Wykładowcy na świecie

Karolina Kowalcze-Franiuk: Na ziemi włoskiej, czyli kilka słów o Polonistyce w Genui

  Dzięki staraniom założyciela Katedry Polonistyki Uniwersytetu w Genui, prof. Pietra Marchesaniego, może się ona poszczycić bardzo dobrze zaopatrzoną biblioteką. Księgozbiór polski liczy ponad 5 tys. egzemplarzy i zawiera najważniejsze pozycje nie tylko z historii literatury polskiej, lecz z większości działów humanistycznych. Filmoteka jest skromniejsza, ale nie brak w niej kilkunastu reprezentatywnych dla polskiego kina filmów.
Lektorzy języka polskiego, m.in. dzięki pomocy MNiSW, mają do dyspozycji podstawowe słowniki oraz większość najważniejszych podręczników do nauki języka polskiego jako obcego (Wyd. UŚ, Universitas, Prolog). Sala dydaktyczna wyposażona jest w telewizor, odtwarzacz DVD i sprzęt audio. Sala komputerowa jest wspólna dla całego Wydziału Neofilologii. Lektor z wymiany dysponuje maleńkim biurem z bezpłatnym dostępem od Internetu, ale musi korzystać z własnego komputera (lektor kontraktowy dostaje uczelniany komputer).

Po prawej prof. Laura Quercioli - aktualny Kierownik Polonistyki w Genui

Studenci i lektorzy

  Studenci Uniwersytetu w Genui mogą uczyć się języka polskiego zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Osoby, które decydują się na naukę polskiego jako języka pierwszego lub drugiego, są zobowiązane do zaliczenia nie tylko lektoratu, ale także zajęć z literatury polskiej oraz modułu teoretycznego z języka. Od roku akad. 2013/14 obowiązkowe będzie również zaliczenie zajęć z języka specjalistycznego – do wyboru polski w biznesie lub w turystyce. Tygodniowy wymiar godzin lektoratu obejmuje 5-6 godzin (45’).
  Studenci uzyskują końcowe zaliczenie z lektoratu w sesji letniej (obowiązuje skala punktowa – od 18 do 30) na podstawie wyników testów śródkursowych, testu z modułu teoretycznego oraz egzaminu końcowego (pisemnego i ustnego). W bieżącym roku akademickim oceny będą wpisywane do tradycyjnych indeksów po raz ostatni. Warto podkreślić, że studenci genueńskiej uczelni nie mają obowiązku uczęszczania na wykłady i zajęcia, chociaż zaleca się obecność właśnie na zajęciach lektoratowych.

Prof. Pietro Marchesani ze studentami

W teatrze w Mediolanie - razem ze studentami Polonistyki z Turynu

  O doborze materiałów dydaktycznych decydują lektorzy. Wybierając je, staramy się zawsze brać pod uwagę zainteresowania oraz potrzeby studentów. Nieocenioną pomoc stanowią oczywiście również materiały autorskie (przede wszystkim w przypadku zajęć z języków specjalistycznych). Aktualnie trwają przymiarki do uruchomienia kursu języka polskiego na e-platformie.
  Oprócz zajęć lektoratowych co roku organizujemy spotkania z kulturą polską. Do tradycji przeszły już Andrzejki, urządzane najpierw na Wydziale, a od paru lat w polskim lokalu na Starym Mieście. Największe przedsięwzięcia, w które zaangażowali się studenci genueńskiej Polonistyki w ciągu ostatnich dwóch lat to:
  • napisanie i wystawienie krótkiego spektaklu teatralnego, opowiadającego historię polskiego partyzanta, który zginął w Genui podczas II wojny światowej;
  • udział w konferencji poświęconej sylwetce i twórczości Marii Konopnickiej, w szczególności jej „wierszom genueńskim”;
  • przygotowanie własnych przekładów poezji Czesława Miłosza, które zostały zaprezentowane na Festiwalu „Venezia di Miłosz” w Wenecji.
  Ponadto studenci pomagają w przygotowaniu gazetki ściennej (są autorami umieszczanych na niej tekstów) oraz, od niedawna, współtworzą profil genueńskiej Polonistyki na facebooku.

Na festiwalu w Wenecji

 

  Studenci to w większości ambitni i zmotywowani Włosi, którzy zaczynają przygodę z językiem polskim od zera, często decydując się równocześnie na naukę języka rosyjskiego. Co roku jednak trafiają do nas także studenci innych narodowości, np. z Rosjanie, Ukraińcy, Albańczycy, Gruzini, a nawet Chińczycy. Co roku pojawiają się również studenci z Polski. Ponieważ obowiązuje ich taki sam program studiów jak studentów obcokrajowców, często chodzą tylko na wykłady z literatury, są natomiast zapraszani przez lektorów do prowadzenia konwersacji i udzielania porad językowych. Ponieważ raczej uczymy w kameralnym gronie, w ciągu roku akademickiego zazwyczaj wytwarza się miła i serdeczna atmosfera współpracy.
  Każdego roku lektor kontraktowy i lektor z wymiany ustalają liczbę godzin pracy ze studentami oraz wybierają „swoje” grupy. Oprócz zajęć językowych oraz dodatkowych godzin przeznaczonych na konsultacje, lektorzy recenzują prace licencjackie i magisterskie, co w praktyce oznacza nie tylko napisanie recenzji i obecność na obronie, ale pomoc w trakcie całego etapu powstawania pracy. Tygodniowy wymiar godzin pracy lektora (zajęcia + konsultacje) to około 20 godzin. Lektorzy współorganizują również spotkania informacyjne dla kandydatów na studia na Wydziale Neofilologii oraz pomagają studentom w zorganizowaniu ich pobytów w Polsce, zarówno stypendialnych, jak i prywatnych wakacji. Lektorzy sami opłacają sobie mieszkanie, uniwersytet nie dysponuje miejscami w akademiku.
Osoby rozpoczynające swą przygodę w „słonecznej Italii” powinny przygotować się na przykład na to, że istnieje pora obiadowa, podczas której lepiej posilić ciało niż organizować lektorat z języka polskiego. (Podobnym prawem rządzi się zresztą piątkowe popołudnie.) Warto też zapamiętać praktyczne znaczenie słowa „sciopero”, bowiem włoskie strajki potrafią sparaliżować miasto, skutecznie uniemożliwiając dojazd studentów na zajęcia.

 

Poznawanie polskiej kuchni

  Uczenie języka polskiego wyłącznie w języku polskim nie jest możliwe z dwóch powodów: po pierwsze, ponieważ pełna nazwa prowadzonych przez lektorów zajęć brzmi „Język polski i przekład”; po drugie, dlatego że studenci nie są do tego przyzwyczajeni. Na niższych poziomach domagają się dokładnych objaśnień gramatyki w języku włoskim, na wyższych poziomach natomiast zmagają się z tłumaczeniem nie na poziomie zdań, lecz krótkich tekstów.
  Genua to miasto Krzysztofa Kolumba, kotów, schodów i... starych ludzi. Doskonałe położenie między Morzem Liguryjskim a pasmem Apeninu Liguryjskiego sprawia, że panuje tu specyficzny mikroklimat (to chyba dzięki słońcu i pysznej kuchni ludziom po prostu chce się tutaj długo żyć!) To miasto, wobec którego nie można pozostać obojętnym. Mało kto wie, że właśnie w Genui znajduje się największa w Europie Starówka i warte zobaczenia oceanarium.

Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Lingue e Culture Moderne
Sezione di Polonistica
p.zza S. Sabina 2a
16124 Genova
Tel. 0039 010/2099567
http://www.lingue.unige.it/?op=people&user=399

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: