Aktualności

Dodane: 2013-06-03

Wrocław stolicą kultury, czyli jak członkowie Stowarzyszenia "Bristol" dyskutowali nad rolą nauczania polskich realiów kulturowych cudzoziemców

W dniach 23-24 maja 2013 roku w siedzibie Szkoły Języka Polskiego i Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się spotkanie członków sekcji: kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego Stowarzyszenia "Bristol". Spotkaniu przewodniczył kierujący sekcją dr hab. Piotr Garncarek. Seminarium zgromadziło przedstawicieli kilku ośrodków uniwersyteckich w Polsce: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, UMCS i UAM oraz reprezentantkę polonistyki na Uniwersytecie M. Bela w Bańskiej Bystrzycy. W obradach uczestniczyły: Urszula Dobesz, Anna Burzyńska-Kamieniecka, Anna Butcher, Barbara Guziuk-Świca, Gabriela Olchowa, Anna Roter-Bourkane. Celem spotkania było przedyskutowanie zagadnień związanych z nauczaniem polskich realiów kulturowych cudzoziemców.
Podczas dwudniowych obrad poruszono następujące zagadnienia:
  1. Nauczanie języka polskiego jako obcego a przekaz treści kulturowych w świetle istniejących programów i podręczników oraz innych materiałów do jpjo.
  2. Potrzeba ciągłego uzupełniania istniejących materiałów dydaktycznych w zakresie rozwijania kompetencji kulturowej - propozycja stworzenia serii zeszytów ćwiczeń na poszczególne poziomy znajomości języka polskiego.
  3. Opracowanie struktury zeszytu ćwiczeń na odpowiednie poziomy, dyskusja nad typami zadań i zakresami tematycznymi.
Podsumowując obrady, członkowie sekcji kulturowej obecni na spotkaniu ustalili prządek prac nad przygotowaniem zeszytu ćwiczeń.

Zarząd Stowarzyszenia "Bristol" składa podziękowania na ręce pani Urszuli Dobesz za ogromne zaangażowanie, serdeczność i pracę włożoną w przygotowanie całości przedsięwzięcia. Pragniemy także podziękować pani prof. dr hab. Annie Dąbrowskiej za udzieloną pomoc: udostępnienie pomieszczeń Szkoły Języka Polskiego i Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zabezpieczenie noclegów dla osób, biorących udział w spotkaniu.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: