Przeczytane / Polecane

Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, Katowice 2009

Małgorzata Kita, Aldona Skudrzyk

     „Człowiek i jego świat w słowach i tekstach” jest książką z założenia przeznaczoną dla osób uczących się języka polskiego jako obcego, które prezentują zaawansowany poziom językowy. Ta swego rodzaju antologia tekstów literackich, publicystycznych, naukowych i popularnonaukowych może także wzbogacić bibliotekę każdego humanisty oraz stać się skarbnicą wiedzy dla miłośników języka i kultury polskiej przebywających nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Różnorodność tekstów przyczynia się do poszerzenia horyzontów w zakresie kultury polskiej, jak i wpływa na wzbogacenie zasobu słownictwa. W książce Małgorzaty Kity i Aldony Skudrzyk znajdują się teksty użytkowe, przysłowia, sentencje i dowcipy. Zaproponowane przez Autorki fragmenty utworów podzielone zostały na trzy części: pierwsza Bliżej języka polskiego przedstawia fenomen języka polskiego jako obcego (Język polski jako obcy, Alfabet, ABC frazeologii, Odmiany języka polskiego. Ile jest języków polskich?), druga Obraz świata w języku polskim obrazuje najważniejsze kategorie semantyczne tworzące polski językowy obraz świata (Życie, Kondycja człowieka, Kobieta, Uczucia, Rodzina. Dom, Przyjaźń, Szkoła, Pory roku, Pogoda, Kolory, Zwierzęta, Jak masz na imię?) oraz trzecia – ostatnia pokazująca Język w działaniu (Grzeczność językowa. Etykieta językowa, Gafy małe i duże, Tabu językowe i eufemizm, Gest w komunikacji językowej. Powiedz to bez słów). Zamieszczone w książce teksty mają wyraźną funkcję dydaktyczną uwidaczniającą się w prezentowanym sposobie użycia poszczególnych kategorii znaczeniowych, zapoznawaniu czytelnika z polską literaturą, a wybrane ćwiczenia pomagają w rozwijaniu umiejętności językowo-kulturowych. Dzięki zróżnicowanym tematycznie i treściowo tekstom każdy użytkownik wyruszy w pełną przygód podróż, odkrywając na nowo język i kulturę polską oraz uzupełniając już posiadany stan wiedzy.

Małgorzata Czubaszek, Uniwersytet Śląski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: