Fotoreportaże

Konferencja współorganizowana przez Stowarzyszenie „Bristol”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje - Lublin 2014

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: