Wykładowcy na świecie

Magdalena Skibicka: Białe noce w Petersburgu… Uczę polskiego na uniwersytecie w Rosji

  Pracuję jako wykładowczyni na Uniwersytecie Państwowym w Sankt Petersburgu - Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej, kierunek: język i literatura polska. Co roku pracuję z trzydziestoma studentami, którzy uczą się na polonistyce oraz są słuchaczami innych filologii słowiańskich, gdzie język polski jest obowiązkowy, jako drugi język słowiański. Tygodniowo pracuję 18 godzin na uniwersytecie. Dodatkowo prowadzę zajęcia - konwersacja i lektura, a także kółko teatralne przygotowujące do wystąpień i spektakli. Uważam bowiem, że poprzez formy teatralne i wprowadzanie elementów dramy na zajęciach językowych studenci odnoszą szybciej sukcesy komunikacyjne oraz ucząc się pewnych struktur na pamięć wykorzystują je w trakcie konwersacji.
  Uniwersytet posiada własny gabinet języka polskiego, w którym prowadziłam wszystkie zajęcia. Ponadto studecni mają do dyspozycji bibliotekę w katedrze. Jest ona jednak źle wyposażona, ponieważ znajduje się w niej wprawdzie sporo książek, ale głównie w niezbyt zadawalającym stanie. Katedra posiada także drugą małą biblioteczkę w gabinecie języka polskiego. Pracujemy w gabinecie z komputerami, wszystkie podłączone są do internetu i wyposażone w słowniki multimedialne, co czasem ułatwia pracę i pozwala także na korzystanie z pomocy multimedialnych. Stan podręczników natomiast jest idealny, posiadam bardzo dużą ilość świetnych pozycji i ze wszystkich korzystam na zajęciach.
  Co roku organizuję ze studentami obchody wszystkich imprez okolicznościowych oraz świąt (11 listopada, Dzień Niepodległości, Boże Narodzenie, Jasełka oraz raz w miesiącu imprezy na uniwersytecie, podczas których moi studenci prezentują swoje zdolności teatralne, recytatorskie, taneczne oraz wokalne). Zrealizowałam 2 części projektu o Miłoszu „Poezja - wzruszenie i powiew, który w trzech kropkach mieszka za przecinkiem”, w który zaangażowani są studenci i uczniowie szkoły średniej (przy współpracy w Konsulatem RP w Petersburgu) oraz 2 części drugiego «miłoszowego projektu», poświęconego wydaniu książki z tłumaczeniami nieznanych wierszy Miłosza (przy wsparciu IP w Petersburgu). Nad tłumaczeniem pracowali wszyscy poloniści.
  Współpracowałam także ze szkołą nr 216 im. A.Mickiewicza w Petersburgu (jedyną szkołą z rozszerzonym nauczaniem języka polskiego w Rosji).
  Angażuję swoich studentów do wszystkich imprez organizowanych na terenie Petersburga, mających na celu niesienie języka i kultury polskiej (olimpiady, dyktanda, konkursy-przeprowadzane w Domu Polskim (w których studenci zajmują czołowe miejsca), koncerty, festiwale, imprezy - przeprowadzane w konsulacie).
  Jako lektor prowadzę dodatkowe kursy języka polskiego wspierane przez IP w Petersburgu. Są to 3 grupy w Uniwersytecie Smolnym na stosunkach międzynarodowych (dwie kontynuacja i jedna od zera), po dwuletnim kursie studenci często wyjeżdżają na semestr na wymianę do Warszawy i Wrocławia, gdyż z tymi uniwersytetami Smolny ma podpisaną umowę. Mam również 2 grupy (początkowa i kontynuacja) w Akademii Teatralnej z reżyserami/aktorami i producentami, którzy często piszą swoje prace dyplomowe na podstawie polskiego teatru.
  Ogółem edukuję w obu instytucjach około 50-ciu studentów, którzy oprócz nauki na kursie biorą udział (wraz z polonistami) we wszystkich imprezach/konferencjach/seminariach/olimpiadach/konkursach/koncertach, na które zaprasza nas KG oraz IP w Petersburgu, a także - z puli miejsc IP - wyjeżdzają na szkoły letnie do Polski.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: