Przeczytane / Polecane

Na tropach form i znaczeń słów

Marcin Maciołek

  Nie po raz pierwszy źródłem badawczych inspiracji na polu językowym okazują się media społecznościowe. Tym razem to inicjatywa sympatyków „Świata na wyrywki” –kulturowego fanpage’a Uniwersytetu Śląskiego – zrodziła potrzebę poszukiwania genezy oraz pierwotnych sensów ulubionych polskich słów i zapożyczeń głęboko ukrytych pod postacią literowych znaków zarówno dla rodzimych, jak i obcych użytkowników języka polskiego.
  Najciekawsze opracowania wyrazów spotykanych na co dzień, niekiedy nadużywanych w mowie potocznej (wszak wszystko, co dobre w naszym przeżyciu jest sympatyczne, a wydarzenia trudne, niechciane jawią się jako totalna masakra), zostały zamieszczone przez pomysłodawców projektu w niewielkiej książeczce, stanowiąc swoistego rodzaju punkt wyjścia do dalszych badań nad proweniencją słów opisujących nasze najbliższe otoczenie oraz świat naszych doznań i emocji. Dzięki zamiłowaniu autora, dra Marcina Maciołka, do poszukiwań sensów głęboko ukrytych w historycznych warstwach prezentowanych wyrazów, poszczególne objaśnienia odsyłają czytelnika do pierwotnych znaczeń dobrze znanych słów, rzucając zupełnie nowe światło na ich aktualny stan. Przystępnie podane hasła, poparte błyskotliwymi ilustracjami, stanowią bogaty materiał dydaktyczny będący niezwykle pomocny w pracy zarówno z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego jako obcego, jak i rodzimymi użytkownikami polszczyzny, dla których etymologia wielu spośród zamieszczonych haseł może okazać się niemałym zaskoczeniem.
  Proponowanych dwanaście wyrazów zawartych w pozycji Na tropach form i znaczeń słów stanowi więc zachętę do przemierzania dalszych szlaków językowych wykopalisk w celu odnajdywania niecodziennych znaczeń wyrazów zanurzonych w codziennej rzeczywistości. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na kolejne odsłony książkowego wydania dobrze znanych leksemów, a tymczasem tych chcących sięgać po znacznie więcej odsyłam na stronę https://www.facebook.com/swiatnawyrywki.

mgr Aleksandra Kalisz, Uniwersytet Śląski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: