Aktualności

Dodane: 2014-03-14

Profile naukowe osób obecnie współtworzących polonistkę na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie

Obecnie na bratysławskiej polonistyce pracują trzy osoby, wśród nich najdłuższy staż ma dr Kinga Wawrzyniak – rozpoczęła pracę w roku 2007 jako lektor, a obecnie jest adiunktem i nieformalnym kierownikiem polonistyki. Pięć lat później zatrudniono na stanowisku adiunkta dr Joannę Ciesielską, a z początkiem bieżącego roku akademickiego dołączyła do nich dr Monika Krzempek – lektorka.

Kinga Wawrzyniak
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pracę magisterską na temat dialektyzacji w nowelach Władysław Reymonta oraz rozprawę doktorską pod tytułem Niemieckie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku mieszkańców wsi Siemoń (powiat toruński) napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Friedel.
Od 2007 roku pracuje na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, najpierw jako lektor języka polskiego, a od 2011 roku jako adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskich. Oprócz lektoratów prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa (gramatyki, leksykologii, stylistyki, historii języka polskiego), tłumaczeń a także wykłady wiedzy o Polsce i polskim filmie. Jest również lektorką na kursach językowych organizowanych przez Instytut Polski w Bratysławie. Od 2004 roku współpracuje ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców na UMK w Toruniu. Prowadzi tam zajęcia na Letnich Szkołach Języka i Kultury Polskiej, kursach EILC, a w latach 2006–2007 również na intensywnych kursach rocznych. Ma także doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną – w roku szkolnym 2004/2005 pracowała jako nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie, a w roku 2010/2011 w szkole polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie. Jest autorką kilku artykułów z zakresu dialektologii polskiej oraz glottodydaktyki języka polskiego.

Joanna Ciesielska
Literaturoznawczyni, ukończyła słowacystykę na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu. Rozprawę doktorską poświęconą kategorii mimesis napisała i obroniła w Instytucie Literatury Światowej Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. Prowadziła zajęcia z teorii kultury wizualnej na Uniwersytecie Tomáša Baty w Zlínie w Czechach.
Od 2012 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskich Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Prowadzi zajęcia z historii literatury polskiej, historii Polski, przekładu literackiego, przekładu tekstów prawnych oraz zajęcia z tłumaczenia ustnego (konsekutywnego i symultanicznego).
Interesuje się nowymi mediami, literaturą w przestrzeni cyfrowej (uczestniczy w grancie Hipermedialny artefakt w dobie postdigitalnej realizowanym przez Słowacką Akademię Nauk), współczesnymi teoriami przekładu, przekładem audiowizualnym, tłumaczeniem tekstów prawnych. W 2013 roku ukończyła Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy na Uniwersytecie Warszawskim. Aktywnie pracuje jako tłumacz języka słowackiego, współpracuje z Instytutem Polskim i Ambasadą RP w Bratysławie.

Monika Krzempek
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Opolskim i Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim. Pracę magisterską zatytułowaną SMS – struktura i pragmatyka, a także rozprawę doktorską pod tytułem: Analiza semantyczna czeskich wykrzykników napisała pod naukowym kierunkiem prof. dr. hab. S. Gajdy.
Od września 2013 roku jest zatrudniona jako lektor języka polskiego w Katedrze Filologii Słowiańskich Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Wcześniej pracowała na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego (2005-07), była także lektorem języka polskiego Sekcji Filologii Polskiej Katedry slawistyki na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (2007-2011). W roku 2012 została zatrudniona przez CNRS w Paryżu i pracowała jako lektor w międzynarodowym projekcie ORA (Open Research area in Europe), VILLA (Varieties of Initial Lerners in Language Acquisition). Współpracowała z zespołami badawczymi z Uniwersytetów: Paris 8, York, Cambridge, Nijmegen, Osnabruck, Pavii i Bergamo i nadal włącza się w analizy uzyskanych wyników badań. Od roku 2004 aktywnie współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, biorąc udział w Letnich szkołach języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. Uczy języka polskiego jako obcego w grupach o różnym poziomie zaawansowania, zwłaszcza specjalizuje się w nauczaniu grup zaawansowanych (B2-C2).
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół semantyki kognitywnej, glottodydaktyki polonistycznej a także akwizycji języka. Jest współautorką podręcznika służącego do nauki języka polskiego dla Niemców, autorką kilku artykułów, a także redaktorem tomu pokonferencyjnego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: