Aktualności

Dodane: 2014-10-10

W Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej odbyła się konferencja „Język, kultura, komunikacja”

  29 września 2014 roku w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Język, kultura, komunikacja”. Wydarzenie to było organizowane przez nasze Studium we współpracy z oddziałem Komisji Nauk Filologicznych PAN we Wrocławiu. Konferencja zgromadziła ponad sto osób z całej Polski i zagranicy. Nasi goście przyjechali z wielu centrów uniwersyteckich w Polsce (największą reprezentację stanowił Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wrocławia (UWr, WSF), Warszawy (UW, UKSW), Krakowa (UJ, UP), Katowic (UŚ), Gdańska (UG), Łodzi (UŁ), Bydgoszczy(UMK), a także z Holandii, Malty i Japonii. Konferencja była jednodniowa, ale intensywna - zmieściliśmy cztery wykłady plenarne i siedemdziesiąt referatów w sekcjach tematycznych.


  Gości konferencji powitali prof. Janusz Pospolita, prorektor ds. nauki, mgr Grażyna Redlich – kierownik Studium Języków Obcych oraz prof. Piotr Chruszczewski z Komisji Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział we Wrocławiu. Nasze zaproszenie przyjęła także Pani profesor Krystyna Macek-Kamińska, prorektor ds. dydaktyki. Wykłady plenarne wygłosili dr Jacek Mianowski z wrocławskiego oddziału PAN (na temat systemów pisma w historii), mgr Wojciech Najda z biura rektora PO (na temat tajemnic pracy lektora filmowego i radiowego), dr Aleksandra Knapik z Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu (opowiadała o początkach tłumaczeń konferencyjnych), oraz Pan profesor Piotr Chruszczewski, który zaznajomił uczestników wydarzenia z nową dyscypliną językoznawstwa kontaktu, jaką jest kreolingwistyka. Ta część konferencji odbyła się w auli Wydziału WWFiF.
  Po przerwie uczestnicy przeszli do budynku Studium Języków Obcych, gdzie obrady odbywały się w sekcjach. Tematyka tych obrad była bardzo różnorodna, począwszy od socjolingwistyki, teorii i praktyki tłumaczenia oraz logiki języka (prezentację wygłosił m.in. prof. Jerzy Pogonowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), przez różne aspekty kulturoznawstwa i literatury, aż do metodykę i nauczanie języków. Po owocnych obradach i interesujących dyskusjach uczestnicy konferencji udali się na uroczysty obiad. Wśród wielu prezentacji znalazło się także kilka referatów pracowników naszego Studium.
  Całość zorganizował kilkuosobowy zespół pracowników Studium Języków Obcych, który pomimo niewielkiego doświadczenia w organizacji dużych imprez sprawdził się znakomicie.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: