Wykładowcy na świecie

Maria Czempka-Wewióra: Pracuję na Uniwersytecie w Preszowie.

 1. Księgozbiór Katedry Slawistyki staraniem kolejnych lektorów stale się powiększa. Podstawowe podręczniki do nauki języka polskiego i słowniki (seria do nauki języka polskiego jako obcego Wydawnictwa Universitas i Prolog) zostały przekazane Katedrze przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub też darowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego odwiedzających Katedrę przy okazji wizyt w ramach programu Erasmus (pozycje do nauki języka polskiego jako obcego Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego). Filmoteka jest raczej skromna i lektor zmuszony jest do korzystania z własnych zasobów. Sala dydaktyczna wyposażona jest szczęśliwie w komputer z dostępem do internetu, głośniki, projektor i ekran.
 2. Uniwersytet w Preszowie umożliwia studentom naukę języka polskiego w ramach studiów środkowoeuropejskich (kierunek został otwarty w roku akademickim 2012/2013) oraz na kierunku slawistyka (ostatni rocznik ukończy naukę w roku akademickim 2013/2014). Lektorat języka polskiego jest przedmiotem obowiązkowym dla:
  • studentów studiów środkowoeuropejskich. Nauczany jest w wymiarze: na pierwszym roku studiów 8 godzin lekcyjnych (semestr zimowy) i 6 godzin (semestr letni) tygodniowo, w kolejnych latach ilość godzin zmniejsza się;
  • dla studentów slawistyki w wymiarze zwykle 4 godziny lekcyjne tygodniowo.
  Poza tym języka polskiego na godzinach dodatkowych uczą się wszyscy zainteresowani – zarówno studenci Wydziału Filozoficznego, jak i studenci innych wydziałów oraz zainteresowani doktoranci i pracownicy naukowi. Są to zwykle dwie, trzy grupy w semestrze w wymiarze godzin 2 x 45' tygodniowo.

Studenci przy pracy

Szczęśliwe absolwentki studiów licencjackich

 1. Lektorat języka polskiego zaliczany jest na podstawie wyników z testu śródkursowego i końcowego. Semestr zimowy kończy się zaliczeniem z oceną, semestr letni egzaminem (pisemnym i ustnym). Indeksy stopniowo odchodzą do lamusa, a pracownik naukowy musi opanować komputerowy (i nieco podstępny) system Mais, do którego zapisuje zarówno terminy egzaminów, jak i same oceny. Studenci chcący pojawić się na egzaminie także muszą w odpowiednim przedziale czasu do owego systemu się wpisać.
 2. Studenci slawistyki i studiów środkowoeuropejskich w pierwszym semestrze I roku studiów uczyli się języka polskiego głównie z przygotowanych przez lektora materiałów autorskich. W trakcje nauki korzystaliśmy z następujących pozycji: M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra. Po polsku 1, Kraków 2005; A. Burkat, A. Jasińska, Hurra! Po polsku 2, A. Burkat, A. Jasińska, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra! Po polsku 3, Kraków 2009; Anna Seretny, A co to takiego?, Kraków 2006; E. Lipińska, Z polskim na ty, Kraków 2006; P. Garncarek, Czas na czasownik, Kraków 2004; E. Lipińska, E. Dąmbska, Kiedyś wrócisz tu ..., Kraków 1997; Madeja, B. Morcinek, Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych, Katowice 2007; S. Mędak, W świecie polszczyzny, Kielce 2007; A. Seretny, Per aspera ad astra, Kraków 2008.
 3. W ramach zajęć lektoratowych studenci przygotowują teatrzyk, a także program Spotkania Wigilijnego, efekty przygotowań prezentują na odbywającym się pod koniec semestru zimowego spotkaniu Instytutu Rusycystyki, Ukrainistyki i Slawistyki. W czasie zajęć i po zającach oglądają najnowsze polskie filmy, uczestniczą w andrzejkach, zajęciach dotyczących poszczególnych świąt. Biorą udział w spotkaniach z Dyrektorem Instytutu Polskiego i Ambasadorem Polski na Słowacji (zwykle udaje się zorganizować takie spotkanie raz w roku akademickim), a także w konkursach organizowanych przez Instytut Polski. Każdy rocznik odwiedza Dom Polski w Bardejowie. Lektor bierze udział w działaniach mających na celu promocję języka polskiego na Słowacji (dni otwarte, prezentacja lektoratów, spotkania w Instytucie Polskim na Słowacji).

Katedra Slawistyki z byłym już Ambasadoderm Polski w Bratysławie Andrzejem Krawczykiem i Dyrektorem Instytutu Polskiego Andrzejem Jagodzińskim

Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz i dr Joanna Przyklenk. Wizyta pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu Erasmus. W środku lektor j.pol. Maria Czempka-Wewióra

 1. Studentami są przede wszystkim rodowici Słowacy, trafiają się też osoby z Ukrainy. Zainteresowanie językiem polskim wśród Słowaków jest dosyć duże, doktoranci i pracownicy naukowi uczestniczą w konferencjach naukowych organizowanych na polskich uniwersytetach i publikują w Polsce swoje artykuły.

studenci podczas jasełek

Jarosław Wewióra i przy fortepianie Oskar Bakiewicz - koncert świąteczny w Preszowie

 1. Lektor prowadzi zwykle 20 godzin (45') zajęć tygodniowo, zabezpiecza także konsultacje w wymiarze 4 godziny tygodniowo. Prowadzi przede wszystkim zajęcia lektoratowe, ale w razie potrzeby uczy także literatury, leksykologii i leksykografii, prowadzi zajęcia z przekładu. Pracownicy naukowi pracują zwykle na Uniwersytecie Preszowskim trzy dni w tygodniu, pozostałe dwa dni przeznaczają na pracę w domu. Jeśli jednak pracownik naukowy ma mało publikacji i ogólnie osiąga słabe wyniki w pracy, musi spędzać na Uniwersytecie Preszowskim cztery dni, by bardziej zmotywować się do pracy. Jednakże sytuacja na UP jest bardzo dynamiczna i co roku wprowadzane są pewne zmiany dotyczące systemu oceny pracowników i ich motywacji. Od niedawna praca dydaktyczna i naukowa lektora także podlega ocenie. Obecność na uczelni (godzina przyjścia i opuszczenia budynku) musi być każdorazowo potwierdzona podpisem w odpowiednio do tego przeznaczonym zeszycie!!! Dania na stołówce uniwersyteckiej warto rezerwować przez internet co najmniej dzień przed planowanym obiadem.
 2. Słowacy zwykle twierdzą, że rozumieją wszelkie komunikaty w języku polskim, przy czym w początkowej fazie nauki 90% wypowiedzi lektora jest dla nich zabawna. Warto każdorazowo sprawdzać faktyczne rozumienie przekazywanych treści, które może dalece odbiegać od intencji zawartej w komunikacie. Uwaga na zdradliwe słowa, np. rozpustna kawa to polska kawa rozpuszczalna. Rozpustna kobieta może więc budzić daleko idące skojarzenia. Słowacy, jak na Słowian przystało, uczą się języka polskiego bardzo szybko, szczególnie na początkowym etapie nauki, problemem z którym należy się zmierzyć jest interferencja językowa.
 3. Słowacja nie jest dużym krajem, więc w trakcie lektoratu można odwiedzić niemalże każde słowackie miasteczko. Niedaleko Preszowa znajdują się Koszyce (Europejska Stolica Kultury w roku 2013), warto zwiedzić także mniejsze miasteczka, jak Lewocza czy też Bardejów. W Medzilaborcach znajduje się MuzeumAndy'ego Warhola!

Wizyta pracowników naukowych UŚ i I Dyktando. Prof. US, dr hab. Jolanta Tambor i dr Krystyna Koziołek w Preszowie

Dom Polski w Bardejowie

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: