Fotoreportaże

Konferencja LITERATURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO oraz urodziny Prof. dr hab. Ewy Kraskowskiej, Prof. dr hab. Ireny Sarnowskiej-Giefing i Juliana Tuwima. 27-28 marca 2014
Zdjęcia: Maxim Bayok i Vitalii Shcherban


Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: