Fotoreportaże

W Katowicach odbyło się seminarium: Nowe media w dydaktyce i glottodydaktyce zorganizowane przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ oraz Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego


Zobacz także: retransmisja seminarium

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: