Aktualności

Dodane: 2014-11-17

Konferencja regionalna Stowarzyszenia „Bristol” w Omsku

Konferencja regionalna Stowarzyszenia „Bristol” w Omsku.
Projekt współorganizowany z Konsulatem RP w Irkucku i Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


  W dniach od 5 do 8 listopada 2014 roku w Omsku, na terenie Zachodniej Syberii, odbyły się „Dni nauki i kultury”, zorganizowane przez Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe „Polonez” oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku. Wydarzenie to miało charakter konferencji regionalnej integrującej środowiska polonistyczne na terenie Rosji. Do Omska przyjechali nauczyciele języka polskiego reprezentujący organizacje polonijne z tak odległych zakątków, jak np. Abakan, Irkuck, Jakuck, Krasnojarsk, Nowosybirsk, Pietropawłowsk Kamczacki, Tomsk czy Władywostok. Konferencję otworzyli: profesor S.M. Owczarenko, rektor Uniwersytetu Transportu, Joanna Szeliga, wicekonsul w Irkucku, oraz Lubow Nesterowa, prezes Polskiego Centrum „Polonez”. Projekt od strony merytorycznej wsparty został przez działania przedstawicieli Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Część zajęć warsztatowych poprowadziły członkinie Stowarzyszenia „Bristol” – Agata Rudzińska i Magdalena Knapik z Uniwersytetu Śląskiego oraz Izabela Wieczorek z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Nad integracją środowiska czuwała Beata Dalmata z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce.


  Założeniem tego wspólnego projektu była prezentacja działań wyżej wymienionych ośrodków polonijnych oraz przeprowadzenie warsztatów metodycznych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego i animacji kulturowej. Na początku konferencji zaprezentowana została działalność Stowarzyszenia „Bristol”, a także Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Zasadniczy punkt programu stanowiły warsztaty metodyczne poświęcone nauczaniu kultury polskiej i gramatyki języka polskiego, a także zajęcia dotyczące przygotowania do egzaminu certyfikatowego. Przedstawiciele Stowarzysznie „Bristol” ponadto przeprowadzili warsztaty z zakresu nowych mediów w nauczaniu dzieci i młodzieży, realioznawstwa i elementów kultury w nauczaniu cudzoziemców. Zajęcia nie ograniczały się tylko do wykładów i ćwiczeń, wszyscy mogli zapoznać się z działalnością miejscowych środowisk polonijnych. Szczególnie cenne okazały się zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, dotyczące różnorodnych technik pracy poprzez kontakt młodzieży ze sztuką i teatrem. W szczególności na uwagę zasługuje prezentacja przygotowana na temat ‘dramy’, czyli nowoczesnej metody zalecanej przez edukatorów (wykorzystywanej już w niektórych ośrodkach nauczania języka polskiego jako obcego). Ponadto, czas konferencyjny urozmaicony został licznymi atrakcjami, jak np. wycieczki po okolicy, zajęcia integracyjne, wieczory artystyczne, konkursy recytatorskie, spektakle teatralne, koncert galowy z udziałem zespołów muzycznych polskich i rosyjskich, a nawet specjalna lekcja z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
  Organizatorzy „Dni nauki i kultury” w Omsku przygotowali prawdziwą ucztę dla miłośników polskości, stworzyli świetne warunki do przeprowadzenia tak wielu zróżnicowanych form warsztatowych, a przede wszystkim okazali wielką gościnność, czuwając nad dobrym samopoczuciem uczestników konferencji. Cieszymy się niezmiernie, że Stowarzyszenie mogło być współorganizatorem tak ważnego projektu.
Serdecznie im za to dziękujemy!


Dr Izabela Wieczorek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: