Aktualności

Dodane: 2018-07-05

Jest już dostępny najnowszy numer Kultury Popularnej. Temat wydania: Głodnemu film na myśli

„Celem niniejszego numeru jest pogłębiona, wieloaspektowa refleksja nad obecnymi w filmach reprezentacjami jedzenia. Interesowało nas kino widziane przez pryzmat kulinariów, ale też możliwość wykorzystania ich w dramaturgii i charakterystyce postaci, czy wreszcie – filmowe jedzenie odzwierciedlające społeczny, kulturowy i historyczny kontekst, w którym powstał film lub który wyznacza ramy świata przedstawionego. Wymagało to oczywiście spojrzenia na filmowe kulinaria z perspektywy wielu dyscyplin” – pisze we wprowadzeniu Aleksandra Drzał-Sierocka, redaktorka numeru.

„Wśród podejmowanych przez autorów tematów znalazły się kwestie tak różne, jak polskie seriale, twórczość Woody’ego Allena, turystyka kulinarna czy zagadnienie gender w kontekście kulinarnych upodobań postaci. Nie stroniliśmy też od kwestii objętych kulturowym tabu, budzących wstręt lub lęk. Stąd obecność artykułów na temat jedzenia w kontekście kina kanibalistycznego czy filmów ukazujących obozy koncentracyjne. Kulinarna perspektywa nie tylko spaja ten różnorodny materiał, ale też pozwala spojrzeć na niego na nowo, ujawniając nieodkryty we wcześniejszych analizach potencjał znaczeniowy”.

Autorzy tekstów w numerze: Małgorzata Bogunia-Borowska, Aleksandra Drzał-Sierocka, Justyna Dworczyk, Jarosław Grzechowiak, Kamila Kalista, Alicja Kisielewska, Małgorzata Kowalewska, Marzena Kubisz, Beata Łaciak, Anna Sarzyńska, Marek Sokołowski, Karolina Walkiewicz, Dominika Zielińska.

Cały numer: https://kulturapopularna-online.pl/resources/html/article/details?id=174314
Poszczególne artykuły: https://kulturapopularna-online.pl/resources/html/articlesList?issueId=11388

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: