Aktualności

Dodane: 2015-12-10

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ po raz czwarty była współorganizatorem Ogólnobiałoruskiego Dyktanda z Języka Polskiego. Projekt realizowany był z Ambasadą RP w Mińsku oraz Państwowym Uniwersytetem Lingwistycznym

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: