Przeczytane / Polecane

Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, tom 2, Katowice 2010

red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor

          Tom zbiorowy, który stanowi kontynuację problematyki glottodydaktycznej zawartej w książce "Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego" (Katowice 2009). Zawarte w książce artykuły skoncentrowane są wokół problemów literaturoznawczych, językoznawczych, kulturowych i metodycznych. Autorzy tekstów językoznawczych skupiają się na perspektywie diachronicznej i synchronicznej w nauczaniu JPjO; analizują zjawisko komunikacyjnej kompetencji językowej, a także omawiają problemy, jakie cudzoziemcom sprawia polska fonetyka. Część poświęcona literaturze i kulturze oscyluje wokół sposobów prezentacji i interpretacji twórczości polskich pisarzy cudzoziemcom oraz opisuje sposoby wkraczania obcych tekstów w polską kulturę. Teksty te zostały potraktowane jako specyficzny rodzaj komunikacji międzykulturowej.
     Praca "Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego" skierowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką glottodydaktyczną – nauczycieli, studentów specjalności i studiów podyplomowych związanych z nauczaniem języka polskiego jako obcego, języka polskiego jako drugiego oraz kultury polskiej. Autorzy artykułów to doświadczeni glottodydaktycy i naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim oraz Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Kinga Groszewska, Uniwersytet Śląski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: