Przeczytane / Polecane

Język polski w polonijnej szkole. Na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark – New Jersey

Beata Katarzyna Jędryka

Doświadczenie dwukulturowości, nawet wielokulturowości, doświadczenie migracji, doświadczenie budowania nowych tożsamości własnych – odrębnych lub poddanych prawom asymilacji – to problematyka coraz istotniejsza i coraz ważniejsza we współczesnym świecie.
Przedmiotem badania jest rozwój kompetencji językowej dzieci w środowisku polonijnym. Autorka zbierała materiał badawczy wedle kilku metod, co czyni go bogatszym i wiarygodnym. Składają się nań: teksty mówione w postaci nagrań wideo lekcji (sytuacje oficjalne), i indywidualnych rozmów (sytuacje mniej formalne, bardziej bezpośrednie), także teksty pisane – wypracowania szkolne, wypełniane ankiety. Materiał jest więc bogaty. Na jego podstawie podejmuje autorka nie lada wyzwanie, opisując język dzieci na wszystkich poziomach systemu języka, nawet wychodzi poza system i pokazuje błędy ortograficzne i wymawianiowe. Tak więc, badając w założeniu kompetencję, bada naprawdę sprawność dzieci na poszczególnych poziomach systemu. Praca to cenny zestaw konstrukcji i form błędnych, co może mieć istotną wartość dla dydaktyki, ale także dla tych, który podjęliby się trudu napisania aktualnego podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego. Te polonijne, zauważa autorka, zawierają sporo błędów, gdyż ich autorzy sami już nie są w zgodzie z normami języka polskiego z powodu długiego zamieszkiwania poza krajem i znaczącego wpływu angielszczyzny.

prof. dr hab. Aldona Skudrzyk, Uniwersytet Śląski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: