Wykładowcy na świecie

Justyna Budzik: O Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) w Paryżu

  W Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) w Paryżu zajęcia lektoratowe prowadzone są na I, II i III roku polonistycznych studiów licencjackich. Uczelnia prowadzi też polonistykę na poziomie Master (magisterium). Instytut specjalizuje się w nauczaniu języków obcych od swoich początków, które datuje się na II połowę XVII wieku. Obecnie zajęcia odbywają się w nowoczesnym i dobrze wyposażonym budynku w dzielnicy Paris 13.
  Przedmioty prowadzone przez osobę zatrudnioną na stanowisku lektora to: na I i II roku pisanie (expression écrite), konwersacje (expression orale) oraz czytanie tekstów (étude des textes polonais) oraz tłumaczenia francusko-polskie i stylistyka (thème et stylistique) na III roku. Tygodniowo to 7 zajęć po 1.5 godziny. Na I roku korzystam głównie z podręczników do nauki jpjo (Polski krok po kroku, Hurra po polsku), na II i III roku wprowadzam też teksty literackie i publicystyczne oraz filmy, ponieważ studenci są już dobrym poziomie językowym, często też mają szersze zainteresowania humanistyczne. Wybieram najczęściej takich autorów, jak: Olgę Tokarczuk, Wisławę Szymborską, Ryszarda Kapuścińskiego, prasę typu lifestyle lub modową. Z filmów najlepiej sprawdzają się krótkie metraże i polska szkoła animacji.
  Na polonistyce studiuje też sporo osób polskiego pochodzenia, część z nich chodziło jeszcze do szkoły (podstawowej lub gimnazjum) w Polsce – dla nich przygotowuję odrębny program, w którym skupiam się na elementach kulturoznawczych, analizie i interpretacji literatury współczesnej i filmu oraz na ćwiczeniu umiejętności pisania.
  Na zajęcia lektoratowe zapisani są też studenci, którzy nie robią dyplomu z polonistyki, chcą się tylko nauczyć języka. Ponadto w grupach są też wolni słuchacze oraz osoby realizujące kilka kierunków, które zapisują się tylko na wybrane przedmioty.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: