Przeczytane / Polecane

O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś

pod red. I. Janowskiej i P.T. Gębala, Kraków 2016

  Niniejszy tom zawiera referaty (...) poświęcone glottodydaktyce polonistycznej sensu stricto, czyli teoretycznym, metodologicznym, programowym i praktycznym aspektom nauczania polszczyzny jako języka drugiego i obcego. Stanowią one swoistą wizytówkę współczesnej myśli glottodydaktycznej, obecnej w rozważaniach polskich i zagranicznych. (...) Wnoszą istotny głos w dyskusję na temat obecnego miejsca i postulowanego rozwoju glottodydaktyki polonistycznej, sygnalizując potrzeby badawcze, prowadzone kierunki badań, wykorzystywane podejścia metodologiczne oraz kreśląc perspektywy na przyszłość. (...)

Pokłosie (...) konferencji w postaci tego opracowania stanowi istotny wkład w realizację celu wymienionego w tytule tomu. Tylko przemyślany rozwój glottodydaktyki polonistycznej jest w stanie zapewnić dalszy rozwój studiów polonistycznych w świecie, których podstawą jest i zawsze będzie skuteczne nauczania i uczenie się języka polskiego.

P.E. Gębal, I. Janowska Wprowadzenie (fragment)

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: