Aktualności

Dodane: 2013-04-01

Prezentacja ośrodka uniwersyteckiego, gdzie odbędzie się międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Stowarzyszenie "Bristol": Język w kulturze - kultura w języku (9-10 kwietnia 2013 roku)

Polonistyka na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji powstała przy Katedrze Języków Słowiańskich w roku akademickim 1997/1998. Zajęcia prowadzone są przez prof. dr. hab. Władysława Śliwińskiego, dr Gabrielę Olchową, dr Anitę Račakovą i mgr. Jakuba Pacześniaka.
Obecnie studenci mogą korzystać z oferty studiów dziennych i zaocznych.
Katedra w ostatnich latach organizowała kilka międzynarodowych konferencji naukowych, których pokłosiem stały się tomy pokonferencyjne. Również jednostka wydaje serię tomów Język Polski i Kultura. 9 października 2012 r. przy Katedrze zostało otwarte Centrum Języka i Kultury Polskiej.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: