Aktualności

Dodane: 2005-03-18

II Konferencja Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol”, 18-19 marca 2005, Kraków

  W dniach 18-19 marca 2005 roku w Krakowie odbyła się druga konferencja Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego pt. Sprawności przede wszystkim. Jej organizatorami było Stowarzyszenie „Bristol” oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. W centrum zainteresowania glottodydaktyków, zgodnie z tytułem konferencji, znalazły się zagadnienia związane z rozwijaniem sprawności językowych – przede wszystkim zaś czytania i mówienia.

  Konferencję otworzył, serdecznie witając wszystkich uczestników, prof. W.T. Miodunka, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestników powitała także w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Bristol” Prezes dr Anna Seretny. Zwróciła ona uwagę na fakt, iż jest to już drugie spotkanie prężnie działającej Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia (pierwsze odbyło się w 2004 roku w Krapaczu, a jego plonem był tom pokonferencyjny Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego pod red. A. Seretny, W. Martyniuka i E. Lipińskiej, Universitas Kraków 2004).

  W sesji pierwszej zatytułowanej Sprawności a certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego znalazły się następujące wystąpienia:
  • Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, mgr Małgorzata Pasieka
    Błąd językowy – niedostatek kompetencji, luka w sprawności, czy niewłaściwa strategia
  • Prof. dr hab. Władysław Miodunka
    Stan opanowania poszczególnych sprawności w języku polskim - refleksje po roku certyfikacji
  • Dr Iwona Janowska
    Sprawności z przykładowych testów certyfikatowych dla poziomów B1, B2 i C2 w oczach romanistki
  Sesja druga poświęcona była rozwijaniu sprawności czytania. Uczestnicy konferencji mogli w jej trakcie wysłuchać następujących referatów:
  • Dr Ewa Lipińska
    Sposoby angażowania prawej półkuli mózgowej w proces aktywnego przyswajania materiału językowego
  • Dr Anna Seretny
    Koncepcja inteligencji wielorakiej H. Gardnera a nauczanie języka obcego
  • Mgr Danuta Pukas-Palimąka
    Efektywne techniki rozwijania sprawności czytania
  • Mgr Bożena Krawiec
    Wśród zakazów – krótkie komunikaty w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  Rozwijaniu sprawności mówienia poświęcone były następujące wystąpienia:
  • Dr hab. Anna Pilch
    Autoportret jako de-konstrukcja i autoprezentacja
  • Dr Anna Janusz Sitarz
    Zabawy z Mrożkiem a nauczanie komunikacyjne
  • Dr Grażyna Zarzycka
    Moc dialogu. Przebieg i efekty sesji konwersacyjnych w wielonarodowej grupie studenckiej
  • Dr Wacław Przemysław Turek
    Czy uczymy cudzoziemców tego samego języka, którym mówią na co dzień Polacy?
  • Mgr Maria-Elżbieta Sajenczuk
    Po polsku o sprawach świata. O tekstach Ryszarda Kapuścinskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  • Izabela Wieczorek
    Przysłowie prawdę ci powie – przysłowia na lekcji języka polskiego jako obcego
  Nie zabrakło także dyskusji na temat nowych materiałów do nauczania naszego języka. Rozmawiano o nich w sekcji Podręczniki i pomoce do nauczania języka polskiego jako obcego a nauczanie sprawności. Materiały przedstawili:
  • Dr Anna Burzyńska-Kamieniecka, mgr Urszula Dobesz, mgr Małgorzata Pasieka, prof. dr hab. Anna Dąbrowska
    Kształcenie sprawności a przekaz treści kulturowych i realizonawczych
  • Mgr Agnieszka Jasińska, mgr Malgorzta Małolepsza
    „Hurra!!!” podręcznik dla nauczyciela jako pomoc w rozwijaniu sprawności
  • Mgr Małgorzata Krzywańska, mgr Tadeusz Malinowski
    Słownik wymowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  • Dr Beata Markiewicz- Saab
    Fleksja polska w singular
  Drugie spotkanie Sekcji Glottodydaktycznej należy uznać za bardzo interesujące i udane. Pragniemy także poinformować, iż planowane jest wydanie tomu pokonferencyjnego, który powinien ukazać się na początku 2006 roku.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: