Aktualności

Dodane: 2020-02-12

I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej chcieliśmy złożyć Państwu serdeczne podziękowania za objęcie wydarzenia patronatem honorowym.
https://polonia24.tvp.pl/46187397/13012020-miedzynarodowy-dzien-edukacji-polonijnej-w-londynie
https://magazynzwysp.tvp.pl/46306650/magazyn-z-wysp-83-wydanie-21012020

Polski Uniwersytet na Obczyźnie

  12 stycznia 2020 odbyła się organizowana przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie międzynarodowa konferencja naukowa pt. I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej. Wydarzenie poświęcone zostało interdyscyplinarnym problemom pracy nauczyciela polonijnego. Wykłady i warsztaty prowadziło grono znakomitych wykładowców zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i Polski, specjalizujących się w działaniach glottodydaktycznych. Gościem honorowym konferencji był konsul Tomasz Balcerowski. Wśród uczestników znaleźli się nauczyciele polonijni z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Francji oraz Polski, w sumie w spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób.
  Sesję wykładową poprowadzili wykładowcy z Polski – dr Mateusz Gaze, który podzielił się doświadczeniami dotyczącymi nauczania gramatyki polskiej oraz prof. Agata Roćko, przedstawiając referat dotyczący nauczania polskiej poezji poprzez piosenkę i taniec.
  W sesji warsztatowej w praktyczny sposób zaprezentowana została tematyka związana z nauczeniem dzieci dwujęzycznych: praca z tekstami polskich legend (dr Mateusz Gaze), wykorzystanie piosenek i tańca w przybliżaniu polskiej poezji (prof. Agata Roćko), storytelling (mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska), ocenianie kształtujące (dr Aleksandra Jędryszek-Geisler), warsztat pracy logopedy (mgr Monika Plata), arteterapia (mgr Urszula Walczak), praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami (mgr Mirosława Lipka) oraz trening kompetencji międzykulturowych (mgr Mariusz Rutczyński, mgr Monika Plata).
  Wydarzeniu towarzyszyła promocja podręcznika Legendy polskie na A2. Podręcznik dla dzieci polonijnych i nie tylko, a także związanych z nim materiałów edukacyjnych oraz wystawa Rektorzy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. W 80. rocznicę powołania uczelni.
  Nad stroną merytoryczną konferencji czuwał komitet naukowy w składzie: prof. Grażyna Czubińska, prof. Waldemar Kuligowski, prof. Krystyna Ostrowska, prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, prof. Kazimierz Pospiszyl, prof. Agata Roćko, dr. hab. Edyta Pałuszyńska, dr hab. Mirosław Pęczak, dr hab. Paweł Tański, dr Justyna Gorzkowicz, dr Aleksandra Jędryszek-Geisler oraz dr Aneta Pasternak.
  Patronat honorowy nad imprezą objęli: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG, Polska Macierz Szkolna i Stowarzyszenie Bristol.
  Partnerzy wydarzenia to Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie – Isleworth Middlesex, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Kulczyk Foundation, która zapewniła również bogate materiały edukacyjne dla każdego z uczestników konferencji.

AUTOR FOTOGRAFII: Franek Strzeszewski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: