Wykładowcy na świecie

Regina Wojtoń: Tbiliss ukvarxar! – Tbilisi cię kocha! - Język polski w Tbilisi

  O popularności Gruzji w Polsce, zwłaszcza wśród turystów, nikogo nie trzeba dzisiaj zapewniać. Na ulicach Tbilisi niemal o każdej porze dnia i nocy mogę spotkać moich rodaków, na sklepowych półkach znaleźć produkty znanych polskich firm, niemalże w centrum miasta została otworzona restauracja o znamiennej nazwie – Warszawa...

  Ale nie to zaskakuje mnie najbardziej. Już na lotnisku czuję gorący oddech rozpalonego słońcem miasta, którego pradawne zabudowania przypominają, że właśnie znalazłam się w jednej z najstarszych metropolii świata. Kamienne świątynie, ruiny, „ażurowe” balkony Starego Tbilisi, wszechobecne antykwariaty, pchle targi i bazary pyszniące się bogactwem owoców i warzyw, gwar ulicy, dość swobodne podejście do prawideł ruchu drogowego, a ponad tym wszystkim Kartlis Deda – Matka Gruzji, która w jednej dłoni dzierży kielich wina dla przyjaciół, a w drugiej miecz przeznaczony dla wrogów.

  Nie jest to mój pierwszy wyjazd na Wschód, niemniej tutaj doświadczam swoistego zderzenia z odmienną, ale jakże fascynującą dla mnie kulturą. Jestem „inna”, ale napotykane różnice bardziej ciekawią niż przerażają. Co więcej, czuję, że ta fascynacja będzie mi towarzyszyć tak długo, jak długo tu pozostanę.
  Już wiem – chcę się nauczyć może niezbyt praktycznego, aczkolwiek jakże pięknego w swej starożytnej historii języka, zanurzyć w kulturę narodu, którego bodaj najbardziej wyrazistą cechą jest niezwykła gościnność, motywowana zapewne ogromną wrażliwością na drugiego człowieka.

  Pomaga mi w tym coraz to większa rzesza studentów Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego uczących się tutaj języka polskiego. Mam nadzieję, że w przyszłości ta znajomość przyniesie im satysfakcję z pracy w strukturach międzynarodowych i ekonomicznych. Dla nich m.in. przy ogromnym wsparciu Ambasady RP w Tbilisi, polskich uczelni wyższych, bibliotek i fundacji powstaje Akademickie Centrum Języka i Kultury Polskiej im. Ireny Schirtładze, które poza promocją polskości będzie nawiązywać polsko-gruzińską współpracę na płaszczyźnie kulturowej, ekonomicznej i akademickiej.

  Mam wrażenie, że oto osiągam kolejny stopień lektorskiego wtajemniczenia...
  Tbiliss ukvarxar! – Tbilisi cię kocha! – tak brzmi hasło reklamowe stolicy Gruzji. Ja przynajmniej co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Czuję się tutaj jak w domu.


Regina Wojtoń

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: