Wykładowcy na świecie

Maria Wacławek: Polonistyka w Lublanie

dr J. Sławińska i dr M. Wacławek (lektor z Polski)

  Polonistyka jako osobny kierunek jest młoda, istnieje od 2004 roku. Wyrosła jednak na wieloletnich tradycjach lektoratu – uczy się tu języka polskiego nieprzerwanie od 1947 roku. Przez pierwsze dekady zatrudniony był jedynie lektor krajowy. Od 1963 roku oprócz słoweńskiego nauczyciela studenci mają możliwość poznawania tajników polszczyzny wraz z lektorem z Polski.
  Współcześnie Katedra Języka i Literatury Polskiej funkcjonuje na Wydziale Filozoficznym w ramach samodzielnej Jednostki Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich. Stało się to dzięki wieloletnim staraniom doc. dr. Nikolaja Ježa – obecnego dyrektora jednostki – oraz innych pracowników, mocno wspieranych przez tutejsze ambasady Polski, Czech i Słowacji. Od kilku lat jednostka mieści się przy ulicy Tobačnej w oddalonym o kilkanaście minut piechotą od siedziby wydziału dawnym – odrestaurowanym i dostosowanym do potrzeb uczelni – budynku fabryki tytoniu. Poloniści wraz ze słowacystami i bohemistami dzielą 5 dużych, nowoczesnych sal wykładowych oraz obszerne poddasze, gdzie znajdują się gabinety pracowników jednostki, sekretariat i czytelnia.
  Od roku akademickiego 2009/2010 studiuje się tu w systemie bolońskim. Lektor z Polski wespół z lektorem krajowym prowadzi autorskie – uwzględniające wymogi certyfikacji jpjo – ćwiczenia językowe. Ponadto jest odpowiedzialny za ćwiczenia z gramatyki opisowej języka polskiego skorelowane z (akademickimi) wykładami z tego przedmiotu prowadzonymi przez krajowego polonistę językoznawcę. Studentów obowiązuje również blok przedmiotów literaturoznawczych i przekładowych. Od roku akademickiego 2013-2014 w ramach polonistyki na studiach II stopnia można także wybrać specjalność pedagogiczną (nauczycielską).

Pierwsze kroki po polsku

Podczas testu

Adam Michnik na Wydziale Filozoficznym

  Studenci poznają polszczyznę od podstaw. Ze względu na bliskość języków od początku dużo rozumieją i szybko przyswajają materiał. Zazwyczaj równolegle studiują inny język zachodniosłowiański. Ze względu na interferencje z języka rodzimego i drugiego obcego – czeskiego lub słowackiego – przez pierwsze dwa lata nauki robią stosunkowo dużo błędów. Jednak intensywna nauka praktycznej polszczyzny oraz nastawienie na rozwój wiedzy stricte filologicznej (gramatycznej) szybko daje trwałe, dobre efekty. Ciekawy jest system oceniania studentów w Słowenii – w skali od 1 do 10, przy czym pierwszą pozytywną oceną jest 6!

Spotkanie z Adamem Zagajewskim

  Ośrodek działa prężnie, zachęca studentów do aktywności pozalekcyjnej. Organizowane są różne imprezy, konkursy tłumaczeniowe, spotkania ze znanymi Polakami. Wiele tego typu inicjatyw wspiera (również finansowo np. w formie refundacji, nagród, zakupu książek) lub bezpośrednio inicjuje Ambasada RP w Lublanie.
  Warto podkreślić także aktywną wymianę w ramach umów bilateralnych pracowników i studentów tutejszej polonistyki z wykładowcami i uczącymi się z różnych ośrodków akademickich w Polsce – z uniwersytetów: Warszawskiego, Łódzkiego, Śląskiego, Wrocławskiego, Jagiellońskiego oraz z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Poza tym wieloletni kontakt naukowy Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lublańskiego z: Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze i Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie zaowocował stworzeniem wspólnego programu studiów – tzw. Kvadriterali. Dzięki inicjatywie lublańskiej polonistyki powstał projekt wspólnych dla tych uczelni filologicznych środkowoeuropejskich studiów magisterskich. Oferowane w Lublanie studia zachodniosłowiańskie, środkowosłowiańskie i polonistyczne o profilu nauczycielskim (pedagogicznym) kuszą słoweńskiego czy szerzej – słowiańskiego studenta.

Na targach "Liber.ac": doc. dr J. Jež i dr M.M. Nowakowska, studenci i ich pierwsze przekłady

Prezentacja studentów polonistyki na wieczorze słowiańskim

Rektorat Uniwersytetu w Lublanie

  Pracując w Lublanie, nie można być obojętnym wobec jej uroków. To malownicze, historyczne – i stosunkowo nieduże – miasto przyciąga artystów (często alternatywnych) z różnych zakątków kraju, a także Europy. Znajdują się tu niepowtarzalne mosty (przez stolicę przepływa rzeka Lublanica), zamek, wiele zabytków, placów, pomników, kościołów, muzeów i innych różnorodnych miejsc kultury. Widać m.in. wpływy barokowe, secesyjne, a także zamysł architektoniczny Jože Plečnika, który w okresie międzywojnia nadał miastu niepowtarzalny kształt – zainspirowany elementami antycznej kultury urbanistycznej.

Widok na zamek

  Lublana leży na głównym szlaku komunikacyjnym łączącym ją z innymi miastami Słowenii, a także Europy: Austrii, Chorwacji, Włoch i Węgier. Warto zaznaczyć, że jest to chyba najbardziej przyjazna rowerzystom europejska stolica – ma rozbudowaną, klarowną sieć ścieżek rowerowych, dużo wypożyczalni tego typu jednośladów oraz miejsc postojowych. Sami lublanianie przyznają, że rower jest najtańszym, ekologicznym i szybkim środkiem transportu po całym mieście. Nieopodal budynku filologii zachodniosłowiańskich znajduje się zadziwiający swą wielkością, malowniczy Park Tivoli – ulubione miejsce spacerów i przejażdżek mieszkańców miasta.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: