Przeczytane / Polecane

Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego

Piotr Kajak

Monografia Piotra Kajaka stanowi kontynuację prac powstających w kręgu UW, dzięki bliskiej współpracy polonistów ze świetnym zespołem kulturoznawców UW, którego dorobek autor uwzględnił w szerokim zakresie.

Monografia [...] ma szansę stać się jedną z podstawowych prac na temat miejsca kultury popularnej w nauczaniu kultury polskiej, zintegrowanej z nauczaniem języka polskiego.

Mam nadzieję, że niniejsza praca potwierdzi dobrą pozycję Piotra Kajaka w zakresie kulturoznawstwa glottodydaktycznego oraz stanie się podstawą ożywionej i twórczej dyskusji.

Z recenzji prof. dr. hab. Władysława Miodunki

Zobacz także: Spis treści

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: