Fotoreportaże

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego zorganizowała warsztaty polonistyczne - interkulturowość w nauczaniu dla nauczycieli z Republiki Federalnej Niemiec. Aż dwanaście osób z Niemiec przyjechało do Cieszyna. Projekt współfinansowany był przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Warsztaty to cykl seminariów i imprez służących zbliżaniu kultur poprzez nawiązywanie więzi międzykulturowych, przełamywanie uprzedzeń i stereotypów. Uczestnicy projektu zapoznali się z polskimi tradycjami ogólnopolskimi i regionalnymi (też śląskimi zwyczajami), zaprezentowali cudzoziemcom i lokalnej społeczności Cieszyna kultury i zwyczaje Niemiec.


W trakcie warsztatów uczestnicy także zapoznali się z zagadnieniami metodycznymi w czasie seminariów, w panelu dyskusyjnym z nauczycielami z innych krajów Europy (i świata) na temat specyfiki pracy lektorów w poszczególnych krajach. Odbyli również hospitacje zajęć i poprowadzili lekcje z różnorodnymi grupami cudzoziemców uczących się jpjo.


Tematyka warsztatów to oprócz metodyki np. prezentacja języka polskiego na tle innych języków europejskich, odmiany regionalne języka polskiego, języki narodowe, terytorialne, regionalne (w tym europejskie i polskie kwestie sporne), pod ogólnym hasłem "Etniczność w języku"; zajęcia na temat sytuacji gospodarczej i politycznej Polski i Niemiec w UE, seminaria historyczne pokazujące wspólne (w tym trudne) punkty w historii.


Ponadto uczestnicy wykonali też prezentację osiągnięć kulturowych krajów związkowych.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: