Strona główna


Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34

Sekretariat
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23

Zmiana adresu mailowego. Aktualny adres:

Zapytania można kierować także na adres:

Konferencja

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

serdecznie zapraszają na Konferencję Naukową

Bariery i pomosty w kulturze i języku

W 20. rocznicę powstania Stowarzyszenia „Bristol”
Opole, 18-20 października 2017 roku

Konkurs na kierownika szkoły polskiej w Berlinie

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Berlinie

III Szkoła Letnia nad Bajkałem

  W dniach 8-12 lipca nad Bajkałem odbyła się III Letnia Szkoła Języka Polskiego, która została zorganizowana przez Centrum Języka Polskiego Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego (IGU), Konsulat Generalny w Irkucku oraz Stowarzyszenie Bristol. W Szkole wzięło udział 27 studentów IGU, a zajęcia prowadziło troje nauczycieli – dwie wykładowczynie IGU: Ekaterina Starodvorskaya i Małgorzata Rapacz-Dolisznia (lektorka języka polskiego) oraz oddelegowany przez Stowarzyszenie Bristol Bartłomiej Maliszewski (CJKP UMCS w Lublinie).
  Program zajęć był bardzo intensywny. Do godzin obiadowych odbywały się zajęcia w dwóch grupach (początkującej oraz średnio zaawansowanej). Studenci rozwijali znajomość języka polskiego, korzystając z różnych pomocy dydaktycznych. Tematy zajęć były bardzo różnorodne – poczynając od opisu osób i ćwiczeń rysunkowo-leksykalnych, po zagadnienia związane z geograficznym położeniem Polski, jej historią oraz kulturą... [ czytaj całość ]

Nad Bajkałem uczymy języka polskiego

Nad Bajkałem rozpoczęła się III letnia szkoła języka i kultury polskiej, która jest współorganizowana przez Stowarzyszenie „Bristol”. Do Rosji został skierowany dr Bartłomiej Maliszewski, który jest pracownikiem UMCS i jest członkiem naszego Stowarzyszenia. W projekcie uczestniczy 27 osób. Część z nich ma polskie pochodzenie, kilkoro jest zainteresowanych nauką języka polskiego. Zajęcia prowadzone są także przez wykładowców z Państwowego Uniwersytetu w Irkucku. Bardzo cieszymy się, że po raz kolejny możemy współpracować przy realizacji tego tak ważnego dla lokalnego środowiska projektu.

 
     

Stowarzyszenie „Bristol” współorganizatorem III Letniej Szkoły Języka Polskiego w Rosji

W tym roku po raz trzeci odbędzie się Letnia Szkoła Języka Polskiego w Rosji na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku. Dr Bartłomiej Maliszewski związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej przez tydzień będzie prowadził zajęcia z młodzieżą polonijną i osobami zainteresowanymi językiem i kulturą polską. Bardzo cieszymy się, że nasze Stowarzyszenie po raz kolejny może współpracować z polonistami z Irkucka.

Konferencja

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów w Krakowie
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej
Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie
oraz
Urząd Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa
Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w Krakowie
zapraszają do Krakowa na konferencję naukową

Edukacja wobec Migracji. Język - Kultura - Tożsamość

która odbędzie się 18 i 19 września 2017 roku

Zobacz także: formularz zgłoszeniowy

Informacja

Ukazał się tom z konferencji Język w kulturze - kultura w języku 3 współorganizowanej przez Stowarzyszenie „Bristol” z Uniwersytetem w Preszowie.
Tom ukazał się pod redakcją Marty Vojtekovej

Konferencja

Z okazji 70 rocznicy założenia polonistyki na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu
pragniemy Państwa zaprosić na międzynarodową konferencję naukową

Polonistyka 2017. Cele i metody

organizowaną przez sekcję filologii polskiej katedry slawistyki FF UP
w dniach 12-13.10.2017

Możliwość pracy!

 

Wspomnienia - „Bristolowe” spotkanie w Łodzi

17-19 października 2008 roku Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego - 2”. Jubileusz 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ zorganizowana przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej UŁ, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ i Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

 
 

Zaproszenie do nadsyłania tekstów

Szanowni Państwo,
w imieniu redakcji czasopisma „Turystyka kulturowa” zapraszamy serdecznie do nadsyłania zgłoszeń do numeru tematycznego poświęconego fenomenowi turystyki religijnej.

Szczegóły w załączniku oraz na stronie www.turystykakulturowa.org

Konferencja

Z okazji 20-lecia istnienia polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela
w Bańskiej Bystrzycy mamy zaszczyt zaprosić Państwa
na międzynarodową konferencję naukową

Styl jako narzędzie badawcze w synchronii i diachronii języków słowiańskich

organizowaną przez Katedrę Języków Słowiańskich w dniach 24-26 października 2017

Zobacz także: formularz zgłoszenia

Konferencja

Zapraszamy Państwa Opiekunów naukowych i Państwa Studentów piszących prace dyplomowe na

V Międzynarodową Konferencję Magistrantów

która odbędzie się 10 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zobacz także: karta zgłoszeniowa

Możliwość pracy dla polonisty

Zachęcamy do lektury: O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, pod red. I. Janowskiej i P.T. Gębala, Kraków 2016.

Niniejszy tom zawiera referaty (...) poświęcone glottodydaktyce polonistycznej sensu stricto, czyli teoretycznym, metodologicznym, programowym i praktycznym aspektom nauczania polszczyzny jako języka drugiego i obcego. Stanowią one swoistą wizytówkę współczesnej myśli glottodydaktycznej, obecnej w rozważaniach polskich i zagranicznych. (...) Wnoszą istotny głos w dyskusję na temat obecnego miejsca i postulowanego rozwoju glottodydaktyki polonistycznej, sygnalizując potrzeby badawcze, prowadzone kierunki badań, wykorzystywane podejścia metodologiczne oraz kreśląc perspektywy na przyszłość. (...)

Pokłosie (...) konferencji w postaci tego opracowania stanowi istotny wkład w realizację celu wymienionego w tytule tomu. Tylko przemyślany rozwój glottodydaktyki polonistycznej jest w stanie zapewnić dalszy rozwój studiów polonistycznych w świecie, których podstawą jest i zawsze będzie skuteczne nauczania i uczenie się języka polskiego.

P.E. Gębal, I. Janowska Wprowadzeni (fragment)

Konferencja

Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Zakład Filologii Angielskiej WP-A UAM w Kaliszu

zapraszają do udziału w piątej międzynarodowej konferencji na temat:

Mówienie w języku obcym – od kontrolowanej produkcji do spontanicznej komunikacji

Konin, 8-10 maja 2017 r.

Czy pamiętamy dziesięcioro przykazań nauczyciela języka polskiego jako obcego? Odsyłamy do tekstu Donalda A. Pirie

InformacjaZachęcamy do zapoznania się z nowym podręcznikiem do nauczania jpjo.

Informacja

Szanowni Państwo,
prof. Kris Van Heuckelom przekazał informację, że chcą zamknąć slawistykę, a tym samym polonistykę w Leuven. Pomóżmy ją ratować!!!! Poniżej link do podpisania petycji w tej sprawie. Polonistyka w Leuven jest bardzo cenionym w środowisku ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, kształci wybitnych studentów, którzy promują język i kulturę polską w świecie, są tłumaczami. Nie możemy pozwolić na zamknięcie tak znamienitego ośrodka zajmującego się edukacją polonistyczną. Prosimy o podpisanie petycji!!!

https://www.change.org/p/ontdek-jezelf-begin-bij-west-europa-save-ku-leuven-s-slavonic-eastern-
european-studies?source_location=minibar

Konferencja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Federacji Rosyjskiej, Południowouralski Państwowy Uniwersytet (Narodowy Uniwersytet Badawczy), Wydział Dziennikarstwa, Katedra Języka Rosyjskiego i Literatury

24 – 26 marca 2017 r., Czelabińsk

Zgromadzenie filologiczne
w ramach II Międzynarodowego Forum Naukowo-Oświatowego Komunikacyjny lider XXI wieku

ХII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna młodych naukowców (aspirantów i studentów) Język. Kultura. Komunikacja

Międzynarodowy okrągły stół Literatura ХХ–ХХI wieków: filozofia twórczości

Konferencja

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję

Dźwięk „r” w języku

27.05.2017, Lublin

Zobacz także: Fromularz zgłoszeniowy, Invitation, Registration form

Konferencja

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji

Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych

będącej siódmym spotkaniem z cyklu
Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi.
Konferencja odbędzie się w Toruniu, w dniach 7-8 września 2017 roku.

Zobacz także: Karta zgłoszenia

Konferencja

Zakład Historii Języka Polskiego UKSW serdecznie zaprasza na pierwszą konferencję naukową zatytułowaną

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Konferencja odbędzie się 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zobacz także: Formularz zgłoszeniowy

Konferencja

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie

KONTAKTY I KONTRASTY: Język, Literatura, Kultura

29-31 maja 2017 r.

Zobacz także: Invitation, Einladung

Oferta pracy w Niemczech

Wissenschaftliche Referentin / wissenschaftlicher Referent

In der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb ist im Fachbereich Veranstaltungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/einer wissenschaftlichen Referenten/in mit dem Themenschwerpunkt deutschpolnische Beziehungen vor dem Hintergrund des erstarkenden Rechtspopulismus in Vollzeit zu besetzen. Das Arbeitsverhältnis ist auf zwei Jahre befristet. Die Vergütung bemisst sich nach Entgeltgruppe 13 TVöD. Dienstort ist Berlin.

Niedawno prof. Tokimasa Sekiguchi opublikował w wydawnictwie Universitas książkę „Eseje nie całkiem polskie”

Zachęcamy do lektury poprzez słowa Anny Surmacz-Ikedy:
Eseje nie całkiem polskie zostały przygotowane jednak z myślą o polskich czytelnikach. Nie mają japońskiego pierwowzoru. W oryginale pisane po polsku, już w pierwszym zamyśle były przeznaczone dla polskojęzycznego odbiorcy. Śmiałe sądy, nieoczekiwane konkluzje, ciekawe odkrycia – to wszystko gwarantuje ten zbiór. Niezwykła wartość esejów leży w ich unikatowości. Nowatorskie spojrzenie z zewnątrz na polską kulturę i zakorzenioną w niej literaturę, stwarza okazję na odczytanie jej na nowo i dostrzeżenie wartości tkwiącej często poza utworami wieszczów. Kreatywność i duża odwaga w myśleniu autora sprawia, że podejmuje on często tematy wielkie, trudne i niekiedy obrazoburcze z polskiego punktu widzenia. W jednym z tekstów stwierdza: chcę powiedzieć coś niezwykle prostego. „Azja” jako taka nie istnieje i niepotrzebny jest termin „Azja” jako koherentna kategoria geograficzna mająca swoje odpowiednie elementy składowe w rzeczywistości. Następnie logicznie i konsekwentnie uzasadnia swoją tezę, przeprowadzając dodatkowo genezę powstania tego niefortunnego terminu. W. Szymborska jest bardzo bliska autorowi, znajome jest jej pragnienie metamorfozy, czyli wczuwania się w inne byty i istoty, jej wręcz buddyjskie wyczulenie na świat Natury nie poddający się ludzkim kryteriom, jej niechęć do wszelkich generalizacji. Autor z jednakową łatwością i swobodą porusza się wśród pism japońskich założycieli szkół buddyzmu, jak i „ciężkich norwidów” polskiej poezji, co daje czytelnikowi niezwykłą szansę na intelektualną podróż w przestrzeni międzykulturowej.
Eseje nie całkiem polskie to lektura obowiązkowa dla każdego polonisty, japonisty, a także tych, którzy zawsze chcą wiedzieć więcej.

Justyna Budzik o Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) w Paryżu

  W Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) w Paryżu zajęcia lektoratowe prowadzone są na I, II i III roku polonistycznych studiów licencjackich. Uczelnia prowadzi też polonistykę na poziomie Master (magisterium). Instytut specjalizuje się w nauczaniu języków obcych od swoich początków, które datuje się na II połowę XVII wieku. Obecnie zajęcia odbywają się w nowoczesnym i dobrze wyposażonym budynku w dzielnicy Paris 13.
  Przedmioty prowadzone przez osobę zatrudnioną na stanowisku lektora to: na I i II roku pisanie (expression écrite), konwersacje (expression orale) oraz czytanie tekstów (étude des textes polonais) oraz tłumaczenia francusko-polskie i stylistyka (thème et stylistique) na III roku. Tygodniowo to 7 zajęć po 1.5 godziny... [ czytaj całość ]

Możliwość pracy dla polonisty

Am Slavischen Institut der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln ist zum 01.04.2017 eine ganze Stelle als

Lehrkraft für besondere Aufgaben (m/w)
für Polnisch


in Vollzeit (39,83 Wochenstunden) zu besetzen. Die Stelle ist ggf. teilbar (auf 2 × 19,92 Wochenstunden). Die Stelle ist für zwei Jahre befristet. Eine anschließende Entfristung ist möglich. Sofern die tariflichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L... [ zobacz więcej ]

Relacja z projektu współorganizowanego przez Stowarzyszenie Bristol w Rosji

V Konferencja nauczycieli języka polskiego w Ufie - 13-14 października 2016

Kamienny pomnik nazwy miasta Ufa - Өфө
Konferencja rozpoczyna się zgodnie z planem. Najpierw następują oficjalne powitania – przedstawicieli Państwowego Baszkirskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, lokalnych władz, przedstawiciela Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie. Mówię kilka słów o Stowarzyszeniu Bristol i o Uniwersytecie Wrocławskim, którego Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców od wielu lat organizuje kursy dla dzieci w Petersburga. Uniwersytet Śląski i jego Szkołę prezentuje Anna Guzy... [ czytaj całość ]

Kolejna konferencja i warsztaty metodyczne dla nauczycieli z RosjiProgram V Konferencji nauczycieli języka polskiego w Ufie
Программа V Конференции учителей польского языка в Уфе

Ukazał się nowy podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Zachęcamy do zapoznania się z tą propozycją dydaktyczną

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego - Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Na uwagę zasługuje wszechstronność i kompleksowość podręcznika Z polskim w świat. Polega ona na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej w różnych przejawach: zarówno kompetencji receptywnych (słuchanie, czytanie), jak i produktywnych (mówienie i pisanie). Autorki zadbały o opis podstawowych kategorii gramatycznych, które wraz z systematycznym bogaceniem leksyki składają się na kompetencję językową, gramatyczno-leksykalną. Odpowiedni dobór tekstów nacechowanych kulturowo zapewnia podniesienie kompetencji socjokulturowych u studentów uczących się z podręcznika Z polskim w świat. Wiedzę w tym zakresie student uzyska również z komentarzy objaśniających językowe normy zachowań w typowych sytuacjach społecznych. Normy są wyjaśnione jako pochodne kontekstu i roli komunikacyjnej. Autorki nie pominęły nawet (jakże ważnej w budowaniu relacji międzyludzkich) sfery komunikacji niewerbalnej. [Z recenzji dr hab. Edyty Pałuszyńskiej, prof. UŁ]

Konferencja

Regionalna konferencja

Język w kulturze - kultura w języku 3

współorganizowana przez Stowarzyszenie „Bristol” na Uniwersytecie w Preszowie

Zobacz: program

 
 

[ zobacz więcej zdjęć ]  

Możliwość pracy

Die Bayerische Staatsbibliothek sucht zum 01.10.2016 für die Osteuropa-Abteilung
eine Bibliothekarin / einen Bibliothekar
(EGr TV-L E9)

Ihre Aufgaben:
- integrierte Buchbearbeitung polnischer Medien
- Sacherschließung polnischsprachiger Medien
- Mitarbeit bei der Titelauswahl polnischer Medien
- Pflege von Buchhandelskontakten
- Auskunftstätigkeit
- Öffentlichkeitsarbeit

Polonistyka w Wiedniu

Gdzie można studiować polonistykę w Wiedniu?

Uniwersytet Wiedeński oferuje wiele kierunków studiów. Wielu studentów decyduje się na studia filologiczne. W Instytucie Slawistyki można wybrać następujące języki: język rosyjski, bośniacki, chorwacki, serbski, bułgarski, słowacki, słoweński, jak również język polski. Ci, dla których decyzja wyboru jest trudna, mają możliwość studiowania slawistyki ogólnej.
Instytut Slawistyki znajduje się w dziewiątej dzielnicy Wiednia, dokładniej mówiąc, na terenie starego szpitala, stąd adres: Spitalgasse 2, dziedziniec 3. Campus jest ogromny, bardzo piękny i zielony, a latem można się u nas opalać i urządzać imprezy.

Kto studiuje polonistykę? Ilu jest studentów?

Grupa prawie 200 studentów, studiujących polonistykę w Wiedniu, składa się w większości z osób, które wychowały się w Wiedniu i mają kontakt z językiem polskim w domu rodzinnym. Są to głównie osoby, należące do tak zwanej drugiej generacji Polonii w Austrii, które często bardzo dobrze rozumieją język polski, lecz mają trudności z pisaniem. Co najmniej połowa studentów polonistyki wiedńskiej ma właśnie takie problemy. Poza tym są jeszcze dwie inne grupy: do pierwszej należą studenci, którzy mają polską maturę, do drugiej zaś studenci, którzy nie mają polskiego pochodzenia i uczą się języka polskiego od podstaw... [ czytaj całość ]

Zapraszamy do publikacji

Redakcja "Roczników Humanistycznych KUL, zeszyt 10: Glottodydaktyka" zaprasza do nadsyłania artykułów, recenzji publikacji naukowych oraz komunikatów i sprawozdań do rocznika 2016. Tematem wiodącym tego numeru są "Elementy kulturowe w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka".
Na teksty zarówno polsko-, jak i obcojęzyczne oczekujemy do końca czerwca br. Artykuły należy wysłać do sekretarza Roczników, dr Magdaleny Smoleń-Wawrzusiszyn, e-mail: lumina@kul.lublin.pl.
"Roczniki Humanistyczne KUL" znajdują się na liście B MNiSW i mają 15 punktów.

Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć tutaj: http://www.kul.pl/publikacje,art_4921.html

Możliwość publikacji

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do numeru specjalnego czasopisma „Turystyka Kulturowa”, którego tematyka poświęcona będzie interpretacji dziedzictwa kulturowego w turystyce. W załączniku przesyłamy informacje szczegółowe. Planowany numer ukazać się ma na początku czerwca bieżącego roku.
W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Magdalena Banaszkiewicz i Sabina Owsianowska

Nowa pomoc dydaktyczna - platforma e-learningowa „Historia dla Polonii”

Już od 1 września można poznawać historię Polski dzięki interaktywnym lekcjom na multimedialnej platformie edukacyjnej dla polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za granicą „Historia dla Polonii”.
Platforma edukacyjna „Historia dla Polonii” to nowoczesny program do nauczania historii Polski skierowany do dzieci i nauczycieli na emigracji. Dostępny bezpłatnie na stronie www.historiadlapolonii.pl i zrealizowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015" przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.
Start „Historii dla Polonii” w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ma symbolicznie znaczenie. Nauka w polskich szkołach jest tak samo istotna jak za granicami kraju. Edukacja historyczna dzieci na emigracji jest... [ czytaj całość ]

Wchodzi w życie zmieniona ustawa o języku polskim

Uproszczenie procedury ubiegania się o certyfikat, nowy system ocen i więcej możliwości zwolnienia z egzaminu – te zmiany wprowadza podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o języku polskim. Rozwiązania mają zwiększyć dostęp do egzaminów dla obcokrajowców. Skłania do tego m.in. rosnąca liczba zagranicznych studentów.
Za granicą rośnie zainteresowanie językiem polskim i naszą kulturą – właśnie dlatego MNiSW podjęło prace nad zmianami w ustawie o języku polskim. Ustawa reguluje m.in. potwierdzanie znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców.

Przed nowelizacją ustawy za przeprowadzanie egzaminów oraz wydawanie certyfikatów odpowiadała Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Znajomość określana była na jednym z trzech poziomów: podstawowym, średnim ogólnym lub zaawansowanym.

Od teraz egzaminy poświadczające znajomość języka będą przeprowadzały odpowiednie jednostki: polskie lub zagraniczne szkoły wyższe, które prowadzą studia w zakresie filologii polskiej oraz inne organizacje uczące języka polskiego.

Uprawnienia do przeprowadzania egzaminu nadawać będzie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Państwową Komisją ds. Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego, która będzie opiniować składane wnioski. Komisja będzie również czuwała nad prawidłowością zdobywania certyfikatów: to ona przygotuje zestawy egzaminacyjne i będzie mogła wizytować ośrodki w trakcie egzaminu. Egzaminatorami zostaną jedynie osoby z listy Komisji, która będzie miała z kolei obowiązek organizować szkolenia dla kandydatów.

Ponadto zmieniony i dostosowany do standardów Rady Europy będzie system oceny biegłości językowej. Dzięki temu wykazanie znajomości języka polskiego na konkretnym poziomie może okazać się przydatne w mobilności zawodowej i edukacyjnej.

Zmiany rozszerzają również krąg osób zwolnionych z egzaminu. W tym gronie znajdą się absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli studia w języku polskim, a także szkół gimnazjalnych lub średnich, funkcjonujących w systemie edukacji RP.

Nowelizacja ma na celu stworzenie przyjaznego systemu certyfikacyjnego, w którym zmniejszony zostanie dystans między kształcącym się a egzaminatorem. Kluczowe jest również skrócenie czasu oczekiwania na weryfikację sprawności językowej.

Tekst ustawy dostępny jest pod wskazanym adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/3324_u/$file/3324_u.pdf

Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie

Szanowni Państwo,
chciałabym zwrócić Państwa uwagę na nową platformę internetową Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) oraz przedstawić krótko jej projekt i zaprosić do współpracy.

Pol-Int (www.pol-int.org) to pierwsza swego rodzaju trójjęzyczna platforma internetowa udostępniająca informacje naukowe i wspierająca międzynarodową komunikację w dziedzinie badań nad Polską. Pol-Int umożliwia studentom, wykładowcom, naukowcom i dziennikarzom naukowym międzynarodową i interdyscyplinarną komunikację oraz wymianę informacji na temat Polski w środowisku badawczym.

Pragnę zaprosić Państwa w imieniu własnym i całego zespołu do współtworzenia strony i publikowania na niej treści. Zachęcam do udostępniania informacji o organizowanych przez Państwa konferencjach i workshopach, a także oferowanych stypendiach, grantach i pracy naukowej. Dzięki platformie mają Państwo możliwość zaprezentowania własnych projektów szerokiemu gronu odbiorców z całego świata. Newsletter Pol-Int powiadamia regularnie o informacjach ukazujących się na stronie. Chętnie opublikujemy sprawozdania z konferencji – mogą je Państwo przesyłać bezpośrednio pod adres redakcji: . Zachęcam również do założenia profilu Państwa instytucji na Pol-Int i zaprezentowania wyników Państwa pracy badawczej szerokiej społeczności naukowej. Rejestracja i korzystanie z platformy są bezpłatne... [ czytaj całość ]

Zaproszenie do publikacji

Granie w literaturę to temat przewodni nadchodzącego 51 numeru czasopisma „Ha!art”. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie: jakie interakcje i związki zachodzą pomiędzy współczesnymi grami a literaturą? Nie chodzi o banalny problem podobieństw i różnic, chociaż oczywiście nie da się od niego uciec. Pragniemy przede wszystkim wnikliwie przyjrzeć się, w jaki sposób interaktywne gry kontynuują literacką tradycję, a jednocześnie jak przekształcają nasze pojmowanie tego, czym jest „literackość” i gdzie są jej granice.
Numer jest inspirowany interaktywną wystawą Gry: przypadki książkowe, która odbyła się w zeszłym roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Ha!wangarda (http://www.ha.art.pl/aktualnosci/wydarzenia/3989-gry-przypadki-ksiazkowe). Projekt poświęcono growym adaptacjom klasycznych sztuk (Sofokles, Szekspir) i powieści (Fitzgerald, Adams). Kontynując idee wystawy, pragniemy zająć się również tematem egranizacji literatury i zaprosić Czytelniczki i Czytelników Ha!artu oraz badaczy i badaczki gier do przesyłania propozycji krótkich tekstów związanych z tym zagadnieniem. Interesują nas przede wszystkim:

- ciekawe przykłady gier, które adaptują literaturę,
- literackie nawiązania w grach,
- gry, które kontunuują dzieła literackie,
- gry, które mogą wpływać na naszą interpretację utworów literackich... [ czytaj całość ]

Zaproszenie do sekcji „Bristolu” - literatura w nauczaniu jpjo

Sekcja literaturoznawcza

Tekst literacki – jako wieloaspektowa forma komunikacji językowej i jako tekst kultury – jest dla glottodydaktyki cennym przejawem językowej aktywności. Można teksty literackie traktować pragmatycznie – jako materiał językowy. Materiał wyjątkowo bogaty i na różne sposoby użyteczny. Egzemplifikujący nie tylko pełne spektrum zjawisk gramatycznych i leksykalnych, ale pokazujący również te możliwości języka, które w innych tekstach ujawniają się mniej intensywnie, a stanowią o rzeczywistej semantycznej sile i żywotności polszczyzny...

Zaproszenie do złożenia tekstu w tomie

Serdecznie zapraszamy do współpracy na łamach pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”, które tworzy płaszczyznę wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą – jej naturą, procesami zmieniającymi jej kształt w przeszłości i współcześnie, formami, jakie przybiera i przybierała w różnych kręgach cywilizacyjnych.
Interdyscyplinarny profil naszego czasopisma pozwala na łączenie na jego łamach różnych perspektyw badawczych: filozoficznej, kulturoznawczej, antropologicznej, socjologicznej, religioznawczej, literaturoznawczej i in. W sposób szczególny pismo nasze jest nakierowane na prezentowanie najnowszych badań z zakresu szeroko pojętego kulturoznawstwa. Zapraszamy do nadsyłania tekstów zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Jesteśmy otwarci na publikację:
  • artykułów o charakterze teoretycznym
  • materiałów o profilu metodologicznym
  • opracowań będących wynikiem badań empirycznych
  • raportów i komunikatów z badań
  • tłumaczeń artykułów naukowych obejmujących zagadnienia kulturoznawcze
  • recenzji i omówień tekstów istotnych z punktu widzenia tej dziedziny wiedzy.
„The Polish Journal of the Arts and Culture” jest serią czasopisma „Estetyka i Krytyka” (5 pkt na ministerialnej liście czasopism punktowanych), indeksowanego w ramach Index Copernicus, e-Publikacje Nauki Polskiej oraz The Central European Journal of Sciences and Humanities.

Załączamy CFP oraz wymogi edytorskie dla autorów.

Z poważaniem,
redaktorzy tomu 10 i 11 (2014)
Agnieszka Kowalska, Bożena Prochwicz-Studnicka, Rafał Banka, Robert Szuksztul
(Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ)

Zeszyty ćwiczeń

Szanowni Państwo!

Sekcja „Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego” naszego Stowarzyszenia oraz Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, podjęły wspólną inicjatywę redagowania zeszytów ćwiczeń, których podstawowym walorem ma być nauczanie języka polskiego jako obcego poprzez treści kulturowe. Chcemy wydawać materiały, będące konspektami zajęć, opracowania i teksty dające się wykorzystać w praktyce glottodydaktycznej, mogące wpisać się jednocześnie w szeroko rozumianą narrację kulturową...

     Prosimy o przysyłanie informacji o ośrodkach, w których naucza się języka polskiego jako obcego, a także streszczeń własnych książek oraz informacji o pracach, konferencjach, które mogłyby zainteresować członków „Bristolu”. Prosimy o wolne wnioski i wspomnienia lektorów języka polskiego i wykładowców kultury polskiej i języka polskiego za granicą. Materiały te chcemy zamieszczać na stronie internetowej Stwarzyszenia.

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl

Stara wersja strony