Przeczytane / Polecane

Urodzony z popiołów. O poezji Bogdana Czaykowskiego, Katowice-Toronto 2005

Bożena Szałasta-Rogowska

     Książka Bożeny Szałasty-Rogowskiej jest bardzo interesującym monograficznym ujęciem poetyckiej twórcości jednego z wybitnych polskich pisarzy współczesnych. Napisana została jasno, klarownie, dobrze skomponowana, z wyraźnie sformułowanymi tezami. Trafnie dobranym [...] kontekstem jest w całej książce biografia pisarza, przekształcona w biografię bohatera lirycznego. W tej poezji biografia własna, osobista, a także w jej jakby ramach biografia pokolenia - jest jawnie tematyzowana, a wynikające z niej problemy stają się głównymi problemami twórczości. To Autorka dobrze rozumie i potrafi wykorzystać. Sporo się z tego ujęcia nauczyłem. Zrozumiałem, jak należy podchodzić do komponetu "lingwistycznego" poezji Czaykowskiego. Zaletą pracy są analizy wierszy: [...] poszczególne analizy zawsze wynikają z przewodu myślowego, stanowią jego ogniwo.

prof. dr hab. Jacek Łukasiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: