Przeczytane / Polecane

Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teoria i praktyka. Warszawa 2007

Marzena Żylińska

     Książka ważna zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym dla wszystkich nauczycieli zajmujących się nauczaniem języków obcych. Autorka krytycznie analizuje stosowane dotychczas modele nauczania języków obcych i proponuje rozwiązania wykorzystujące idee dydaktyki konstruktywistycznej.
     W pierwszej części książki zawarte zostały rozważania o problemie metody w nauczaniu języków obcych, z których wprost wynika, że wciąż aktualny jest postulat wielu badaczy, iż nie ma jednej, dobrej dla wszystkich metody uczenia się i nauczania. Pozostawienie „wolnej przestrzeni”, a tym samym zapewnienie pewnej autonomiczności nauczycielom i uczniom gwarantuje realizację założeń konstruktywistycznej dydaktyki języków obcych oraz wdrażanie podejścia interkulturowego. Koncepcja konstruktywizmu ma swoich zwolenników od wielu lat i dowodzi, że wiedza jest indywidualną, testowaną w działaniu konstrukcją i wymaga aktywności oraz doświadczenia uczących się. Pojawie się nowych technologii (powszechna komputeryzacja, Internet, etc. ) w życiu człowieka otworzyło możliwości swobodnego dostępu do informacji, a to z kolei powoduje konieczność wprowadzenia nowej kultury nauczania i uczenia się języków obcych. Nowe technologie niosą ze sobą tyle samo dobrodziejstw, co i zagrożeń, dlatego sztuką niebywałą jest umiejętne wyłowienie z lawiny informacji treści, które złożą się na posiadaną wiedzę – o tym problemie traktuje część druga omawianej publikacji. I wreszcie część trzecia zawiera wiele propozycji wdrażania nowej kultury uczenia przede wszystkim na lekcjach języka niemieckiego, ale pomysły są możliwe do wykorzystania podczas zajęć z każdego innego języka jako obcego. Przedstawione tu propozycje pokazują, jak otworzyć szkolną naukę na świat, co oznacza również odejście od postrzegania podręcznika jako głównego źródła wiedzy. Wykorzystując autentyczne materiały z sieci, autorka proponuje, jak w sposób zadaniowy/problemowy można zaangażować uczniów w proces zdobywania wiedzy i poszerzania kompetencji językowych.

Dr Wioletta Hajduk-Gawron, Uniwersytet Śląski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: