Wykładowcy na świecie

Zyta Monika Oksztul: Mój pobyt w Rumunii i nauczanie języka polskiego. Pracowałam na Uniwersytecie Al. I. Cuzy w Jassach

Język polski w mieście na siedmiu wzgórzach - Jassach.

  Jassy, po rumuńsku Iaşi – miasto w północno-wschodniej Rumunii leżące nad rzeką Bahlui (historyczno-geograficzna Mołdawia). Niegdyś Jassy były stolicą Hospodarstwa Mołdawskiego oraz zjednoczonych księstw Mołdawii i Wołoszczyzny. W mieście tym działali wybitni pisarze i mężowie stanu, którzy wnieśli duży wkład w rumuńską kulturę.
  W 1860 roku z inicjatywy księcia zjednoczonej Rumunii - Alexandru Ioana Cuzy, powstał najstarszy uniwersytet na ziemi rumuńskiej. Obecnie główna siedziba uniwersytetu wraz z kampusem znajduje się w północnej części miasta – na wzgórzu Copou.

  Dzisiejszy UAIC (Universitatea Alexandru Ioan Cuza) liczy 15 wydziałów: Filologia, Prawo, Historia, Geografia, Pedagogika, Matematyka, Informatyka, Fizyka, Biologia, Chemia, Sport, Nauki polityczne, Ekonomia i zarządzanie, Teologia prawosławna, Teologia katolicka.
  Na wydziale filologicznym UAIC znajduje się katedra slawistyki, w ramach której działa lektorat języka polskiego.
  Język polski na uniwersytecie w Jassach ma długoletnią historię. Pierwsze wzmianki o nauczaniu języka polskiego pochodzą z początku XX wieku. Patronem katedry slawistyki jest Petru Caraman – rumuński slawista, doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1989 roku trwa systematyczna współpraca w ramach wymiany międzyrządowej, która umożliwia przyjazd polskim lektorom do Jass, aby prowadzić działalność naukowo-dydaktyczną w dziedzinie języka i kultury polskiej.
  Od 2009 do 2014 roku miałam przyjemność pracować jako lektor języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Al. I. Cuzy w Jassach. W ramach moich zajęć dydaktycznych prowadziłam fakultatywny lektorat języka polskiego, przeznaczony dla studentów UAIC i innych uczelni, a nawet młodzieży licealnej oraz dorosłych – pracujących. Zajęcia lektoratowe odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, na wszystkich poziomach zaawansowania językowego. Najliczniejsze były grupy początkujące (A1), ale też nie brakowało osób na poziomie średnio zaawansowanym (B1) i zaawansowanym (B2, C1). Wielką moją radością byli i są studenci, którzy rozpoczęli naukę języka polskiego pod moim kierunkiem, kontynuowali ją przez 5 lat i nadal uczą się języka polskiego, ale już pod kierunkiem nowego lektora.
  W ramach studiów kulturoznawczo-slawistycznych prowadziłam zajęcia z języka polskiego, cywilizacji polskiej oraz morfosyntaktyki języka polskiego ze studentami I i II roku uzupełniających studiów magisterskich. Od 2 lat moimi studentami byli również studenci I i II roku studiów licencjackich kierunku filologicznego, którzy studiowali język polski jako drugi język słowiański.
  Moja praca dydaktyczna to nie tylko nauczanie języka polskiego, ale również organizowanie zajęć ukazujących polskie tradycje: andrzejki, Wigilia, Wielkanoc, polskie wesele. Tradycją lektoratu języka polskiego były częste projekcje polskich filmów. W ramach tych spotkań, widzowie zainteresowani polskim kinem mogli obejrzeć klasykę polskiego kina – filmy Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Krzysztofa Zanussiego oraz współczesne kino polskie z najnowszymi filmami – Wojciecha Smarzowskiego, Jana Jakuba Kolskiego, Andrzeja Jakimowskiego.
  Z przyjemnością wspominam inne zajęcia aktywizujące moich studentów. Szczególnie wycieczki do Czerniowiec, na rumuńską Bukowinę, Bicaz i Kiszyniowa. Była to okazja do bliższego poznania rumuńskich studentów oraz dyskusji z nimi na różne tematy.

  Corocznie, dzięki stypendiom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej, liczna grupa studentów UAIC otrzymała stypendia i mogła uczestniczyć w zajęciach w ramach szkół letnich na uniwersytetach w Warszawie, w Krakowie, w Katowicach, w Lublinie, we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Pułtusku. Troje studentów lektoratu w Jassach zostało stypendystami i uczestnikami międzynarodowego programu stażu parlamentarnego w Kancelarii Sejmu RP.
  Cieszę się, że duża grupa studentów nadal kontynuuje naukę języka polskiego w Jassach oraz w innych miastach w Rumunii lub za granicą, tam gdzie ich rzuci los naukowy lub zawodowy.
  Miałam szczęście, że mogłam pracować na uniwersytecie w Jassach. Poznałam wspaniałych ludzi, nowy język i nową kulturę. Jestem teraz bogatsza o moje rumuńskie doświadczenie.


Zyta Monika Oksztul
lektor języka polskiego w latach 2009-2014
Uniwersytet Al. I. Cuzy w Jassach

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: