Strona główna


Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34

Sekretariat
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23

Zmiana adresu mailowego. Aktualny adres:

Zapytania można kierować także na adres:

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z okazji 190-lecia polonistyki lwowskiej, które obejmuje konferencję naukową

Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim

organizowaną przez Katedrę Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, I Biesiadę Polonistyczną i warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego na Ukrainie.
Spotkanie odbędzie się w dniach 17-20 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Lwowskim

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w kadencji 2012-2016

Informacja

Już w czwartek społeczność Stowarzyszenia „Bristol” spotka się w Toruniu na konferencji

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

Gospodarze konferencji zapraszają do zapoznania się z programem spotkania i oczekują na wszystkie osoby związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego w gościnnych murach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak i dr Emilia Kubicka

ZAPROSZENIE NA WALNE WYBORCZE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA BRISTOL

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Wyborczym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odbędzie się 22 września br. podczas konferencji Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV w Toruniu. Spotkanie odbędzie się w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ul. Fosa Staromiejska 3) w sali 206 o godz. 18:00 w pierwszym terminie, a w razie braku kworum o godz. 18.15 w drugim terminie.

W programie zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w latach 2012-2016.
2. Wystąpienie członka Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Bristol”.
3. Zebranie wyborcze. Wybór przewodniczącego zebrania, komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
5. Wolne wnioski.
6. Dyskusja dotycząca rozwoju Stowarzyszenia w najbliższych latach.
7. Zamknięcie obrad.

Przypominamy, że sprawozdania roczne za lata 2013-2015 zamieszczone są na stronach www. Stowarzyszenia: http://www.bristol.us.edu.pl/sprawozdania_roczne.php
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Bristol” za lata 2012-2016 prześlemy Państwu do wglądu przed konferencją.

Łączę wyrazy szacunku
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Bristol”

dr hab. Aleksandra Achtelik
prezes Stowarzyszenia

Konferencja
W czasie konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Bristol”, podczas którego zostaną wybrane nowe władze

Szanowni Państwo!
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

organizowanej w Toruniu w dniach 22-23 września 2016 r.
Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2016 roku. Informacje o konferencji i formularz zgłoszeniowy zamieszczone są na stronie
http://www.home.umk.pl/~bristol-torun2016/index.html

Stowarzyszenie współorganizatorem letniej szkoły języka polskiego w Jekaterynburgu (Rosja)

  W dniach od 7 do 27 sierpnia br. miała miejsce pierwsza edycja projektu „Letnia Szkoła Języka Polskiego” w Jekaterynburgu, zorganizowanego przez Konsulat Generalny RP w Moskwie, Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Polskie Stowarzyszenie „Polaros” z Rosji. Ideą projektu było krzewienie kultury polskiej i nauczanie języka polskiego w środowisku polonijnym Jekaterynburga.

 

  Zorganizowano trzytygodniowy intensywny kurs języka polskiego w siedzibie szkoły polskiej w Jekaterynburgu. Koordynatorem projektu ze strony rosyjskiej był nauczyciel języka polskiego Lew Moisjejew, z polskiej strony dr hab. Aleksandra Achtelik. Zajęcia były prowadzone przez słuchaczki trzeciego semestru Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego – Annę Sanocką i Wandę Popławską. Lekcje odbywały się codziennie w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych w grupach o zróżnicowanym poziomie znajomości języka polskiego. W zajęciach uczestniczyli zarówno młodzi, jak i dojrzali słuchacze, członkowie Stowarzyszenia „Polaros”. Częstymi gośćmi byli lektorzy miejscowej Szkoły Języka Polskiego, panie Renata Lewczuk i Antonina Umińska oraz panowie Wiktor Krapowicki i Aleksander Bleschik, którzy nie tylko obserwowali postępy swoich uczniów, ale i aktywnie uczestniczyli w lekcjach... [ czytaj całość ]

Czytaj po polsku. T. 12: Jacek Hugo-Bader: „Maską w stronę wiatru”. Włodzimierz Nowak: „Radiobudzik pani Mohs”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1/C2)

Autor: oprac. Katarzyna Frukacz
Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski

W prezentowanym tomie z serii „Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego” umieszczono fragmenty reportaży Radiobudzik pani Mohs Włodzimierza Nowaka oraz Maską w stronę wiatru Jacka Hugo-Badera. Skrypt opracowano pod kątem kształcenia językowego i literaturoznawczego cudzoziemców, znających język polski na poziomie zaawansowanym (C1/C2). Oprócz ćwiczeń komunikacyjnych, leksykalno-gramatycznych oraz rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania, książka zawiera osobny segment zadań poświęconych gatunkowym cechom reportażu. Skrypt można więc wykorzystać podczas zajęć lektoratowych w grupach o zainteresowaniach humanistycznych. Za sprawą aktualnej tematyki podjętej przez obu reporterów, opracowanie sprawdzi się także w czasie lekcji dotyczących podróży, motoryzacji, pracy i opieki socjalnej, ekonomii i gospodarki, państwa i polityki. Zawarty w tomie zestaw ćwiczeniowy uzupełniają notki biograficzne autorów, krótkie streszczenia reportaży oraz umieszczony na końcu skryptu klucz odpowiedzi.

Ukazał się nowy podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Zachęcamy do zapoznania się z tą propozycją dydaktyczną

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego - Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Na uwagę zasługuje wszechstronność i kompleksowość podręcznika Z polskim w świat. Polega ona na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej w różnych przejawach: zarówno kompetencji receptywnych (słuchanie, czytanie), jak i produktywnych (mówienie i pisanie). Autorki zadbały o opis podstawowych kategorii gramatycznych, które wraz z systematycznym bogaceniem leksyki składają się na kompetencję językową, gramatyczno-leksykalną. Odpowiedni dobór tekstów nacechowanych kulturowo zapewnia podniesienie kompetencji socjokulturowych u studentów uczących się z podręcznika Z polskim w świat. Wiedzę w tym zakresie student uzyska również z komentarzy objaśniających językowe normy zachowań w typowych sytuacjach społecznych. Normy są wyjaśnione jako pochodne kontekstu i roli komunikacyjnej. Autorki nie pominęły nawet (jakże ważnej w budowaniu relacji międzyludzkich) sfery komunikacji niewerbalnej. [Z recenzji dr hab. Edyty Pałuszyńskiej, prof. UŁ]

Ukazał się nowy podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego autorstwa Barbary Morcinek-Abramczyk. Zachęcamy do zapoznania się z tą nową propozycją dydaktyczną

Podręcznik „Polski jest prosty” jest przeznaczony do nauki języka polskiego osób japońskojęzycznych, które dopiero rozpoczynają naukę. Specyfika nauczania Japończyków skłoniła autorkę do stworzenia podręcznika, w którym osoba ucząca się odnajdzie nie tylko wiedzę gramatyczną i leksykalną, ale także informacje o kulturze polskiej i japońskiej. Włączenie elementów kultury japońskiej ma na celu ułatwienie początkującemu studentowi prezentowania swojego świata i swojej kultury po polsku, wyjaśniania niektórych różnic obyczajowych, opowiadania o charakterystycznych dla kuchni japońskiej potrawach. Podręcznik rozpoczyna się od obszernej części fonetycznej, a w skład każdej kolejnej lekcji wchodzą ćwiczenia fonetyczne, które są dostosowane do problemów z wymową, z którymi najczęściej borykają się japońscy studenci. Do każdej lekcji dołączona została także część „Zapamiętaj”, w której zaprezentowano zagadnienia z zakresu kultury polskiej i ich podobieństwa bądź różnice względem zjawisk z kultury japońskiej. Polecenia do zadań i informacje o kulturze zostały przetłumaczone na język japoński, co znacznie ułatwi studentom korzystanie z podręcznika. Teksty do słuchania zostały zamieszczone na stronie internetowej, z której uczący się mogą je pobrać na dowolne urządzenie mobilne. Barwne postaci, zabawne dialogi i pozwalające na utrwalenie materiału gramatycznego i leksykalnego ćwiczenia to kolejne powody, dla których warto zakupić podręcznik „Polski jest prosty”.

Konferencja

Regionalna konferencja

Język w kulturze - kultura w języku 3

współorganizowana przez Stowarzyszenie „Bristol” na Uniwersytecie w Preszowie

Zobacz: program

 
 

[ zobacz więcej zdjęć ]  

Prezentujemy ośrodek, w którym we wrześniu odbędzie się regionalna konferencja współorganizowana przez Stowarzyszenie „Bristol” - Język w kulturze - kultura w języku 3

POLONISTYKA W PRESZOWIE NA SŁOWACJI

Preszowska polonistyka ma długą tradycję. Lektorat języka polskiego został w Preszowie otwarty w roku 1969, w roku akademickim 2015/2016 skończył już 47. rok swego istnienia. Od początku istnienia lektoratu nauczanie języka polskiego było realizowane w ramach kilku programów. Obecnie nauka języka polskiego realizowana jest w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego w ramach programu studia środkowoeuropejskie. Od r. akademickiego 2012/2013 na stopniu licencjackim a od r. 2016/2017 już także na stopniu magisterskim. Głównym gwarantem programu jest prof. Peter Káša, współgwarantami są doc. Marta Vojteková a doc. Ľudovít Petraško.

 
 
       

Jądro programu stanowią przedmioty zorientowane na uzyskanie kompetencji językowych w języku polskim, następna grupa przedmiotów związana jest z literaturą i kulturą Polski, a także innych krajów środkowoeuropejskich... [ czytaj całość ]

Możliwość pracy w Wiedniu

An der Universität Wien (mit 15 Fakultäten, 4 Zentren, rund 188 Studienrichtungen, ca. 9.700 Mitarbeiter/innen und über 92.000 Studierenden) ist ab 01.10.2016 die Position einer/eines

Universitätsassistent/in ("post doc")
am Institut für Slawistik


bis 30.09.2022 zu besetzen.

Kennzahl der Ausschreibung: 6837

Das Institut für Slawistik ist die weltweit größte Forschungs- und Lehrstätte für slawische Sprachen, Literaturen und Kulturen. Die Wiener Slawistik genießt aufgrund ihrer thematischen Breite in Forschung und Lehre international höchstes Ansehen und gehört in mehreren Forschungsbereichen zu den international führenden Forschungsinstitutionen. Einen besonders wichtigen Beitrag leistet das Institut auf einigen Gebieten, die sonst international und im deutschsprachigen Raum deutlich unterrepräsentiert sind.

Dauer der Befristung: 6 Jahr/e

Beschäftigungsausmaß: 20 Stunden/Woche.
Einstufung gemäß Kollektivvertrag: §48 VwGr. B1 lit. b (postdoc)
Darüber hinaus können anrechenbare Berufserfahrungen die Einstufung... [ czytaj całość ]

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu wielkiej straty dla naszej glottodydaktycznej wspólnoty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. dr Iwony Góral Wilhelms

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
wielkiej straty dla naszej glottodydaktycznej wspólnoty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
dr Iwony Słaby-Góral Wilhelms

wykładowcy w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego,
wieloletniej członkini Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Doktor Iwona Słaby-Góral Wilhelms była znaną specjalistką w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, prowadziła ciekawe i inspirujące badania językoznawcze, angażowała się w działania na rzecz wspólnoty glottodydaktycznej.

Była niekwestionowanym autorytetem naukowym, uznanym w kraju i za granicą.
Wychowała wiele pokoleń studentów, którzy dzięki niej poznali nasz język i kulturę.
Utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca i prawego charakteru,
cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem.

W naszej pamięci Pani Doktor pozostanie na zawsze jako wybitny nauczyciel,
wspaniała i życzliwa Koleżanka.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Pani Doktor,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Zarząd Stowarzyszenia „Bristol”

dr hab. Aleksandra Achtelik – prezes Stowarzyszenia „Bristol”
dr hab. Anna Seretny – wiceprezes Stowarzyszenia „Bristol”
dr Liliana Madelska – wiceprezes Stowarzyszenia „Bristol”
dr Wioletta Hajduk-Gawron – skarbnik Stowarzyszenia „Bristol”
dr hab. Piotr Garncarek – członek zarządu Stowarzyszenia „Bristol”
dr hab. Anna Dunin-Dudkowska – członek zarządu Stowarzyszenia „Bristol”
dr Hanna Burkhardt – członek zarządu Stowarzyszenia „Bristol”
oraz Społeczność Stowarzyszenia „Bristol”

Możliwość pracy

Stellenausschreibung Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in am
Institut für Slawistik der HU Berlin, Philosophische Fakultät II – Institut für Slawistik

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in mit 2/3-Teilzeitbeschäftigung max. befristet für 6 Jahre gem. WissZeitVG – E 13 TV-L HU
https://www.personalabteilung.hu-berlin.de/stellenausschreibungen/wissenschaftliche-r-mitarbeiter-in-mit-2-3-teilzeitbeschaeftigung-max-befristet-fuer-6-jahre-gem-wisszeitvg-e-13-tv-l-hu

Aufgabengebiet:
Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre im Bereich der Westslawischen Literaturen und Kulturen mit dem Schwerpunkt Polonistik;
Mitarbeit an Publikationen und bei Drittmitteleinwerbung;
Aufgaben zur eigenen wiss. Qualifizierung (Promotion)

Anforderungen:
Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in slawistischer Literaturwissenschaft;
sehr gute Sprachkenntnisse in Polnisch und Englisch;
kultur- und literaturwiss. Grundkenntnisse mit osteuropäischem Schwerpunkt erwünscht

Bewerbungen sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/137/16 an die

Humboldt-Universität zu Berlin,
Philosophische Fakultät II,
Institut für Slawistik,
Prof. Kliems,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin

Zapraszamy do lektury

Acta Universitatis Lodziensis

Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 22

BŁĄD GLOTTODYDAKTYCZNY

pod redakcją Grażyny Zarzyckiej

Zobacz: spis treści, http://www.kpc.uni.lodz.pl

Polscy nauczyciele nad Bajkałem uczą języka polskiego.
O projekcie współorganizowanym przez Stowarzyszenie „Bristol” w Rosji

  Od 5 do 9 lipca br. na stacji biologicznej Instytutu ISU Biologii w Bolszych Kotach nad Bajkałem odbyła się druga Letnia Szkoła Języka Polskiego, zorganizowana przez Polskie Centrum ISU na Wydziale Filologicznym i Dziennikarstwa, Konsulat Generalny RP w Irkucku, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako obcego oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Z ramienia Stowarzyszenia „Bristol” została skierowana Edyta Gałat, wykładowca w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, Uniwersytet Śląski skierował Marię Ziembę, absolwentkę Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Uczestnikami byli studenci i absolwenci wydziału filologii, dziennikarstwa i reklamy, razem 22 osób. Przed obiadem zajęcia odbywały się w dwóch grupach - początkującej i średniozaawansowanej, a druga połowa dnia była przeznaczona na wspólne zajęcia, w trakcie których uczestnicy doskonalili znajomość języka polskiego i uzupełniali wiedzę o Polsce i jej kulturze. Studenci wykazali się aktywnością i pilnością, na co niemały wpływ miało zaangażowanie prowadzących. Na zajęciach niezmiennie panowała dobra atmosfera.

 
 


  W ramach szkoły odbyła się gra terenowa, wspólne gotowanie, quiz sprawdzający wiedzę o polskiej kulturze, klub filmowy i oczywiście wieczorne spotkania przy ognisku... [ czytaj całość ]

Możliwość pracy

Die Bayerische Staatsbibliothek sucht zum 01.10.2016 für die Osteuropa-Abteilung
eine Bibliothekarin / einen Bibliothekar
(EGr TV-L E9)

Ihre Aufgaben:
- integrierte Buchbearbeitung polnischer Medien
- Sacherschließung polnischsprachiger Medien
- Mitarbeit bei der Titelauswahl polnischer Medien
- Pflege von Buchhandelskontakten
- Auskunftstätigkeit
- Öffentlichkeitsarbeit

Polonistyka w Wiedniu

Gdzie można studiować polonistykę w Wiedniu?

Uniwersytet Wiedeński oferuje wiele kierunków studiów. Wielu studentów decyduje się na studia filologiczne. W Instytucie Slawistyki można wybrać następujące języki: język rosyjski, bośniacki, chorwacki, serbski, bułgarski, słowacki, słoweński, jak również język polski. Ci, dla których decyzja wyboru jest trudna, mają możliwość studiowania slawistyki ogólnej.
Instytut Slawistyki znajduje się w dziewiątej dzielnicy Wiednia, dokładniej mówiąc, na terenie starego szpitala, stąd adres: Spitalgasse 2, dziedziniec 3. Campus jest ogromny, bardzo piękny i zielony, a latem można się u nas opalać i urządzać imprezy.

Kto studiuje polonistykę? Ilu jest studentów?

Grupa prawie 200 studentów, studiujących polonistykę w Wiedniu, składa się w większości z osób, które wychowały się w Wiedniu i mają kontakt z językiem polskim w domu rodzinnym. Są to głównie osoby, należące do tak zwanej drugiej generacji Polonii w Austrii, które często bardzo dobrze rozumieją język polski, lecz mają trudności z pisaniem. Co najmniej połowa studentów polonistyki wiedńskiej ma właśnie takie problemy. Poza tym są jeszcze dwie inne grupy: do pierwszej należą studenci, którzy mają polską maturę, do drugiej zaś studenci, którzy nie mają polskiego pochodzenia i uczą się języka polskiego od podstaw... [ czytaj całość ]

Język polski poza granicami kraju - kompetencje językowe polskiej emigracji współczesnej. Na przykładzie szkół polskich w Dublinie. Relację nadesłała Aleksandra Jaremowicz

Badanie kompetencji językowych uczniów polskich szkół w Dublinie

  W czerwcu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu obroniona została praca magisterska zatytułowana „Język polski poza granicami kraju – kompetencje językowe polskiej emigracji współczesnej. Na przykładzie szkół polskich w Dublinie”, autorstwa mgr Aleksandry Jeremicz, przygotowana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Gębki-Wolak.
  W obliczu wzmożonych procesów migracyjnych, dwutorowych, bo związanych zarówno z opuszczaniem ojczyzny, jak i z powrotami Polaków do kraju, autorka na kartach studium udziela odpowiedzi na pytanie, czy kompetencje językowe w zakresie języka polskiego uczniów klas szóstych dwóch szkół polskich w Dublinie znacząco odbiegają od tych, jakie posiadają szóstoklasiści uczący się w Polsce. Zasadność tak sformułowanego pytania badawczego upatrywana jest w kontekście możliwości powrotu młodych Polaków do ojczyzny oraz kontynuacji nauki na takim samym etapie edukacji w szkole w Polsce.

   

Zdjęcia pochodzą ze strony http://www.polskaszkolawdublinie.com


  Autorka na kartach studium prezentuje nie tylko wnioski z poczynionych badań, ale także informacje na temat współczesnych procesów migracyjnych oraz sytuacji Polonii w badanym obszarze – Republice Irlandii. Dane zawarte w pracy pochodzą w głównej mierze z materiałów niepublikowanych, udostępnionych dzięki uprzejmości Ambasady RP w Dublinie, co stanowi o ich rzetelności oraz aktualności. Praca, mimo charakteru badawczego, aspiruje także do roli swoistego kompendium wiedzy na temat Polaków w Irlandii – kierunków i rodzajów podejmowanych aktywności, a także ogromnego wpływu owej aktywności na sferę komfortu życia Polonii i zauważalnego dynamicznego rozwoju tej grupy społecznej... [ czytaj całość ]

II letnia szkoła języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku. Członkowie Stowarzyszenia uczą języka polskiego nad Bajkałem!

  Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jest współorganizatorem II letniej szkoły języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku. W tym roku zajęcia z młodzieżą uczącą się języka polskiego odbywać się będą w miejscowości Bolszyje Koty. W kursie będzie uczestniczyć ponad dwadzieścia osób. Z ramienia Stowarzyszenia „Bristol” do Rosji kierujemy Edytę Gałat (Politechnika Krakowska). Projekt jest współorganizowany z Konsulatem Generalnym RP w Irkucku, Irkuckim Uniwersytetem Państwowym i Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Drugim wykładowcą języka polskiego będzie Maria Ziemba kierowana do Irkucka przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Już za kilka dni będziemy mogli przeczytać relację nadesłaną z Rosji.

   

Sympozjum i wystawa

Zakład Dydaktyki Polonijnej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie
zaprasza na sympozjum i wystawę

Podręczniki w polskich szkołach sobotnich

4 czerwca 2016

Zaproszenie do publikacji

W imieniu Redakcji czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica (wydawanego przez Uniwersytet Łódzki), zapraszamy do składania artykułów do publikacji. Obecnie przyjmowane są teksty do 50. numeru rocznika.
Folia Linguistica to pismo rzetelne, otwarte na różne teorie i punkty widzenia, ukazujące zmiany zachodzące w dawnym i współczesnym języku polskim. Znaleźć w nim można oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin językoznawstwa. Przyjmowane są teksty w: języku polskim, innych językach słowiańskich, języku angielskim, innych językach kongresowych.
Rocznik Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica ma zasięg ogólnopolski i jest czasopismem punktowanym (lista B) - 4 pkt, indeksowanym w bazach referencyjnych Bazhum i Index Copernicus.

Teksty w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres: do 30 czerwca 2016 r.

Zobacz: zalecenia edytorskie

Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica
Instytut Filologii Polskiej UŁ
Agnieszka Wierzbicka
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Ukazał się nowy podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego

„Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego” to pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja z zakresu języka specjalistycznego odnosząca się wyłącznie do komunikacji językowej różnych służb ratowniczych (policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i ratowników górskich). Podręcznik - zgodnie z tytułem - jest dwujęzyczny, każda wersja językowa składa się z tych samych komponentów: części ogólnej (podstawy komunikacji ogólnej), części szczegółowej (sytuacje komunikacyjne typowe dla zdarzeń wymagających interwencji różnego typu służb ratowniczych), słowniczka oraz klucza do ćwiczeń. Podręcznik został wydrukowany w ilości 200 egzemplarzy: 150 sztuk zostanie przekazanych służbom ratowniczym po polskiej i słowackiej stronie Tatr, natomiast pozostałe 50 egzemplarzy trafi na KUL oraz na Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, aby służyć dydaktyczne w kształceniu studentów kierunków filologicznych w zakresie tłumaczeń materiałów specjalistycznych. Wydawcą podręcznika jest Wydawnictwo KUL.
Książka jest efektem projektu badawczego „Dwujęzyczne narzędzia językowe dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego (część 1)” współfinansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz środków własnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Projekt był pierwszą częścią szerszego programu w kategorii współpracy transgranicznej między krajami V4 i miał na celu przygotowanie pełnych narzędzi językowych przydatnych dla służb ratunkowych polsko-słowackiego pogranicza. Celem pierwszej części było przygotowanie i opublikowanie dwujęzycznego podręcznika dla służb ratowniczych, który ma ułatwić codzienną komunikację w nagłych wypadkach zarówno turystów, jak i mieszkańców obszaru Tatr. Kierownikiem grantu była dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn z Katedry Języka Polskiego KUL, natomiast uniwersytetem partnerskim Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

Szansa na stypendia Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów z Indii i Korei Południowej2016-2018
The University of Warsaw’s Special Scholarship Program
for students from the University of Delhi, University of Calcutta,
Manipal University, Kyungpook National University
and other Indian and Korean students

VII Międzynarodowy Konkurs Piosenki dla cudzoziemców na Politechnice Krakowskiej

  20 kwietnia 2016 r. w Klubie „Kwadrat” odbył się VII Międzynarodowy Konkurs Piosenki, do którego przystąpili obcokrajowcy studiujący w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Konkurs został zorganizowany przez Międzynarodowy Ośrodek Kultury Studentów Politechniki Krakowskiej, a nagrodę ufundował rektor prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Konkurs poprowadziła pani Agnieszka Kamińska, lektor języka polskiego jako obcego.
  Wokalne zmagania były podzielone na dwie części. W pierwszej studenci wykonali utwory w językach ojczystych lub w języku angielskim. W drugiej części konkursu wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności w repertuarze polskim... [ zobacz więcej ]

 
       

Zapraszamy do publikacji

Redakcja "Roczników Humanistycznych KUL, zeszyt 10: Glottodydaktyka" zaprasza do nadsyłania artykułów, recenzji publikacji naukowych oraz komunikatów i sprawozdań do rocznika 2016. Tematem wiodącym tego numeru są "Elementy kulturowe w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka".
Na teksty zarówno polsko-, jak i obcojęzyczne oczekujemy do końca czerwca br. Artykuły należy wysłać do sekretarza Roczników, dr Magdaleny Smoleń-Wawrzusiszyn, e-mail: lumina@kul.lublin.pl.
"Roczniki Humanistyczne KUL" znajdują się na liście B MNiSW i mają 15 punktów.

Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć tutaj: http://www.kul.pl/publikacje,art_4921.html

Konferencja

Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Katedra Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW
zapraszają do udziału w konferencji naukowej

JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS

w dniach 17-18 listopada 2016 roku

Zobacz: formularz zgłoszeniowy

Możliwość uczenia języka polskiego w Indiach

The Embassy of India is pleased to inform you that under the scheme of “Propagation of Hindi Abroad”, application for scholarships for studying Hindi Kendriya Hindi Sansthan (Central Institute of Hindi), Agra for the academic session 2016-17 are invited from selected foreign countries, including from Poland and Lithuania by the Sansthan. A note on the terms and conditions as well as application form of the scholarships is attached. However, applications forms and other related documents of the scholarships can be downloaded from Institute’s website www.khsindia.org.

Suitable applicants may be advised to send their applications on prescribed form (attached) along with recommendation from an expert of Linguistics/Hindi or of a Lecturer/Reader/Professor/Director of any Institute/University in the country of the candidate as well as certificate of physical fitness, certificate of academic attainments and other relevant documents in support of their application to First Secretary, Embassy of India, No. 2, Mysliwiecka, 00-459, Warsaw latest by 15th March 2016. Incomplete applications or the applications which are not on the prescribed format shall be rejected.

The scanned copies of the completed applications along with other supporting documents may be e-mailed as a pdf document to us at counsellor.office@indembwarsaw.in

We shall appreciate if the information is disseminated to the suitable candidates and their applications are forwarded to this Embassy before the last date mentioned above.

Kazimierz Warzyca, nauczyciel języka polskiego, działacz na rzecz integracji środowiska nauczycieli języka polskiego w Argentynie przesyła relację z warsztatów dla nauczycieli. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków SJiKP UŚ na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych jesienią 2015 roku.

KURS DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

„BY OSIĄGNĄĆ DOSKONAŁOŚĆ UCZNIA NAUCZYCIEL SAM MUSI SIĘ WCIĄŻ DOSKONALIĆ”
W ramach umowy patronackiej między Związkiem Polaków w Argentynie a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach powstał projekt przeprowadzenia warsztatów metodycznych pod nazwą „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego?” W związku z tym w dniach od 24 października do 1 listopada 2015 r. miał miejsce kurs przeznaczony dla nuaczycieli języka polskiego w Buenos Aires, Argentyna.
Wykładowcami były panie: Aleksandra Achtelik- doktor nauk humanistycznych, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Agnieszka Madeja - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, kierownik letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej.
Na warsztaty zgłosiło 30 nauczycieli z całej Argentyny.
Podczas warsztatów tematy dotyczyły metody interaktywnej z uwzględnieniem aspektu gramatycznego. Ważnym tematem były techniki pracy, jakie należy stosować w nauczaniu na poziomie początkującym. Na koniec został przedstawiony temat gier i zabaw językowych jako metodyczne narzędzie uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego.
Wspólny pobyt i rozmowy stały się sposobnością do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i entuzjazmu na polu nauczycielskim. Ta potrzeba stałej komunikacji byla wielokrotnie akcentowana podczas kursu. Dlatego zasugerowano utworzenie Zrzeszenia Nauczycieli Języka Polskiego w Argentynie.

Kurs był potrzebą całej polonii argentyńskiej.
Imieniem Zwięzku Polaków w Argentynie składam serdeczne podziękowanie wykładowcom: pani Aleksandrze Achtelik oraz Agnieszce Madei. Wyrazy głębokiej wdzięczności należą się pani Konsul RP w Buenos Aires pani Joannie Adeo-Krajewskiej za zainteresowanie się kursem i wsparcie ekonomiczne celem jego realizacji.

Kazimierz Warzyca

 
     

InformacjaZachęcamy do lektury trzeciego numeru czasopisma wydawanego przez Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego „Polski w Niemczech”

Zaproszenie do publikacji

TOPIKA ZAGŁADY

Zaproszenie do publikacji artykułu w międzynarodowym czasopiśmie naukowym „Narracje o Zagładzie”

Pamięć Holocaustu odcisnęła się w naszym języku, świadomości i codzienności tak silnie, że samo wydarzenie stało się nieomal archetypiczną figurą cywilizacji ponowoczesnej. W efekcie Zagłada staje się dyskursem doskonale oswojonym, „zleksykalizowanym”. Próba ukazania jego mechanizmów i ich funkcjonowania w kulturze najnowszej, którą niedawno, w roku 2009 przedsięwziął Arkadiusz Morawiec w książce Lagerland, czyli o rzeczywistości w topos przemienionej, posiada wiele doniosłych precedensów... [ zobacz więcej ]

Możliwość publikacji

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do numeru specjalnego czasopisma „Turystyka Kulturowa”, którego tematyka poświęcona będzie interpretacji dziedzictwa kulturowego w turystyce. W załączniku przesyłamy informacje szczegółowe. Planowany numer ukazać się ma na początku czerwca bieżącego roku.
W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Magdalena Banaszkiewicz i Sabina Owsianowska

Możliwość pracy dla polonisty

Ab dem 01.04.2016 ist die Stelle einer Vertretungsprofessorin/eines Vertretungsprofessors für die Juniorprofessur (W1) für Slavistische Linguistik mit dem Schwerpunkt Westslavistik/ Polonistik und einer weiteren Slavine zu besetzen.

Die Befristung erfolgt auf Grundlage des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Die Befristung ist vorgesehen bis zum 30.09.2016.

Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden internationale wissenschaftliche Erfahrungen erwartet. Die Universität Hamburg legt auf die Qualität der Lehre besonderen Wert. Lehrerfah-rungen und Vorstellungen zur Lehre sind darzulegen.

Zaproszenie do publikacji

Szanowni Państwo,
„Teksty z Szewskiej” zapraszają do nadsyłania artykułów do dwóch kolejnych numerów pisma

http://www.tematyzszewskiej.pl/?p=652

Nowa pomoc dydaktyczna - platforma e-learningowa „Historia dla Polonii”

Już od 1 września można poznawać historię Polski dzięki interaktywnym lekcjom na multimedialnej platformie edukacyjnej dla polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za granicą „Historia dla Polonii”.
Platforma edukacyjna „Historia dla Polonii” to nowoczesny program do nauczania historii Polski skierowany do dzieci i nauczycieli na emigracji. Dostępny bezpłatnie na stronie www.historiadlapolonii.pl i zrealizowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015" przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.
Start „Historii dla Polonii” w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ma symbolicznie znaczenie. Nauka w polskich szkołach jest tak samo istotna jak za granicami kraju. Edukacja historyczna dzieci na emigracji jest... [ czytaj całość ]

Wchodzi w życie zmieniona ustawa o języku polskim

Uproszczenie procedury ubiegania się o certyfikat, nowy system ocen i więcej możliwości zwolnienia z egzaminu – te zmiany wprowadza podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o języku polskim. Rozwiązania mają zwiększyć dostęp do egzaminów dla obcokrajowców. Skłania do tego m.in. rosnąca liczba zagranicznych studentów.
Za granicą rośnie zainteresowanie językiem polskim i naszą kulturą – właśnie dlatego MNiSW podjęło prace nad zmianami w ustawie o języku polskim. Ustawa reguluje m.in. potwierdzanie znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców.

Przed nowelizacją ustawy za przeprowadzanie egzaminów oraz wydawanie certyfikatów odpowiadała Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Znajomość określana była na jednym z trzech poziomów: podstawowym, średnim ogólnym lub zaawansowanym.

Od teraz egzaminy poświadczające znajomość języka będą przeprowadzały odpowiednie jednostki: polskie lub zagraniczne szkoły wyższe, które prowadzą studia w zakresie filologii polskiej oraz inne organizacje uczące języka polskiego.

Uprawnienia do przeprowadzania egzaminu nadawać będzie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Państwową Komisją ds. Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego, która będzie opiniować składane wnioski. Komisja będzie również czuwała nad prawidłowością zdobywania certyfikatów: to ona przygotuje zestawy egzaminacyjne i będzie mogła wizytować ośrodki w trakcie egzaminu. Egzaminatorami zostaną jedynie osoby z listy Komisji, która będzie miała z kolei obowiązek organizować szkolenia dla kandydatów.

Ponadto zmieniony i dostosowany do standardów Rady Europy będzie system oceny biegłości językowej. Dzięki temu wykazanie znajomości języka polskiego na konkretnym poziomie może okazać się przydatne w mobilności zawodowej i edukacyjnej.

Zmiany rozszerzają również krąg osób zwolnionych z egzaminu. W tym gronie znajdą się absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli studia w języku polskim, a także szkół gimnazjalnych lub średnich, funkcjonujących w systemie edukacji RP.

Nowelizacja ma na celu stworzenie przyjaznego systemu certyfikacyjnego, w którym zmniejszony zostanie dystans między kształcącym się a egzaminatorem. Kluczowe jest również skrócenie czasu oczekiwania na weryfikację sprawności językowej.

Tekst ustawy dostępny jest pod wskazanym adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/3324_u/$file/3324_u.pdf

Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie

Szanowni Państwo,
chciałabym zwrócić Państwa uwagę na nową platformę internetową Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) oraz przedstawić krótko jej projekt i zaprosić do współpracy.

Pol-Int (www.pol-int.org) to pierwsza swego rodzaju trójjęzyczna platforma internetowa udostępniająca informacje naukowe i wspierająca międzynarodową komunikację w dziedzinie badań nad Polską. Pol-Int umożliwia studentom, wykładowcom, naukowcom i dziennikarzom naukowym międzynarodową i interdyscyplinarną komunikację oraz wymianę informacji na temat Polski w środowisku badawczym.

Pragnę zaprosić Państwa w imieniu własnym i całego zespołu do współtworzenia strony i publikowania na niej treści. Zachęcam do udostępniania informacji o organizowanych przez Państwa konferencjach i workshopach, a także oferowanych stypendiach, grantach i pracy naukowej. Dzięki platformie mają Państwo możliwość zaprezentowania własnych projektów szerokiemu gronu odbiorców z całego świata. Newsletter Pol-Int powiadamia regularnie o informacjach ukazujących się na stronie. Chętnie opublikujemy sprawozdania z konferencji – mogą je Państwo przesyłać bezpośrednio pod adres redakcji: . Zachęcam również do założenia profilu Państwa instytucji na Pol-Int i zaprezentowania wyników Państwa pracy badawczej szerokiej społeczności naukowej. Rejestracja i korzystanie z platformy są bezpłatne... [ czytaj całość ]

Zaproszenie do publikacji

Granie w literaturę to temat przewodni nadchodzącego 51 numeru czasopisma „Ha!art”. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie: jakie interakcje i związki zachodzą pomiędzy współczesnymi grami a literaturą? Nie chodzi o banalny problem podobieństw i różnic, chociaż oczywiście nie da się od niego uciec. Pragniemy przede wszystkim wnikliwie przyjrzeć się, w jaki sposób interaktywne gry kontynuują literacką tradycję, a jednocześnie jak przekształcają nasze pojmowanie tego, czym jest „literackość” i gdzie są jej granice.
Numer jest inspirowany interaktywną wystawą Gry: przypadki książkowe, która odbyła się w zeszłym roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Ha!wangarda (http://www.ha.art.pl/aktualnosci/wydarzenia/3989-gry-przypadki-ksiazkowe). Projekt poświęcono growym adaptacjom klasycznych sztuk (Sofokles, Szekspir) i powieści (Fitzgerald, Adams). Kontynując idee wystawy, pragniemy zająć się również tematem egranizacji literatury i zaprosić Czytelniczki i Czytelników Ha!artu oraz badaczy i badaczki gier do przesyłania propozycji krótkich tekstów związanych z tym zagadnieniem. Interesują nas przede wszystkim:

- ciekawe przykłady gier, które adaptują literaturę,
- literackie nawiązania w grach,
- gry, które kontunuują dzieła literackie,
- gry, które mogą wpływać na naszą interpretację utworów literackich... [ czytaj całość ]

Zaproszenie do sekcji „Bristolu” - literatura w nauczaniu jpjo

Sekcja literaturoznawcza

Tekst literacki – jako wieloaspektowa forma komunikacji językowej i jako tekst kultury – jest dla glottodydaktyki cennym przejawem językowej aktywności. Można teksty literackie traktować pragmatycznie – jako materiał językowy. Materiał wyjątkowo bogaty i na różne sposoby użyteczny. Egzemplifikujący nie tylko pełne spektrum zjawisk gramatycznych i leksykalnych, ale pokazujący również te możliwości języka, które w innych tekstach ujawniają się mniej intensywnie, a stanowią o rzeczywistej semantycznej sile i żywotności polszczyzny...

Zaproszenie do złożenia tekstu w tomie

Serdecznie zapraszamy do współpracy na łamach pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”, które tworzy płaszczyznę wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą – jej naturą, procesami zmieniającymi jej kształt w przeszłości i współcześnie, formami, jakie przybiera i przybierała w różnych kręgach cywilizacyjnych.
Interdyscyplinarny profil naszego czasopisma pozwala na łączenie na jego łamach różnych perspektyw badawczych: filozoficznej, kulturoznawczej, antropologicznej, socjologicznej, religioznawczej, literaturoznawczej i in. W sposób szczególny pismo nasze jest nakierowane na prezentowanie najnowszych badań z zakresu szeroko pojętego kulturoznawstwa. Zapraszamy do nadsyłania tekstów zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Jesteśmy otwarci na publikację:
  • artykułów o charakterze teoretycznym
  • materiałów o profilu metodologicznym
  • opracowań będących wynikiem badań empirycznych
  • raportów i komunikatów z badań
  • tłumaczeń artykułów naukowych obejmujących zagadnienia kulturoznawcze
  • recenzji i omówień tekstów istotnych z punktu widzenia tej dziedziny wiedzy.
„The Polish Journal of the Arts and Culture” jest serią czasopisma „Estetyka i Krytyka” (5 pkt na ministerialnej liście czasopism punktowanych), indeksowanego w ramach Index Copernicus, e-Publikacje Nauki Polskiej oraz The Central European Journal of Sciences and Humanities.

Załączamy CFP oraz wymogi edytorskie dla autorów.

Z poważaniem,
redaktorzy tomu 10 i 11 (2014)
Agnieszka Kowalska, Bożena Prochwicz-Studnicka, Rafał Banka, Robert Szuksztul
(Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ)

Zeszyty ćwiczeń

Szanowni Państwo!

Sekcja „Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego” naszego Stowarzyszenia oraz Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, podjęły wspólną inicjatywę redagowania zeszytów ćwiczeń, których podstawowym walorem ma być nauczanie języka polskiego jako obcego poprzez treści kulturowe. Chcemy wydawać materiały, będące konspektami zajęć, opracowania i teksty dające się wykorzystać w praktyce glottodydaktycznej, mogące wpisać się jednocześnie w szeroko rozumianą narrację kulturową...

     Prosimy o przysyłanie informacji o ośrodkach, w których naucza się języka polskiego jako obcego, a także streszczeń własnych książek oraz informacji o pracach, konferencjach, które mogłyby zainteresować członków „Bristolu”. Prosimy o wolne wnioski i wspomnienia lektorów języka polskiego i wykładowców kultury polskiej i języka polskiego za granicą. Materiały te chcemy zamieszczać na stronie internetowej Stwarzyszenia.

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl

Stara wersja strony