Fotoreportaże

Międzynarodowe seminarium naukowe Język w kulturze, kultura w języku - 9−10 kwietnia 2013 roku, Bańska Bystrzyca na Słowacji

Międzynarodowe seminarium naukowe:
Język w kulturze, kultura w języku

współorganizowane przez:

Instytut Polski w Bratysławie
Stowarzyszenie „Bristol“ Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Języka i Kultury Polskiej
Katedrę Języków Słowiańskich Wydziału Nauk Humanistycznych UMB

9−10 kwietnia 2013 roku, Bańska Bystrzyca na Słowacji

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: