Przeczytane / Polecane

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015

pod red. Emilii Kubickiej i Aleksandry Walkiewicz

     Trzeci tom z serii Nowych perspektyw w nauczaniu języka polskiego jako obcego to publikacja specjalna, opracowana nie tylko z myślą o przedstawieniu plonu dyskusji prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika podczas cyklicznego spotkania nauczycieli języka polskiego jako obcego, ale także z myślą o uczczeniu jubileuszy działających tu jednostek: 20-lecia Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców (historię Studium przybliżają dwa teksty rozpoczynające tom) oraz 10-lecia Studium Podyplomowego Nauczania Języka Polskiego jako Obcego.
     Podobnie jak w poprzednich książkach z serii Nowych perspektyw artykuły zamieszczone w trzecim tomie poruszają wiele ważnych zagadnień współczesnej glottodydaktyki polonistycznej zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Publikacja obejmuje 27 artykułów glottodydaktycznych, które zostały przyporządkowane do ośmiu bloków tematycznych: W odpowiedzi na wyzwania współczesnej edukacji, Przestrzenie kultury, Aby wszystko było w porządku. Szyk w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Literackie inspiracje, Podręcznikowe perspektywy, Jak i czego uczyć? Nowe metody, nowe materiały, Innowacje, uzupełnienia, nowe perspektywy, Bo lekcje to nie wszystko… Inne wymiary nauczania języka polskiego jako obcego. Znajdziemy tu nie tylko żelazne punkty tego typu opracowań, jak prezentacja podręczników (M. Szelc-Meys, Napisz to po polsku. Podręcznik do nauki pisania po polsku dla początkujących studentów obcokrajowców; M. Szelc-Meys, Moje litery. Piszę na A. Podręcznik dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym; seria podręczników do kształcenia międzykulturowego Jestem stąd) i pomocy dydaktycznych (zeszyty lektora do podręczników Start 1 i Start 2) oraz technik i metod nauczania (uczenie wspomagane komputerowo, dodawanie napisów i audiodeskrypcji, aktywności teatralne i parateatralne, drama, gry językowe), ale także rozważania na tematy podejmowane rzadko, jak np. język polski jako obcy dla osób niesłyszących i niedosłyszących, język łaciński i grecki na lekcjach jpjo, kształcenie językowe w grupach niejednorodnych, w szczególności zróżnicowanych pod względem poziomu znajomości języka.
     Godne polecenia są ponadto teksty, których autorzy podejmują dyskusje na temat komponentu kulturowego w procesie nauczania obcokrajowców, m.in. konieczności eksplicytnego przedstawiania konstytutywnych cech kultur narodowych czy roli treningu międzykulturowego. W bloku Literackie inspiracje na uwagę zasługuje z kolei artykuł pokazujący możliwości wykorzystywania na lekcjach jpjo tekstów literatury najnowszej, której problematyka i estetyka jest dla współczesnego odbiorcy często atrakcyjniejsza niż literatura dawniejsza. Ta ostatnia jest zresztą także obecna w omawianej publikacji dzięki rozważaniom na temat kanonu lektur literatury polskiej prowadzonym w odwołaniu do serii Czytaj po polsku. Podobnie jak w latach ubiegłych monografia zawiera interesujące teksty dotyczące gramatyki i leksyki w nauczaniu jpjo. Śmiało można powiedzieć, że wśród zagadnień gramatycznych, których w toruńskich publikacjach nie może zabraknąć, jest szyk. Mamy więc opracowania poświęcone kryteriom oceny poprawności i akceptowalności różnych układów linearnych, a także potrzebie hierarchizowania reguł szyku dla potrzeb nauczania obcokrajowców. Na uwagę zasługuje ponadto artykuł, w którym omawiane są korzyści płynące z nauczania kompetencji frazeologicznej.
     Trzeci tom z serii Nowych perspektyw w nauczaniu języka polskiego jako obcego z całą pewnością można uznać za wielostronne i niebanalne spojrzenie na dydaktykę języka polskiego jako obcego. To dobra pomoc dydaktyczna dla lektorów początkujących i doświadczonych. Dostarcza wiedzy na temat nowszych tendencji w nauczaniu polskiego jako obcego, podpowiada rozwiązania trudnych kwestii językowych, metodycznych i organizacyjnych, przede wszystkim jednak może być inspiracją do wzbogacania działań dydaktycznych i pozadydaktycznych.

Małgorzata Gębka-Wolak

http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_74908_Nowe_perspektywy_w_nauczaniu_jezyka_polskiego
_jako_obcego_II.html

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: