Aktualności

Dodane: 2013-10-10

Powstała Polska Szkoła w Szanghaju

W połowie 2012 roku w Szanghaju podjęto działania na rzecz zorganizowania szkoły polskiej, do której mogłyby uczęszczać dzieci pochodzenia polskiego, które chcą doskonalić swoje kompetencje językowe oraz poszerzać wiedzę z historii Polski i wiedzy o społeczeństwie. Ta inicjatywa społeczna była od samego początku wspierana przez Polską Izbę Handlową w Chinach oraz władze konsularne. Przedsięwzięcie zostało poparte przez Krzysztofa S. Smyka, Konsula Generalnego RP w Szanghaju, który zaoferował się wesprzeć projekt materialnie i zapewnić mu niezbędne do sprawnego funkcjonowania ramy prawne
W 2013 roku Szkoła Polska w Szanghaju została zarejestrowana i wpisana do bazy polskich szkół za granicą prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Placówka edukacyjna mieści się w Szanghaju i jest otwarta dla dzieci polskich imigrantów na wszystkich poziomach kształcenia obowiązkowego. Zajęcia odbywają się w soboty z podziałem na klasy wg wieku i dotychczasowego trybu kształcenia dziecka. Jest to organizacja non profit, funkcjonująca dzięki wsparciu Izby i wszystkich zainteresowanych.
W Szkole Polskiej w Szanghaju prowadzi od zimy 2012 roku zajęcia Karolina Pawlik, doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, która od kilku lat związana jest ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ – najpierw jako słuchaczka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez Szkołę, potem jako absolwentka jako autorka tekstów do Postscript_um Polonistycznego. Doświadczenie jakie Karolina Pawlik zdobyła w pracy z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej mogła wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą w Chinach, gdzie prowadzi zajęcia dla uczniów drugiej i piątej klasy. Warto podkreślić, że młodzież w Szanghaju, zgodnie z wymaganiami programowymi MEN, realizuje w szkole program nauczania obejmujący także historię, geografię Polski i wiedzę o społeczeństwie. W Polskiej Szkole w Szanghaju z okazji Dnia Dziecka zorganizowano dwudniową „Zieloną Szkołę” dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Warto także zaznaczyć, że zakończenie roku szkolnego odbyło się „na polskiej ziemi”, w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju. Podczas uroczystości dzieci przedstawiły krótki program artystyczny, podczas którego wykazały się swoimi umiejętnościami językowymi. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali świadectwa oraz upominki książkowe. Szkoła Języka i Kultury Polskiej wspierać będzie działania naszej absolwentki.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: