Aktualności

Dodane: 2013-10-31

Tomsk jeszcze w jednej odsłonie

  11 i 12 października br. odbyły się w Tomsku międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli języka polskiego w Rosji z obwodu moskiewskiego i irkuckiego.
  Warsztaty zostały zorganizowane przez Konsulat RP w Irkucku, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury w Tomsku.
  W warsztatach wzięło udział 48 nauczycieli uczących języka polskiego w szkołach, centrach kultury polskiej i stowarzyszeniach polonijnych działających w obwodzie irkuckim i moskiewskim.
  Program warsztatów przygotowany przez Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego przeprowadziły: Urszula Dobesz, Kinga Groszewska, Małgorzata Smereczniak, Grażyna Przechodzka.
  Poszczególne spotkania warsztatowe były poświęcone m.in. zagadnieniom i promocji certyfikacji języka polskiego, sposobom wprowadzania na lekcjach języka polskiego jako obcego elementów z zakresu realioznawstwa i kultury polskiej, wykorzystywaniu na zajęciach lektoratowych gier i zabaw dydaktycznych oraz materiałów multimedialnych, doskonaleniu umiejętności pisania. Ponadto odbyło się spotkanie promujące działalność Stowarzyszenia „Bristol” oraz działalność Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, która współorganizowała przedsięwzięcie. Wszystkie spotkania miały charakter warsztatowy, co dawało możliwość uaktywniania uczestników, a prowadzący mogli poszerzyć swą wiedzę na temat specyfiki pracy nauczycieli we Wschodniej Rosji.
  Z reakcji nauczycieli uczestniczących w warsztatach wynika, ze istnieje ogromna potrzeba przeprowadzania takich szkoleń. Nauczyciele wyrażali żal, że warsztaty trwały tak krótko, prosili o możliwość przegrania prezentowanych przez prelegentki materiałów na indywidualne pendrivy i z ogromnym zainteresowaniem brali udział w zajęciach. Doceniono także, że wykładowcy z Polski przywieźli z sobą różne materiały i książki, które mogą być pomocne nie tylko w przygotowywaniu zajęć dla uczestników kursów języka polskiego, ale także dla samych nauczycieli, ponieważ wśród pomocy znalazły się książki metodyczne.
  W części warsztatów brał udział również Marek Zieliński, konsul generalny RP w Irkucku oraz pani Joanna Szeliga, wicekonsul. Przedstawiciele władz konsularnych nie tylko obserwowali zajęcia prowadzone przez wykładowców z Polski, ale uczestniczyli także w spotkaniu prezentującym i promującym działalność Stowarzyszenia „Bristol” wśród osób zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego lub drugiego w Rosji. Podczas spotkania do promocji działalności naszego Stowarzyszenia przyłączył się także pan Marek Zieliński, konsul generalny RP, który podkreślił znaczenie oraz wagę zrzeszania się osób zajmujących się nauczaniem języka polskiego poza Polską. Ponadto w rozmowie z członkiniami Stowarzyszenia „Bristol” zadeklarował wsparcie ze strony konsulatu przy organizacji takich warsztatów w przyszłości.
  Delegowane prelegentki miały również możliwość spotkania się z dziećmi uczącymi się języka polskiego w szkole należącej do Unesco Associated Schools i możliwość obejrzenia krótkiego filmu prezentującego przykładową lekcję języka polskiego.
  Stowarzyszenie „Bristol”, Szkoła Języka i Kultury Polskiej i Konsulat RP w Irkucku sfinansowali pobyt w Tomsku wykładowców: U. Dobesz, K. Groszewskiej i M. Smereczniak.
  Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS oddelegowało do Tomska Grażynę Przechodzką.

Relacja autorstwa Urszuli Dobesz

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: