Aktualności

Dodane: 2016-05-24

Zaproszenie do publikacji

W imieniu Redakcji czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica (wydawanego przez Uniwersytet Łódzki), zapraszamy do składania artykułów do publikacji. Obecnie przyjmowane są teksty do 50. numeru rocznika.
Folia Linguistica to pismo rzetelne, otwarte na różne teorie i punkty widzenia, ukazujące zmiany zachodzące w dawnym i współczesnym języku polskim. Znaleźć w nim można oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin językoznawstwa. Przyjmowane są teksty w: języku polskim, innych językach słowiańskich, języku angielskim, innych językach kongresowych.
Rocznik Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica ma zasięg ogólnopolski i jest czasopismem punktowanym (lista B) - 4 pkt, indeksowanym w bazach referencyjnych Bazhum i Index Copernicus.

Teksty w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres: awierzbicka@uni.lodz.pl, do 30 czerwca 2016 r.

Zobacz: zalecenia edytorskie

Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica
Instytut Filologii Polskiej UŁ
Agnieszka Wierzbicka
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
awierzbicka@uni.lodz.pl

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: