Aktualności

Dodane: 2017-11-08

Podręczniki z serii Start

Start 1. Survival Polish, 2017
Start 2. Beginner Polish , 2013
Start 3, Higher Beginner Polish, 2017
Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska

  Start 1. Survival Polish jest zmodyfikowaną wersją podręcznika wydanego w 2010 roku. W podtytule autorki zapowiadają serię książek do nauki języka polskiego, a wewnątrz okładki można zapoznać się z poziomami biegłości językowej z przyporządkowanymi do nich częściami podręcznika z serii Start (Start 1. Survival Polish, Start 2. Beginner Polish, Start 3, Higher Beginner Polish). To bardzo cenny zabieg zarówno dla nauczycieli, jaki i studentów, którzy rozpoczynając przygodę z językiem polskim zyskują gwarancję kontynuacji materiału.
  Każdy podręcznik zawiera 10 jednostek, które w zależności od potrzeb i umiejętności studentów mogą być dzielone na mniejsze części. Poszczególne tematy dotyczą sytuacji komunikacyjnych odpowiednio dostosowanych do poziomu językowego, odzwierciedlają rzeczywiste użycia języka oraz umiejętnie wprowadzają zagadnienia gramatyczne. W każdym rozdziale systematycznie rozwijane są umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania.
  Wydaje się, że zgromadzone słownictwo będzie szczególnie przydatne pracownikom korporacji i biur, jednak nie wykluczeni są inni odbiorcy.
  Dużą zaletą tej serii jest intensywny trening fonetyczny – wymowa to umiejętność, której poświęca się dużo czasu i uwagi na poziomach początkujących, dlatego konsekwentnie powtarzany przy każdym rozdziale trening jest bardzo dobrym rozwiązaniem metodycznym. Na końcu wszystkich jednostek zamieszczono listę słów z ostatniej lekcji, co zachęca uczących się do systematycznej i uporządkowanej pracy oraz przygotowywania materiałów do powtórek. Do podręczników dołączona jest płyta CD, zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt lektora wraz z testami, grami i dodatkowymi ćwiczeniami.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: