Przeczytane / Polecane

Glottodydaktyka polonistyczna. W obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społęcznych

pod red. J. Mazura, A. Małyski, K. Sobstyl, Lublin 2013

     Artykuły zawarte w publikacji prezentują różne poglądy na temat stanu i perspektyw polskiej glottodydaktyki, są też próbą znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące języka polskiego w aspekcie glottodydaktycznym i polonistycznym oraz nauczania języka polskiego jako obcego w perspektywie lingwistycznej i kulturowej. W publikacji przedsawiono ważne informacje dotyczące polonistyki zagranicznej w Pekinie, Seulu, Tokio, Lublanie, Budapeszcie, Bukareszcie. Nowe wyzwania, które stoją przed lektorami i słuchaczami wymagają przebudowania i unowocześnienia myślenia o współczesnym nauczaniu języka polskiego jako obcego. Autorzy, poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w glottodydaktyce, które są wynikiem dynamicznnego rozwoju tej dyscypliny oraz efektem globalizacji kultury i integracji z Unią Europejską.

prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: