka nadaje się również dla innych grup słuchaczy.
Jest to podręcznik kursowy, a więc służy rozwijaniu kompetencji językowej zarówno w zakresie sprawności receptywnych, jak i produktywnych, a także szeroko pojętej sprawności socjokulturowej... [ czytaj całość ]


Dodane: 24.09.2019

Projekt promujący polszczyznę we Fryburgu

Od 10 do 12 września br. we Fryburgu szwajcarskim miały miejsce warsztaty naukowe na temat: Emblematy kultury polskiej - koncepcja leksykonu. Warsztaty odbyły się w ramach grantu z Narodowego Funduszu Szwajcarskiego dla Nauki (FNS). Grant realizowany jest przez dr Beatę Kułak, dr hab. Grażyną Zarzycką, prof. UŁ i dr hab. Magdaleną Smoleń-Wawrzusiszyn (KUL).


Dodane: 12.09.2019

Konferencja na UMCS ze współudziałem członków Stowarzyszenia „Bristol”

Międzynarodowa konferencja naukowa
Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku 3

Lublin, 18 – 20 września 2019 roku


Dodane: 26.08.2019

Letnia szkoła języka polskiego w Samarze. Projekt współrealizowany przez Stowarzyszenie „Bristol” (2019 r.)

  W dniach 14-27 lipca 2019 roku zostałam skierowana przez Stowarzyszenie „Bristol” i Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ do Samary w Rosji w ramach projektu letnie szkoły języka polskiego w Rosji. Zadanie było realizowane na zlecenie Ambasady RP w Moskwie. Letnia szkoła języka polskiego w Samarze została zorganizowana po raz pierwszy. Działająca tam organizacja, „Potomek”, zrzeszająca osoby o polskich korzeniach była partnerem polskich instytucji w organizacji kursu.
  Przez dwa tygodnie trwał intensywny kurs języka polskiego. Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach popołudniowych. W tym czasie kursanci poznawali język polski od podstaw, opanowując kolejne segmenty języka polskiego potrzebne do komunikacji. W trakcie kursu przede wszystkim stawiałam na rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, prowadziłam również spotkania poświęcone polskiej kulturze i polskim realiom. Te zajęcia spotykały się z dużym zainteresowaniem. Do Samary także przywiozłam podręczniki i pomoce dydaktyczne, które będą służyć lokalnym nauczycielom języka polskiego. Nauczanie w grupie jednorodnej językowo było dla mnie ciekawym i rozwijającym doświadczeniem. Mogłam także poznać specyfikę pracy w środowiskach polonijnych.
  Kurs języka polskiego dla członków organizacji „Potomek” odbywał się w sali katechetycznej przy Kościele Najświętszego Serca Jezusa w Samarze, który został wybudowany przez Polaków.
  Przebywanie w Samarze było dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Jako miasto rozwijające się, łączy ono echa przeszłości ze współczesnością. Nierzadkim widokiem są wciąż zamieszkane, drewniane domy, nad którymi wyrastają kolejne nowoczesne bloki mieszkalne Jedną z niewątpliwie największych atrakcji miasta jest rejs statkiem po Wołdze.
  Wyjazd do Rosji i nauczanie tam języka polskiego to niesamowite doświadczenie zawodowe, które mogłam zdobyć dzięki Ambasadzie RP, Stowarzyszeniu „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz organizacji „Potomek”. Serdecznie dziękuję za tę możliwość.

Karolina Surowiecka


Dodane: 04.07.2019

Nowy podręcznik

Fragment recenzji prof. dr hab. Grażyny Zarzyckiej
Tamara Czerkies jest propagatorką dialogicznego podejścia do nauczania literatury, w którym znaczenia zawarte w tekstach są negocjowane przez czytelników podczas lektury oraz w trakcie rozwiązywania zadań stawianych przez nauczyciela. To podejście jest z sukcesem realizowane w podręczniku. Czytanie tekstów literackich zaproponowanych przez Autorkę jest sterowane w sposób mądry, przemyślany, w zgodzie z nowoczesnymi zasadami nauczania oraz w poszanowaniu wartości zakorzenionych w rodzimych systemach kulturowych adresatów podręcznika.


Dodane: 02.07.2019

VII Światowy Kongres Polonistów

VII Światowy Kongres Polonistów
Wrocław, 25-27 czerwca 2020 roku
POLONISTYKA ŚWIATOWA – ARCHIWA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Tematyka planowanego Kongresu dotyczy szeroko pojętych zagadnień związanych z wykorzystaniem różnego rodzaju archiwów do prac badawczych; do wspomnianych źródeł włączamy również współczesne archiwa cyfrowe. Ze względu na wagę wielojęzyczności oraz migracji także i tę problematykę uznajemy za istotną i pragniemy, by zagadnienia z nią związane stały się przedmiotem rozważań w czasie VII Kongresu. Niezwykle ważna dla polonistów jest również znajomość literatury i kultury polskiej, często związana z przekładami na języki obce.


Dodane: 26.06.2019

Zachęcamy do lektury

Iwona Janowska, Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka obcego

„Bezsprzecznym atutem recenzowanej publikacji jest autorskie spojrzenie Iwony Janowskiej na analizowany problem wypowiedzi ustnej. Opierając się na solidnych osiągnięciach językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki, Autorka nie ogranicza się tylko do referowania ich założeń. To, co najbardziej wartościowe w ocenianej książce, to cały repertuar autorskich sposobów, technik i narzędzi, jakie Janowska proponuje nauczycielowi języka obcego, by mógł i umiał projektować proces dydaktyczny oraz oceniać postępy swoich uczniów w sposób operacyjny, celowy i na miarę wyzwań współczesnych czasów bez względu na to, jakiego języka obcego naucza, na jakim poziomie i w jakim kontekście edukacyjnym”.
– z recenzji prof. dr hab. Magdaleny Sowy


Dodane: 04.06.2019

Nowy podręcznik

Z recenzji dr Danuty Gałygi
Jest to podręcznik inny niż wszystkie. (...) Przede wszystkim jest dziełem wartościowym i oryginalnym. Podjęty przez Autorkę temat został opracowany po raz pierwszy. Dowodzi to realnego, empirycznego i teoretycznego trudu badawczego, jaki Autorka włożyła w przygotowanie tego podręcznika. Niezwykle wartościowe są walory teoretyczno-metodologiczne Studiologii. Izabelę Kugiel-Abuhasnę cechuje solidny warsztat i wysoka świadomość metodologiczna poparta licznymi lekturami i przemyśleniami. Jej podręcznik może zostać potraktowany jako nowa ścieżka edukacyjna. (...)
Niewątpliwym walorem, wartością dodaną tego podręcznika jest z całą pewnością otwarty dostęp do strony internetowej i zamieszczonych tam materiałów, zwłaszcza animacji. Jest ich 15 i stanowią one nowe narzędzie do wizualizacji abstrakcyjnego słownictwa czy leksyki naukowej. Są też bardzo pomocne do utrwalania i powtarzania struktur językowych... [ czytaj całość ]


Dodane: 15.02.2019

Pierwsza publikacja Sekcji Bristolu Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego

red. Agnieszka Kwiatkowska i Monika Válková Maciejewska
Literatura i glottodydaktyka w praktyce
Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Książka Literatura i glottodydaktyka w praktyce podejmuje kwestię obecności i przydatności literatury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Omówieniom teoretycznym towarzyszą pomysły dydaktyczne, projekty ćwiczeń i metodyczne komentarze dotyczące różnych sposobów wprowadzania polskiej poezji i prozy w glottodydaktyce. Jak proponować adeptom polszczyzny lekturę wysokoartystycznych tekstów, pełnych metafor i aluzji, zróżnicowanych leksykalnie i składniowo, zakorzenionych w tradycji? Jak pokonać nie tylko niepełną znajomość języka, ale i brak kompetencji interpretacyjnych? Jak przekroczyć instrumentalne wykorzystanie wierszy lub fragmentów prozy i zaproponować studentom nie tylko czytanie ze zrozumieniem, ale i pokusić się o próbę lektury pogłębionej, która pozwoli odkryć przesłanie utworu i zastanowić się nad jego strukturą? Projektami zajęć i refleksjami na ten temat dzielą się doświadczone glottodydaktyczki i badaczki literatury.


Dodane: 04.11.2018

Nowa publikacja Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych

Praca Anny Żurek na temat strategii komunikacyjnych osób wczesnobilingwalnych w Niemczech zapełnia lukę w polskich badaniach ze względu na przedmiot badań, a także wybór grupy respondentów. O doniosłości podjętej problematyki świadczy również wskazanie perspektyw dalszych dociekań zarówno w aspekcie językoznawczym, jak i dydaktycznym.

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej, prof. UW


Niniejszej publikacji przyświecają dwa cele. Pierwszym z nich jest krytyczne omówienie dotychczasowych badań nad polszczyzną osób wczesnodwujęzycznych, tj. przedstawicieli drugiego pokolenia polskich emigrantów określanych mianem użytkowników języka polskiego jako odziedziczonego. Drugi zaś cel obejmuje rozpoznanie, opis i klasyfikację stosowanych przez nich strategii komunikacyjnych. Są one definiowane jako zamierzone działania werbalne podejmowane przez osoby dwujęzyczne w obliczu trudności z wyrażeniem intencji komunikacyjnej spowodowanych ich deficytami leksykalnymi. Autorka przedstawia w swojej książce – jak dotąd pierwszą w Polsce – propozycję typologii strategii komunikacyjnych używanych przez osoby wczesnodwujęzyczne, które opanowywały język polski w warunkach bilingwizmu polsko-niemieckiego.


Dodane: 18.08.2018

Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy

„Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy” to pozycja obowiązkowa na półkach nauczycieli, wykładowców, lektorów, działaczy polonijnych, animatorów kultury, dziennikarzy, dyplomatów – jednym słowem wszystkich, którym prestiż języka polskiego w świecie leży na sercu i od których los i status języka polskiego na świecie zależy. Publikację stworzył zespół autorski w składzie: Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka (współpraca: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń). Autorzy to jednocześnie zespół ekspertów powołany przez JM Rektora UŚ na mocy umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2017 roku w celu opracowaniu strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie, która miała uwzględniać:
- nauczanie języka polskiego jako obcego we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich poziomach, zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i w innych formach;
- promocję języka polskiego w świecie, wraz ze wskazaniem priorytetowych kierunków geograficznych i obszarów merytorycznych oraz narzędzi promocji; - koordynację działań oraz określenie zadań poszczególnych instytucji;
- wskazanie zakresu niezbędnych zmian legislacyjnych i sposobów finansowania.
Prace nad strategią ukończono w lipcu 2017 roku, książka ukazuje się w lipcu 2018 roku. Odległość czasowa niezbyt wielka, ale brzemienna w wydarzenia. Przede wszystkim w październiku 2017 roku została powołana do życia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, instytucja, która przejęła zadania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, ale też kilku innych działów, wydziałów i departamentów resortowych. Przed publikacją autorzy starali się wprowadzić konieczne zmiany, uwzględniające nową sytuację, choć nie zawsze było to możliwe.
Autorzy diagnozują aktualny stan nauczania i promocji języka polskiego w świecie i sugerują najlepsze sposoby rozwikłania problemów, podpowiadają najlepsze rozwiązania. Zdajemy sobie sprawę, że szybka realizacja niektórych proponowanych zmian nie jest możliwa, gdyż wymagałaby ogromnych zmian systemowych – są to jednak plany maksimum, które pokazują bolączki i rzeczy ważne dla nauczycieli, uczniów, studentów, rodziców dzieci polskiego pochodzenia i cudzoziemców z różnych powodów uczących się języka polskiego (np. migrantów, uchodźców, ale też reemigrantów, którzy wchodzą w polski system edukacyjny), ważne także dla miłośników polskiej literatury, polskiego teatru i polskiego kina, przebywających za granicą, gdzie dostęp do dóbr kultury bywa bardzo ograniczony; dla polskich turystów, podróżników, pasażerów, którzy próżno oczekują polskich zapowiedzi w samolotach, polskojęzycznej obsługi w pociągach czy polskich napisów na takich lotniskach. Fragmenty tej publikacji będą przydatne na specjalnościach glottodydaktycznych, na podyplomowych studiach kształcących przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Powinni po nią sięgnąć nauczyciele i wykładowcy, ale też studenci. Inspirację z tego opracowania winni czerpać ci, od których pewne zmiany, decyzje, możliwości wcielenia w życie proponowanych rozwiązań zależą.
Opracowanie pokazuje stan na przełomie lat 2017 i 2018 – stan, który systemowo wciąż jest taki sam. Daje podstawę do przemyślenia, wskazuje, co można naprawić szybko i łatwo, a co wymaga o wiele większego wysiłku. Chcemy zdecydowanie podkreślić – a to bardzo ważne – że opracowanie pokazuje też wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, sukcesy i mocne strony polskiej edukacji glottodydaktycznej oraz promocji Polski i języka polskiego.


Dodane: 27.06.2018

Nowa pomoc dydaktyczna

Aleksandra Cybulska, Kompendium wiedzy o Polsce
Propozycja podręcznika - zachęcamy do zapoznania się z tą nową pomocą dydaktyczną!


Dodane: 29.09.2014

Zaproszenie do sekcji „Bristolu” - literatura w nauczaniu jpjo

Sekcja literaturoznawcza
Tekst literacki – jako wieloaspektowa forma komunikacji językowej i jako tekst kultury – jest dla glottodydaktyki cennym przejawem językowej aktywności. Można teksty literackie traktować pragmatycznie – jako materiał językowy. Materiał wyjątkowo bogaty i na różne sposoby użyteczny. Egzemplifikujący nie tylko pełne spektrum zjawisk gramatycznych i leksykalnych, ale pokazujący również te możliwości języka, które w innych tekstach ujawniają się mniej intensywnie, a stanowią o rzeczywistej semantycznej sile i żywotności polszczyzny...


Dodane: 14.10.2014

Zeszyty ćwiczeń

Szanowni Państwo!
Sekcja „Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego” naszego Stowarzyszenia oraz Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, podjęły wspólną inicjatywę redagowania zeszytów ćwiczeń, których podstawowym walorem ma być nauczanie języka polskiego jako obcego poprzez treści kulturowe. Chcemy wydawać materiały, będące konspektami zajęć, opracowania i teksty dające się wykorzystać w praktyce glottodydaktycznej, mogące wpisać się jednocześnie w szeroko rozumianą narrację kulturową...

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: