Wykładowcy na świecie

Marcin Wągiel: Jak zostałem miłośnikiem Czech, czyli moja przygoda na Uniwersytecie w Ołomuńcu

  Ołomuniec to niezwykle urokliwe miasteczko w środkowych Morawach i historyczna stolica tego regionu. Założony w 1573 roku Uniwersytet Palackiego jest najstarszą po Uniwersytecie Karola w Pradze uczelnią wyższą w Czechach, a tutejsza polonistyka w zeszłym roku obchodziła 65-lecie istnienia. Oferta dydaktyczna sekcji obejmuje 3 kierunki studiów pierwszego stopnia (filologia polska, filologia polska w kombinacji z innym kierunkiem oraz język polski w sferze biznesu, prawa i turystyki) a także 2 kierunki studiów magisterskich uzupełniających (filologia polska – studia jedno- i dwukierunkowe) oraz studia doktoranckie porównawcza filologia słowiańska. Oprócz obowiązkowych zajęć językowych w ramach kierunków polonistycznych organizowane są także zajęcia z języka polskiego jako przedmiot fakultatywny dla studentów innych filologii.

  Obecnie polski lektor zatrudniany jest na ½ etatu, co oznacza, że jego pensum wynosi 10 godzin tygodniowo. Uczelnia oferuje możliwość wynajęcia mieszkania lektorskiego w akademiku, nie zwraca jednak opłat związanych z zakwaterowaniem. Do dyspozycji pracowników sekcji są 3 pomieszczenia przeznaczone do nauczania: 1 duża sala wykładowa dla ponad 50 studentów oraz 2 nieco mniejsze sale ćwiczeniowe. Oprócz tablic we wszystkich pracowniach jest sprzęt audio wraz z głośnikami oraz projektory multimedialne, a także dostęp do Internetu. Sala wykładowa jest ponadto wyposażona w kilkanaście komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem wspierającym proces nauczania języka polskiego (słowniki elektroniczne, Grampol, Frazpol, oprogramowanie typu CAT), a także zestawy słuchawek i mikrofonów. Polonistyka w Ołomuńcu dysponuje ponadto bogatą biblioteką zawierającą niemal wszystkie aktualnie dostępne na rynku podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego, różnorakie pomoce dydaktyczne oraz kolekcję filmów polskich, w skład której wchodzi zarówno klasyka, jak i pozycje najnowsze. Wszystko to w połączeniu z przyjazną, serdeczną atmosferą panującą w sekcji sprawia, że warunki pracy są wręcz znakomite.

  Tradycyjnie lektor prowadzi przede wszystkim ćwiczenia gramatyczne i stylistyczne (zajęcia konwersacyjne prowadzone są najczęściej przez polskojęzycznych doktorantów), a także kilka kursów teoretycznych (składnia, gramatyka historyczna, wstęp do językoznawstwa). Oznacza to, że kandydat ubiegający się o lektorat powinien cechować się nie tylko wyśmienitą znajomością polskiej gramatyki, ale także solidnym ogólnym przygotowaniem lingwistycznym.

  W ramach sekcji działa Klub Przyjaciół Filmu Polskiego, regularnie organizowane są wycieczki ze studentami do Polski, warsztaty translatoryczne oraz mniej oficjalne imprezy polonistyczne. Do obowiązków lektora należy ponadto udział w różnorodnych grantach oraz projektach edukacyjnych i badawczych.

  Lektor ma pozostawioną pełną swobodę w doborze podręcznika i innych materiałów dydaktycznych, jednak na początkowym etapie nauczania preferowane są serie „Hurra!!! Po polsku” oraz „Polski, krok po kroku”. Ze względu na charakter pracy w środowisku zachodniosłowiańskim (pokrewieństwo języków i związana z nim negatywna interferencja; brak pozycji na rynku wydawniczym przeznaczonych dla uczących się języka polskiego Czechów itp.) konieczne jest samodzielne przygotowywanie dużej ilości własnych materiałów dla bardziej zaawansowanych studentów. Niezwykle przydatna okaże się choćby podstawowa znajomość języka czeskiego, która pozwoli przewidzieć, jakie problemy językowe pojawią się u studentów, co tym samym ułatwi oraz przyspieszy proces nauczania. Ponadto, początkowo niewątpliwym problemem metodycznym jest fakt, że oprócz studentów początkujących co roku studia polonistyczne wybiera spora grupa młodzieży pochodzącej z terenów przygranicznych (w szczególności z Zaolzia), która w różnym stopniu zetknęła się już z językiem polskim.

  Sam pobyt w Ołomuńcu to bardzo przyjemne, pozytywne doświadczenie. Atmosfera miasta jest niepowtarzalna a zainteresowani historią i kulturą Europy Środkowej, będą Morawami wręcz oczarowani. Trzeba jednak wspomnieć, że miłośnicy warzyw i sałatek mogą tu przeżywać dość ciężkie chwile – czeska kuchnia, choć smaczna, jest raczej tłusta i ciężkostrawna. Należy się też przygotować na to, że pora obiadowa zaczyna się już o 11:00.

Prezentacja polonistyki przygotowana przez studentów:
http://www.youtube.com/watch?v=nlTevRa1ZfM&feature=youtu.be
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Polonistika-UP/189511281140688?fref=ts

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: