Przeczytane / Polecane

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym

Adriana Prizel-Kania

     W książce Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym autorka poszukuje nowoczesnej metody nauczania rozumienia tekstu ze słuchu, co przy dzisiejszych dyskusjach na temat kształcenia językowego, zarówno języka ojczystego, jak i obcego, oraz efektów nauczania jest niezmiernie ważne. Autorka kieruje swoją uwagę ku kompetencjom. Powstałe w ten sposób badania łączą dydaktykę języka polskiego jako obcego z językoznawstwem, a szczególnie lingwistyką tekstu, lingwistyką kognitywną i psycholingwistyką. Wyniki swoich badań przedstawia, korzystając ze statystyki i badań socjologicznych. Interdyscyplinarny paradygmat zyskuje tu nowy wymiar - golttodydaktyka łączy się ściśle z badaniami linwistycznymi i socjologicznymi. [...]
Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym to znakomita książka, napisana ze znawstwem problematyki, spałniająca wymagania nowoczesnej monografii. Praca ta stanowi obecnie na rynku polskim opracowanie, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego ksztalcenia kompetencji rozumienia ze słuchu. Może być niezwykle cenną pomocą nie tylko dla lektorów języka polskiego jako obcego, ale też dla polonistów, kulturoznawców i dydaktyków innych języków obcych.

Z recenzji prof. dr hab. Urszuli Żydek-Bednarczuk, Uniwersytet Śląski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: