Biogramy członków

MSc Maksi Kozińska

Absolwentka University College London (Specialised Translation (Scientific, Technical and Medical)) oraz filologii angielskiej w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich organizowane przez Uniwersytet Jagielloński przy współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie. Od 2012 roku współpracuje z PPS im. św. Królowej Jadwigi w Ilford – obecnie jako nauczyciel klasy A2 oraz członek dyrekcji szkoły. Od czerwca 2016 roku należy do składu ekspertów OFQUAL, który nadzoruje i reguluje m.in. egzaminy z języka polskiego na poziomie GCSE i A-level. Zawodowo zajmuje się tłumaczeniami specjalistycznymi w M4-Translations oraz nauczaniem języka angielskiego i polskiego zarówno studentów pochodzenia polskiego, jak i obcokrajowców w M4-Education. Współzałożycielka Polish Language Communication Centre – stowarzyszenia zachęcającego nauczycieli do pracy z uczniami w myśl rozwijania idei wielojęzyczności oraz poszanowania języka i kultury polskiej. Współautorka podręcznika i ćwiczeń do nauki języka polskiego na poziomie GCSE w Wielkiej Brytanii pod tytułem: GCSE. Nowe Tematy. Pasjonatka zagadnienia bilingwizmu. Prywatnie mama sześcioletniej Mai i rocznego Maksymiliana.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: