Aktualności

Dodane: 2015-01-21

Opis działalności Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej Uczelni Łazarskiego

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO
Uczelnia Łazarskiego powstała w 1993 roku w Warszawie. Szkoła kształci około 4000 studentów i rokrocznie plasuje się wśród 4 najlepszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce.
Łazarski prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia po polsku i po angielsku na kierunkach finanse i bankowość, zarzadzanie, ekonomia, stosunki międzynarodowe, administracja oraz prawo. Wydział Prawa i Administracji zajmuje od lat pierwsze miejsce w rankingach w kategorii uczelni niepublicznych.
Uczelnia Łazarskiego, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce, dysponuje nowoczesnym kampusem, specjalnie zaprojektowanym na potrzeby wyższej uczelni i przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w przestronnych salach ćwiczeniowych i klimatyzowanych aulach, wyposażonych w sprzęt audiowizualny i komputerowy. Do dyspozycji studentów oraz wykładowców jest także biblioteka i czytelnia oraz centrum informatyczne, które dysponuje ok. 380 komputerami. Na terenie całego kampusu studenci oraz wykładowcy mają dostęp do bezprzewodowego Internetu.


Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej Uczelni Łazarskiego organizuje obowiązkowe zajęcia językowe dla zagranicznych studentów uczelni a ponadto wiele kursów języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania dla kandydatów na studia w Polsce oraz osób spoza uczelni: są to kursy intensywne roczne i semestralne, kursy języka ogólnego, kursy specjalistyczne, tematyczne, kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych. Obok zajęć językowych słuchacze mają możliwość uczestniczyć we wszystkich imprezach i wycieczkach organizowanych przez Centrum, różnorodnych warsztatach kulturowych oraz integracyjnych zajęciach sportowych.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: