Przeczytane / Polecane

Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach

Ewa Badyda, Sylwia Rzedzicka

     Praca Ewy Badydy i Sylwii Rzedzickiej pt. Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach – to książka adresowana do studentów filologii polskiej oraz słuchaczy tych kierunków, w których programie uwzględniono przedmiot dotyczący zagadnień związanych z właściwościami fonetycznymi współczesnej polszczyzny.
     Prezentowaną publikację cechuje duże zróżnicowanie formalne. Składają się na nią rozmaite typy zadań, w tym także różnego rodzaju krzyżówki fonetyczne. Cenne są ćwiczenia zawierające tabele i schematy pozwalające śledzić mechanizm powstawania upodobnień fonetycznych w języku polskim. Urozmaicona, atrakcyjna forma zadań stanowi niewątpliwą zachętę do korzystania ze zbioru, jak również ułatwia przyswajanie wiadomości, a przede wszystkim kształcenie poszczególnych umiejętności.
     Znakomitym rozwiązaniem są też umieszczone w ostatnim rozdziale zadania dotyczące wymian głoskowych (morfonologicznych) zachodzących w allomorfach polskich morfemów; stanowią one pomysłowe zamknięcie rozważań na temat fonetyki współczesnego języka polskiego, a jednocześnie dobrą okazję do wprowadzenia nowych zagadnień z zakresu innego działu gramatyki – fleksji czy słowotwórstwa, tym bardziej, że do wykonania tych ćwiczeń potrzebna jest już elementarna wiedza z morfologii. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na wysoką precyzję w posługiwaniu się terminologią językoznawczą użytą przy konstruowaniu zawartych w zbiorze poleceń, choćby wyraźne rozgraniczenie różnicy między morfemem a morfem jako jego realizacją tekstową, co mimo powszechnie uznawanej opozycji tych pojęć, nie jest bynajmniej częste w praktyce dydaktycznej (w przeciwieństwie do fonemu i głoski czy leksemu i wyrazu).
     Chcąc uniknąć nadmiernej szczegółowości opisu, autorki z rezygnowały z oznaczania w transkrybowanych wyrazach i tekstach samogłosek o podwyższonej artykulacji, samogłosek i glajdów znazalizowanych oraz ubezdźwięcznionych spółgłosek półotwartych. Takie rozwiązanie jest zasadne, gdyż wskazane zjawiska są szczególnie trudne do artykulacyjnego i audytywnego zweryfikowania. Z tego też powodu nie oznacza się w recenzowanym zbiorze zadań miękczącego działania głosek środkowojęzykowych na poprzedzające je spółgłoski.
     Fonetykę języka polskiego w ćwiczeniach Ewy Badydy i Sylwii Rzedzickiej uważam za naprawdę rzetelnie zredagowane rozwiązanie metodyczne, pozwalające studentom w atrakcyjny i niesztampowy sposób zgłębić podstawowe zagadnienia związane z fonetyką współczesnej polszczyzny, a jednocześnie subtelnie wprowadzającą w kolejny dział gramatyki – morfologię. Książka bez wątpienia powinna znaleźć się w idealnej biblioteczce podręcznej nie tylko studenta, ale także każdego nauczyciela akademickiego.

dr Marcin Maciołek
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
Uniwersytet Śląski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: