Wydarzenia

Dodane: 07.01.2020

Konferencja

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej
oraz
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
Glottodydaktyczny barter, czyli wymieńmy się doświadczeniami, wiedzą i refleksjami
Kraków, 24–25 września 2020 roku.

W trakcie wrześniowej konferencji odbędzie się Walne Wyborcze Posiedzenie Członków Stowarzyszenia „Bristol”


Dodane: 23.01.2020

Projekt „Warszawa dla średnio zaawansowanych”

Od 2017 roku Muzeum Warszawy realizuje projekt „Warszawa dla średnio zaawansowanych”, czyli nauka JPJO bezpośrednio na wystawie muzealnej przy wykorzystaniu obiektów i zbiorów bibliotecznych. Partnerem merytorycznym naszych działań jest Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum UW. W ramach projektu prowadzimy lekcje metodą CLIL, organizujemy gry muzealne i miejskie oraz warsztaty metodyczne (głównie dla nauczycieli j. polskiego na Wschodzie). W zeszłym roku projekt został nagrodzony nagrodą European Language Label za jakość i innowację w nauczaniu języków obcych.
https://ell.org.pl/portfolio/warszawa-dla-srednio-zaawansowanych/

Również w zeszłym roku postanowiliśmy zebrać opracowane w ramach zajęć materiały i razem z Polonicum nadać im formę zeszytu ćwiczeń oraz przetestować na wybranych grupach studentów. W ten sposób powstały „Legendy Starego Miasta w Warszawie”. Wybór tekstów do nauki języka polskiego jako obcego z ćwiczeniami”.
„Legendy Starego Miasta w Warszawie” to zbiór, dostosowanych do poziomów biegłości językowej A, B i C (początkującego, średnio zaawansowanego i zaawansowanego), tekstów oraz leksykalnych, gramatycznych i kulturowych ćwiczeń tematycznie związanych z warszawską Starówka. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego oraz lektorów JPJO. Nadaje się zarówno do pracy grupowej jak i indywidualnej. Pracę ułatwiają zamieszczone na końcu każdego rozdziału słowniczki w j. polskim, angielskim, rosyjskim i chińskim, klucz z odpowiedziami oraz bank pomysłów jako inspiracja dla nauczycieli języków obcych. Książka jest również kolejną okazją do zgłębiania stołecznych legend, świetnej zabawy oraz przyjemnego sprawdzianu z wiadomości o Starym Mieście dla każdego mieszkańca stolicy i nie tylko. Zbiór tekstów i ćwiczeń został ozdobiony piękną szatą graficzną, nawiązującą do wydanej w 2016 roku przez Muzeum Warszawy „Legendy warszawskie. Antologia” autorstwa Wojciecha Pawlińskiego.
https://muzeumwarszawy.pl/legendy-starego-miasta-warszawie-cwiczeniami-nauki-jezyka-polskiego/


Dodane: 22.01.2020

Michalina Biernacka, Maluchodźwięki - rekomenduje dr Agnieszka Rabiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autorka proponuje inspirujący zestaw technik ludycznych, które umożliwiają sterowaną zabawę z dzieckiem, dzięki czemu dorośli mogą skutecznie stymulować rozwój mowy i języka swoich podopiecznych, w naturalny sposób wzmacniając przy tym bliskie relacje w rodzinie. Ludyczny charakter Maluchodźwięków ma dodatkowy walor – służy pobudzeniu i podtrzymaniu motywacji dziecka do zabaw z językiem. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku rodzin wielojęzycznych, w których może pojawić się, skądinąd zrozumiała, konkurencja między językami i niechęć dziecka do używania jednego z języków – najczęściej tego, który jest dla niego mniej dostępny.

(...)należy podkreślić, iż Maluchodźwięki Michaliny Biernackiej są bardzo ciekawą i potrzebną pomocą dydaktyczną, rozwijającą percepcję słuchową i artykulację dzieci jedno- i wielojęzycznych. Książeczka ma bardzo dobry tytuł, trafnie oddający jej zawartość i „chwytający” za ucho. Część wstępna, przeznaczona dla osób dorosłych, jest napisana familiarnym, przyjaznym dla odbiorcy językiem, który ma charakter dialogu z rodzicami/opiekunami. Jak powszechnie wiadomo „potrzeba jest matką wynalazku”, dlatego często najciekawsze i najbardziej skuteczne materiały edukacyjne powstają właśnie z osobistych pobudek rodziców. Tak stało się i w tym przypadku. Połączenie doświadczenia mamy oraz zawodowca – językoznawcy, logopedy i glottodydaktyka, współpracującego z rodzinami dwu- i wielojęzycznymi za granicą, przyniosło jak najlepsze rezultaty.

Z recenzji dr Agnieszki Rabiej


Dodane: 09.01.2020

I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

I MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ EDUKACJI POLONIJNEJ
Londyn, 12 stycznia 2020

Projekt został objęty patronatem Stowarzyszenia „Bristol”

Zobacz także: program, prelegenci, księga abstraktów


Dodane: 09.01.2020

Konferencja

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. konferencję naukową zatytułowaną
Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej

Zobacz także: formularz zgłoszeniowy


Dodane: 09.01.2020

Konferencja

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
mają zaszczyt zaprosić na
I Międzynarodową Konferencję Naukową
Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania
Kraków, 26-27 lutego 2020 r.


Dodane: 20.07.2019

Konferencja

Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Pedagogiki i Innowacyjnej Edukacji Politechniki Lwowskiej
mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej
Formuła sukcesu w nauce i kształceniu językowym
organizowanej z okazji 75-lecia nauki polskiej we Wrocławiu.
Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2020 r.


Dodane: 13.11.2019

I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie
ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w
I Międzynarodowym Dniu Edukacji Polonijnej
dotyczącym
Interdyscyplinarnych problemów warsztatu nauczyciela polonijnego
12 stycznia 2020, w godzinach 10.30 - 17.30

Zobacz także: program


Dodane: 18.10.2019

Jubileusz Współzałożycielki Naszego Stowarzyszenia!

Szanowna Pani
Prof. dr hab. Marta Pančíková

Szanowna Pani Profesor!


Z okazji jubileuszu w imieniu Zarządu i całej społeczności Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego pragnę złożyć Pani Profesor najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy.
Choć wszyscy nie możemy być w Bratysławie z Panią Profesor w tak ważnym dniu, to myślami jesteśmy z Panią!
Chcemy podkreślić, że bez pracy i zaangażowania ze strony Pani Profesor z pewnością nie udałoby się dokonać tak wielu przedsięwzięć związanych z promocją języka polskiego zarówno na Słowacji, jak i w Czechach. Jesteśmy też niezmiernie wdzięczni, że przed laty Pani Profesor wraz z innymi polonistami zajmującymi się edukacją polonistyczną cudzoziemców podjęła działania na rzecz założenia naszego Stowarzyszenia. Nieprzeceniony jest wkład Pani Profesor w formowanie się Stowarzyszenia „Bristol” i wyznaczenie, do dziś kontynuowanych, obszarów działań. Dziękujemy za wspieranie przedsięwzięć inicjowanych przez Stowarzyszenie „Bristol”...


Dodane: 03.10.2019

Nowy podręcznik

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka, Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Część II. Poziom B1/B2, Lublin 2019

Wydana w 2016r. pierwsza część podręcznika „Z polskim w świat” okazała się sukcesem wśród lektorów języka polskiego jako obcego na całym świecie, więc wydanie części drugiej było wydarzeniem niecierpliwie oczekiwanym. Jest kontynuacją części pierwszej, ale może być wykorzystywana jako niezależny podręcznik. Adresatem są głównie uczący się, których językami rodzimymi są języki wschodniosłowiańskie, ale doświadczenia nauczycieli pracujących z częścią I wskazują, że książka nadaje się również dla innych grup słuchaczy.
Jest to podręcznik kursowy, a więc służy rozwijaniu kompetencji językowej zarówno w zakresie sprawności receptywnych, jak i produktywnych, a także szeroko pojętej sprawności socjokulturowej... [ czytaj całość ]


Dodane: 30.09.2019

Co dzieje się w Kamieńcu Podolskim?

10-20 września 2019 r. Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej realizował projekt wymiany młodzieży pt. "Wspólnie poznajemy perły kultur Powiśla Dąbrowskiego i Podola". Celem projektu była integracja i nawiązanie przyjaźni między młodym pokoleniem obu państw, budowanie dobrosąsiedzkich relacji, wzajemne poznanie kultur Polski i Ukrainy, zwalczanie uprzedzeń i stereotypów. Pod czas projektu młodzież zwiedziła Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, Dom Malarek w Zalipiu (Malowana Wieś), Kraków, Tarnów, Zabawę, zamki w Kamieńcu Podolskim i Chocimiu, Okopy św. Trójcy, jaskinię "Kryształową", odbyła rejs statkiem po Dniestrze.
Wymiana odbywa się po raz drugi.
Projekt finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.


Dodane: 24.09.2019

Projekt promujący polszczyznę we Fryburgu

Od 10 do 12 września br. we Fryburgu szwajcarskim miały miejsce warsztaty naukowe na temat: Emblematy kultury polskiej - koncepcja leksykonu. Warsztaty odbyły się w ramach grantu z Narodowego Funduszu Szwajcarskiego dla Nauki (FNS). Grant realizowany jest przez dr Beatę Kułak, dr hab. Grażyną Zarzycką, prof. UŁ i dr hab. Magdaleną Smoleń-Wawrzusiszyn (KUL).


Dodane: 19.09.2019

Dr Wioletta Hajduk-Gawron na polonistyce w Korei

  Zajęcia na polonistyce na Hankuk University of Foreign Studies w Korei Południowej trwają już od pierwszego tygodnia września. Kilkoro studentów trzeciego i czwartego roku ubiegłe wakacje spędziło w Polsce na letnich kursach języka polskiego, więc pierwsze spotkanie po przerwie semestralnej (w Korei rok akademicki zaczyna się w marcu) upłynęło w atmosferze wspomnień.
  Zajęcia na polonistyce na Hankuk University of Foreign Studies w Korei Południowej trwają już od pierwszego tygoStudenci koreańskiej polonistyki (jedynej w Korei Północnej) są bardzo pilni, trudności jakie napotykają w trakcie nauki języka polskiego pokonują wytrwale. Wkrótce rozpoczną przygotowania do konkursu krasomówczego, który odbędzie się w listopadzie – wszyscy liczą na cenne nagrody.


Dodane: 19.09.2019

Głos Stowarzyszenia w sprawie „Kwartalnika Polonicum”


Dodane: 12.09.2019

Konferencja na UMCS ze współudziałem członków Stowarzyszenia „Bristol”

Międzynarodowa konferencja naukowa
Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku 3

Lublin, 18 – 20 września 2019 roku


Dodane: 26.08.2019

Letnia szkoła języka polskiego w Samarze. Projekt współrealizowany przez Stowarzyszenie „Bristol” (2019 r.)

  W dniach 14-27 lipca 2019 roku zostałam skierowana przez Stowarzyszenie „Bristol” i Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ do Samary w Rosji w ramach projektu letnie szkoły języka polskiego w Rosji. Zadanie było realizowane na zlecenie Ambasady RP w Moskwie. Letnia szkoła języka polskiego w Samarze została zorganizowana po raz pierwszy. Działająca tam organizacja, „Potomek”, zrzeszająca osoby o polskich korzeniach była partnerem polskich instytucji w organizacji kursu.
  Przez dwa tygodnie trwał intensywny kurs języka polskiego. Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach popołudniowych. W tym czasie kursanci poznawali język polski od podstaw, opanowując kolejne segmenty języka polskiego potrzebne do komunikacji. W trakcie kursu przede wszystkim stawiałam na rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, prowadziłam również spotkania poświęcone polskiej kulturze i polskim realiom. Te zajęcia spotykały się z dużym zainteresowaniem. Do Samary także przywiozłam podręczniki i pomoce dydaktyczne, które będą służyć lokalnym nauczycielom języka polskiego. Nauczanie w grupie jednorodnej językowo było dla mnie ciekawym i rozwijającym doświadczeniem. Mogłam także poznać specyfikę pracy w środowiskach polonijnych.
  Kurs języka polskiego dla członków organizacji „Potomek” odbywał się w sali katechetycznej przy Kościele Najświętszego Serca Jezusa w Samarze, który został wybudowany przez Polaków.
  Przebywanie w Samarze było dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Jako miasto rozwijające się, łączy ono echa przeszłości ze współczesnością. Nierzadkim widokiem są wciąż zamieszkane, drewniane domy, nad którymi wyrastają kolejne nowoczesne bloki mieszkalne Jedną z niewątpliwie największych atrakcji miasta jest rejs statkiem po Wołdze.
  Wyjazd do Rosji i nauczanie tam języka polskiego to niesamowite doświadczenie zawodowe, które mogłam zdobyć dzięki Ambasadzie RP, Stowarzyszeniu „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz organizacji „Potomek”. Serdecznie dziękuję za tę możliwość.

Karolina Surowiecka


Dodane: 23.08.2019

Letnia szkoła języka polskiego w Rosji (Jekaterinburg, 21 lipca - 18 sierpnia 2019 r.)

  U stóp zimnego i deszczowego Uralu, w Jekaterynburgu, mieście biesów, już po raz trzeci zorganizowano Letnią Szkołę Języka Polskiego - miesięczny intensywny kurs w siedzibie polskiej szkoły, w której to regularnie spotykają się członkowie Stowarzyszenia “Polaros”. Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach popołudniowych i wieczornych w trzech grupach o zróżnicowanym poziomie znajomości języka polskiego. W kursie uczestniczyły m.in. osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z językiem polskim, jak i ci, którzy wzięli udział także w poprzednich edycjach projektu. Na zajęciach kilkukrotnie gościli również lektorzy związani z tutejszą Szkołą Języka Polskiego, pani Antonina Umińska oraz pan Aleksander Bleschik. Obserwowali oni postępy swoich uczniów oraz aktywnie uczestniczyli w lekcjach.

  Uczestnicy kursu regularnie uczęszczali na zajęcia i poświęcali dużo wolnego czasu, by utrwalić nowo nabytą leksykę i podstawy gramatyczne. Głównym celem było wzbogacenie zasobu leksykalnego studentów (m.in. o frazeologię i leksykę potoczną) oraz nauka i powtórzenie struktur gramatycznych i składniowych. W trakcie zajęć zwracałyśmy równie dużą uwagę na poprawną wymowę studentów, przygotowując dla nich dodatkowo ćwiczenia fonetyczne... [ czytaj całość ]


Dodane: 07.08.2019

Szkoła języka polskiego w Krasnodarze dobiegła końca...

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie "Bristol" i Ambasadę RP w Moskwie.
Otrzymaliśmy podziękowania.

Szanowna Pani
dr hab. Aleksandra Achtelik
Stowarzyszenie "Bristol"

Szanowna Pani Prezes,
z wielką wdzięcznością informuję, że dobiegł końca intensywny dwutygodniowy kurs języka polskiego w Krasnodarze (15-29 lipca 2019), prowadzony przez pana doktora Wojciecha Hofmańskiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc w zorganizowaniu i prowadzeniu tych zajęć. Doświadczenie i fachowość pana Hofmańskiego w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego pozwoliły przedstawicielom polskiej diaspory Krasnodarskiego kraju otrzymać duże wsparcie edukacyjno-metodyczne. Warto podkreślić umiejętności komunikacyjne pana lektora: otwartość na potrzeby uczniów, stworzenie przyjaznej atmosfery w trakcie zajęć, trzymanie się zasad humanizmu.
W Krasnodarze zajęcia odbywały się w trzech grupach: dzięcięcej, zerowej oraz zaawansowanej. W każdej grupie uczniowie zrobili znaczne postępy w nauce języka polskiego. Wyrażamy gorącą nadzieję, że podobne kursy będą nadal się odbywać.
Jako prezes ogólnorosyjskiej organizacji Związek Organizacji Polskich "Jedność", uważam właśnie taki format wakacyjnych intensywnych kursów za najbardziej korzystny dla polonijnych organizacji w Rosji.

Łącze wyrazy szacunku,
dr Aleksander Sielicki


Dodane: 07.08.2019

Letnie szkoły języka polskiego - relacja z Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców

W kursie uczestniczyło 110 cudzoziemców z 25 krajów. Część studentów było stypendystami NAWA.


Dodane: 20.07.2019

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
Trzydzieści lat konwersatorium „Język a Kultura” – próba bilansu i perspektywy
która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 25-26-27 X 2019 r.

Zobacz także: karta zgłoszeniowa


Dodane: 17.07.2019

Wiosna w Moskwie - warsztaty prowadzone przez pracowników UMCS

W dniach 22-25 maja w Polskim Instytucie Kulturalnym obyły się warsztaty prowadzone przez wykładowców Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS. Mgr Jacek Brzeziński poprowadził zajęcia z fonetyki, a dr Anna Butcher zapoznała słuchaczy z najciekawszymi zjawiskami w polskim kinie. Dzięki Jackowi Brzezińskiego duża grupa miłośników polskiej kultury miała też okazję po raz pierwszy w życiu zatańczyć poloneza. W warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób, z których wiele to uczestnicy kursów języka polskiego prowadzonych w Instytucie.


Dodane: 09.07.2019

Jeszcze kilka wspomnień z letniej szkoły nad Bajkałem (2019)

Letnia Szkoła Języka Polskiego nad Bajkałem Wielkie Koty 2019
Od 1 do 5 lipca na terytorium Bajkalskiej Biologicznej Stacji Badawczej w Wielkich Kotach miała miejsce tradycyjna, już IV Letnia Szkoła Języka Polskiego. Organizatorzy Letniej Szkoły to Konsulat Generalny RP w Irkucku, Stowarzyszenie Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Centrum Języka Polskiego na Irkuckim Uniwersytecie Państwowym.
W letniej szkole uczestniczyło 24 studentów z różnych wydziałów Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego (przede wszystkim z Wydziału Filologii i Dziennikarstwa oraz Serwisu i Reklamy), uczących się języka polskiego w ramach zajęć obowiązkowych, dodatkowych i fakultatywnych, a zajęcia w dwóch grupach na różnych poziomach prowadziły wykładowczynie z Polski – Pani dr Monika Valkova-Maciejewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Pani Agnieszka Kamińska (Politechnika Krakowska).
Jak zawsze, w ramach szkoły odbywały się nie tylko zajęcia językowe. Uczestnicy przygotowywali tradycyjne polskie dania, brali udział w quizie dotyczącym wiedzy o polskiej kulturze, historii i geografii (zwyciężyła drużyna Cyberbiedronki, kapitanem której była Lena Zarubina), grali w różne gry, oczywiście po polsku, i recytowali „ZOO” Jana Brzechwy przy ognisku.
Podczas uroczystego zakończenia leniej szkoły każdy otrzymał mały prezencik od wykładowców – nagrodę w konkretnej nominacji, wśród których były np. „Uratowanie Bajkału od pływających plastików”, „Najlepsza fryzura w kategorii „Chłopaki” i „Wyjątkowy talent Językowy”.


Dodane: 09.07.2019

Konferencja

ŁOTWA I POLSKA NA PRZESTRZENI 100 LAT

10 - 11 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU, RYGA, LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Organizatorzy: Latvijas Uiversitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Rusistikas un slāvistikas nodaļa, Bohēmistikas un polonistikas centrs, Stowarzyszenie „Rubon”


Dodane: 04.07.2019

Nowy podręcznik

Fragment recenzji prof. dr hab. Grażyny Zarzyckiej
Tamara Czerkies jest propagatorką dialogicznego podejścia do nauczania literatury, w którym znaczenia zawarte w tekstach są negocjowane przez czytelników podczas lektury oraz w trakcie rozwiązywania zadań stawianych przez nauczyciela. To podejście jest z sukcesem realizowane w podręczniku. Czytanie tekstów literackich zaproponowanych przez Autorkę jest sterowane w sposób mądry, przemyślany, w zgodzie z nowoczesnymi zasadami nauczania oraz w poszanowaniu wartości zakorzenionych w rodzimych systemach kulturowych adresatów podręcznika.


Dodane: 02.07.2019

VII Światowy Kongres Polonistów

VII Światowy Kongres Polonistów
Wrocław, 25-27 czerwca 2020 roku
POLONISTYKA ŚWIATOWA – ARCHIWA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Tematyka planowanego Kongresu dotyczy szeroko pojętych zagadnień związanych z wykorzystaniem różnego rodzaju archiwów do prac badawczych; do wspomnianych źródeł włączamy również współczesne archiwa cyfrowe. Ze względu na wagę wielojęzyczności oraz migracji także i tę problematykę uznajemy za istotną i pragniemy, by zagadnienia z nią związane stały się przedmiotem rozważań w czasie VII Kongresu. Niezwykle ważna dla polonistów jest również znajomość literatury i kultury polskiej, często związana z przekładami na języki obce.


Dodane: 02.07.2019

Nad Bajkałem odbywa się IV letnia szkoła języka polskiego - relacja Jekatieriny Starodworskiej

  Minął pierwszy dzień IV Letnej Szkoły Języka Polskiego nad Bajkałem. Dopłyneliśmy do Wielkich Kotów statkiem, a niedługo rozpoczęło się spotkanie integracyjne. Poznaliśmy się nawzajem, odpowiedzieliśmy na najróżniejsze pytania wydobyte z czarodziejskiej czapki (np. "Jak głęboki jest Bajkał? Proszę podać odpowiedź w metrach", "Gdzie można kupić kawałek lipcowego nieba?" i "Jaki jest twój ulubiony język programowania?"), zaśpiewaliśmy kilka piosenek z tradycyjnego śpiewnika naszej letniej szkoły, a nawet zatańczyliśmy.
  Wieczorem przy ognisku nastąpił ciąg dalszy śpiewania: były piosenki znane wszystkim i nowe, w różnych językach, i nie obeszło się bez głównego przeboju poprzednich letnich szkół - "Szła dzieweczka" z elementami języka migowego. W Rosji jako wolontariuszki pracują członkowie naszego Stowarzyszenia - Monika Maciejewska (UAM) i Agnieszka Kamińska (Politechnika Krakowska).

[ Zobacz więcej zdjęć ]


Dodane: 26.06.2019

Zachęcamy do lektury

Iwona Janowska, Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka obcego

„Bezsprzecznym atutem recenzowanej publikacji jest autorskie spojrzenie Iwony Janowskiej na analizowany problem wypowiedzi ustnej. Opierając się na solidnych osiągnięciach językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki, Autorka nie ogranicza się tylko do referowania ich założeń. To, co najbardziej wartościowe w ocenianej książce, to cały repertuar autorskich sposobów, technik i narzędzi, jakie Janowska proponuje nauczycielowi języka obcego, by mógł i umiał projektować proces dydaktyczny oraz oceniać postępy swoich uczniów w sposób operacyjny, celowy i na miarę wyzwań współczesnych czasów bez względu na to, jakiego języka obcego naucza, na jakim poziomie i w jakim kontekście edukacyjnym”.
– z recenzji prof. dr hab. Magdaleny Sowy


Dodane: 26.06.2019

Już za kilka dni rozpocznie się kolejna letnia szkoła w Rosji współorganizowana przez Stowarzyszenie Bristol

  Od 1 do 5 lipca w niewielkiej miejscowości Wielkie Koty odbędzie się IV Letnia Szkoła Języka Polskiego nad Bajkałem współorganizowana przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i Centrum Języka Polskiego na Państwowym Uniwersytecie w Irkucku.
  W ramach szkoły tak jak zawsze studenci różnych kierunków (przede wszystkim z Wydziałów Filologii i Dziennikarstwa oraz Serwisu i Reklamy, razem 24 osoby) zostaną podzieleni na dwie grupy w zależności od poziomu znajomości języka - zajęcia stricte językowe będą się odbywały na poziomie A1-A2 oraz B2-C1. Oprócz tego wszyscy uczestnicy wezmą udział w grach i zabawach związanych z językiem i kulturą polską. Odbędzie się również już tradycyjny quiz wiedzy o Polsce i wieczór polskiego kina.
  Zajęcia zostaną poprowadzone przez członkinie Stowarzyszenia „Bristol” - dr Monikę Valkovą-Maciejewską (UAM w Poznaniu) i Agnieszkę Kamińską (Politechnika Krakowska), zaś organizacją Szkoły na miejscu zajmują się wykładowczynie Państwowego Uniwersytetu w Irkucku Małgorzata Rapacz-Dolisznia i Jekatierina Starodworskaja.


Dodane: 26.06.2019

Kolejne spotkanie konferencyjne członków Bristolu w Wiedniu

Organizatorzy: Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Stowarzyszenie „Bristol”

Efektywność w nauczaniu języka polskiego jako obcego – kształcenie kompetencji językowych

Konferencja glottodydaktyczna połączona z warsztatami
14–18.06.2019 r.


Dodane: 10.06.2019

Studenci polonistyki w Tokio dzielą się z nami swoją gazetką!


Dodane: 06.06.2019

Tokimasa-san odbiera nagrodę

Jedną z przyznanych w tym roku Nagród ZAiKS-u otrzymał w kategorii przekładu literackiego japoński polonista prof. Tokimasa Sekiguchi. Statuetkę i dyplom odebrał 15 maja w siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

W niewielkiej, specjalnie zorganizowanej uroczystości wzięło udział grono przedstawicieli ZAiKS-u oraz przyjaciół laureata. Nagrodę wręczał prezes Janusz Fogler, nieformalne laudatio wygłosiła Małgorzata Semil-Jakubowicz, przewodnicząca Sekcji Autorów Dzieł Dramatycznych: „Przekłada pan różne gatunki literatury, ale naszą nagrodą podkreślamy pana dorobek jako tłumacza dramatu”. Informacja o przyznaniu mu tego wyróżnienia była zaskoczeniem, przyznał laureat, żartem dodając, że w Japonii nominowani do nagród są wpierw pytani, czy zechcą je przyjąć. „Tym razem była to bardzo miła niespodzianka”.... [ czytaj całość ]


Dodane: 04.06.2019

Nowy podręcznik

Z recenzji dr Danuty Gałygi
Jest to podręcznik inny niż wszystkie. (...) Przede wszystkim jest dziełem wartościowym i oryginalnym. Podjęty przez Autorkę temat został opracowany po raz pierwszy. Dowodzi to realnego, empirycznego i teoretycznego trudu badawczego, jaki Autorka włożyła w przygotowanie tego podręcznika. Niezwykle wartościowe są walory teoretyczno-metodologiczne Studiologii. Izabelę Kugiel-Abuhasnę cechuje solidny warsztat i wysoka świadomość metodologiczna poparta licznymi lekturami i przemyśleniami. Jej podręcznik może zostać potraktowany jako nowa ścieżka edukacyjna. (...)
Niewątpliwym walorem, wartością dodaną tego podręcznika jest z całą pewnością otwarty dostęp do strony internetowej i zamieszczonych tam materiałów, zwłaszcza animacji. Jest ich 15 i stanowią one nowe narzędzie do wizualizacji abstrakcyjnego słownictwa czy leksyki naukowej. Są też bardzo pomocne do utrwalania i powtarzania struktur językowych... [ czytaj całość ]


Dodane: 30.05.2019

Nabór w ramach programu STER

W imieniu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie mamy przyjemność poinformować Państwa o prowadzonym naborze w ramach programu STER realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, do nowo tworzonej Szkoły Doktorskiej, która rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku. Swoją ofertę kierujemy do wszystkich osób bez polskiego obywatelstwa zainteresowanych podjęciem kształcenia w dyscyplinie literaturoznawstwo lub językoznawstwo na stacjonarnych, nieodpłatnych studiach w Częstochowie, z comiesięczną gwarancją wypłaty stypendium doktorskiego oraz możliwością zdobycia stopnia naukowego doktora.
Pragniemy za Państwa pośrednictwem dotrzeć do potencjalnych kandydatów, których zaprosimy do nas na studia. Dlatego zwracamy się z prośbą o udostępnienie materiałów do pobrania przez link, a w szczególności osobom kończącym w tym roku studia II stopnia lub magisterskie. Wysyłamy również plakat do upublicznienia w formie papierowej oraz elektronicznej.
Materiały informacyjne do pobrania:
https://www.dropbox.com/sh/5owp12d5k9ciq2h/AACbnUS5oPF0zqcTx-B6xEqZa?dl=0
Więcej informacji na temat rekrutacji cudzoziemców na studia do Szkoły Doktorskiej w ramach programu STER znajdę się na stronie internetowej www.szkoladoktorska.ujd.edu.pl/ster (w języku polskim) oraz www.phd-studies.ujd.edu.pl/ster (w języku angielskim).

Z poważaniem

prof. UJD dr hab. Anna Majkiewicz
kierownik projektu STER w dyscyplinie literaturoznawstwo

prof. UJD dr hab. Magdalena Bator
kierownik projektu STER w dyscyplinie językoznawstwo


Dodane: 30.05.2019

Numer specjalny „Języków Obcych w Szkole” – przypomnienie i zachęta

Redakcja czasopisma „Języki Obce w Szkole” [www.jows.pl] planuje wydanie jesienią numeru specjalnego: Język polski jako drugi / jako język edukacji w polskich szkołach – praca z uczniami z doświadczeniem migracji.
Zachęcamy do nadsyłania artykułów dotyczących tej tematyki – w ujęciu koncepcyjnym, praktycznym i teoretycznym. Czekamy na nie do końca czerwca. Zapraszamy!

Agnieszka Karolczuk
[redaktor naczelna JOwS]


Dodane: 29.05.2019

Możliwość pracy dla nauczyciela jpjo w Moguncji


Dodane: 29.05.2019

Możliwość publikacji tekstu w czasopiśmie

Szanowni Państwo,
przesyłamy informacje o naborze tekstów do kolejnych numerów czasopisma "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura".

Tematyka najbliższych planowanych numerów:
- (metal) music studies,
- kulturoterapia.

Zobacz: Call for Papers Metal music studies, Call for Papers Kulturoterapia


Dodane: 29.05.2019

Konferencja

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe
która odbędzie się 11.06.2019 roku (we wtorek) na UKSW w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3. Konferencja będzie składać się z dwóch sesji plenarnych oraz równoległych sesji tematycznych.


Dodane: 20.05.2019

Konferencja

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Współczesnych Języków Zachodnio i Południowosłowiańskich, Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową PERSPEKTYWY GLOTTODYDAKTYKI I LINGWISTYKI SŁOWIAŃSKIEJ W XXI WIEKU
która odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, w dniach 14-15 listopada 2019 roku

Zobacz także: formularz zgłoszeniowy


Dodane: 08.05.2019

Wykłady prof. Tokimasy Sekiguchiego z Tokio na Uniwersytecie Łódzkim

http://filolog.uni.lodz.pl/?p=14376


Dodane: 06.05.2019

Bezpłatne szkolenie dla lektorów jpjo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na bezpłatny kurs
Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej


Dodane: 11.04.2019

Stowarzyszenie „Bristol” obecne na Dziesiątym Konkursie Piosenki o Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej

W kwietniu odbył się X Konkurs Piosenki o Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej. Na dziesięciolecie dziesięcioro wykonawców zaprezentowało po dwa utwory. Każdy wykonał jedną piosenkę w języku polskim. Drugi utwór młodzi artyści prezentowali w dowolnym języku, najczęściej wybierali piosenkę w swoim języku narodowym. Uroczystość uświetnił dr hab. prof PK Jerzy Zająć, prorektor ds. kształcenia, dr Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK, dr hab. Aleksandra Achtelik, prezes Stowarzyszenia "Bristol" i wicedyrektor SJiKP, wykładowcy Centrum. Konkurs wygrała studentka z Kazachstanu - Alya Appassova, drugie miejsce zajął Bilguun Davakhuu, student z Mongolii. Studenci przygotowywali się pod czujnym okiem pracowników Centrum m.in. Edyty Gałat, Agnieszki Kamińskiej, Magdaleny Bernat-Protaziuk.


Dodane: 03.04.2019

Język polski w Rostowie nad Donem w pierwszej połowie września 2018 r.

  Wakacje 2018 roku to czas, kiedy odbyły się w kilku miastach Rosji letnie szkoły języka polskiego – współorganizowane przez Stowarzyszenie Bristol. Rostów nad Donem, przemysłowe miasto na południu, w pobliżu Morza Azowskiego i granicy z Ukrainą, było jednym z tych miejsc.
  Najpierw dosyć długa dwuetapowa podróż lotnicza: z Warszawy do Moskwy i z Moskwy do Rostowa. Wreszcie, na lotnisku w Rostowie, zaskakujące i przemiłe powitanie przez kilkuosobową delegację Związku Polaków Donu. Najbardziej nieoczekiwana i wzruszająca była obecność nastoletniej Nastii w stroju krakowskim i z bukietem liliowych kwiatów. „My was tak żdali!” – spontanicznie i serdecznie powiedziała p. Natalia Miszyna, wiceprzewodnicząca tej organizacji polonijnej. I rzeczywiście – cały mój pobyt w Rostowie, uczenie młodzieży i dorosłych, rozmowy, dyskusje, spotkania były świadectwem wielkiego a spełnionego pragnienia kontaktu z Polską w osobie nauczyciela z kraju.

  Dwa tygodnie na początku września 2018 roku: codziennie o pierwszej lekcja w szkole nr 25, z kilkorgiem nastolatków z polskiego zespołu tańca ludowego, jednak z dnia na dzień w coraz większym gronie innych uczniów tej szkoły. Wieczorem, od osiemnastej, lekcje dla dorosłych w sali instytutu socjologii miejscowego uniwersytetu w centrum miasta: najpierw dla początkujących, później dla zaawansowanych. W ciągu całego roku mają oni po jednej lekcji polskiego w tygodniu... [ czytaj całość ]


Dodane: 20.03.2019

Program dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór w Programie dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019.

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów polskich realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich przez umożliwienie im semestralnego lub dwusemestralnego pobytu na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

Program adresowany jest do studentów zagranicznych studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce).

Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą wnioskować o stypendium NAWA na studia polonistyczne I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

Stypendyści NAWA mogą w czasie studiów na wybranej uczelni w Polsce rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Językiem studiów jest język polski.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 roku o godz. 15:00... [ czytaj całość ]


Dodane: 28.02.2019

Konferencja

II konferencja Sekcji Literaturoznawczej
Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol”
Literackie obrazy kultury
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Uniwersytet Warszawski, 23 marca 2019 r.


Dodane: 15.02.2019

Pierwsza publikacja Sekcji Bristolu Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego

red. Agnieszka Kwiatkowska i Monika Válková Maciejewska
Literatura i glottodydaktyka w praktyce
Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Książka Literatura i glottodydaktyka w praktyce podejmuje kwestię obecności i przydatności literatury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Omówieniom teoretycznym towarzyszą pomysły dydaktyczne, projekty ćwiczeń i metodyczne komentarze dotyczące różnych sposobów wprowadzania polskiej poezji i prozy w glottodydaktyce. Jak proponować adeptom polszczyzny lekturę wysokoartystycznych tekstów, pełnych metafor i aluzji, zróżnicowanych leksykalnie i składniowo, zakorzenionych w tradycji? Jak pokonać nie tylko niepełną znajomość języka, ale i brak kompetencji interpretacyjnych? Jak przekroczyć instrumentalne wykorzystanie wierszy lub fragmentów prozy i zaproponować studentom nie tylko czytanie ze zrozumieniem, ale i pokusić się o próbę lektury pogłębionej, która pozwoli odkryć przesłanie utworu i zastanowić się nad jego strukturą? Projektami zajęć i refleksjami na ten temat dzielą się doświadczone glottodydaktyczki i badaczki literatury.


Dodane: 10.02.2019

Możliwość pracy dla polonisty

Stellenausschreibung

Am Arbeitsbereich Polnisch des Fachbereichs 06 – Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim ist ab dem 01.04.2019 die Stelle einer

Lehrkraft für besondere Aufgaben
(Dolmetschen/Übersetzen Polnisch-Deutsch)
(Entgeltgruppe 13 TV-L)
Kenn-Nr.: 3618-06-wiss-ms
- halbtags (50%) -


zu besetzen.

Aufgaben: Abhalten von Lehrveranstaltungen im Bereich der Translatorischen Kompetenz (Dolmetschen und Übersetzen) für Studierende in den Bachelor- und Masterstudiengängen, mit einem Schwerpunkt im Bereich Dolmetschen


Dodane: 07.02.2019

Oferta pracy

Am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (Mannheim), Abteilung Lexik, ist für das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt "Deutsche Lehnwörter in polnischen Dialekten als Spiegel des Sprachkontakts" ab 1. April 2019 eine

Wissenschaftler-Stelle (m/w/d)
(TV-L E 13 / 50% / Kennziffer 3/2019)

http://www1.ids-mannheim.de/aktuell/stellen/stelle4.html

zu besetzen. Die Stelle ist zunächst auf drei Jahre befristet. Die Möglichkeit zur Promotion ist gegeben.

Das Deutsche hat erhebliche Spuren im Wortschatz seiner Nachbarsprache Polnisch hinterlassen. Während deutsche Entlehnungen im Schrift- und Standardpolnischen auf hohem Niveau dokumentiert worden sind, gibt es bislang keine umfassende Untersuchung zum lexikalischen Einfluss des Deutschen in den polnischen Dialekten. Ziel des interdisziplinären Projekts ist die Erstellung eines innovativen Wörterbuchs zu diesem Thema, das im Lehnwortportal Deutsch (lwp.ids-mannheim.de) des IDS frei zugänglich veröffentlicht wird. [ czytaj całość ]


Dodane: 05.02.2019

Oferta pracy

Im Projekt „interStudies_2”, Teilprojekt „Internationalisierung des Lehramts” des Rektorats der Universität Greifswald ist vorbehaltlich der Mittelbewilligung zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines vollbeschäftigten

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters

befristet bis zum 31.12.2020 zu besetzen. Die Stelle ist teilzeitgeeignet. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L Wissenschaft.

https://www.uni-greifswald.de/universitaet/information/stellenausschreibungen/oeffentliche-stellenausschreibungen/wissenschaftliches-personal/interstudies-2-19ma06/

Das Greifswalder QPL-Projekt interStudies_2 strebt eine höhere Studierbarkeit und eine breitere Kompetenzentwicklung der Studierenden, aber auch eine weitere Professionalisierung in Lehre und Prüfungswesen an. [ czytaj całość ]


Dodane: 29.01.2019

Konferencja

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 18 – 20 września 2019 r. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w afiliacji ze Stowarzyszeniem „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego organizuje międzynarodową konferencję naukową
Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku 3
Konferencja odbędzie się w Lublinie.

Zobacz także: karta zgłoszenia


Dodane: 08.01.2019

Stypendium na krótkoterminowy staż naukowy

Stypendium na krótkoterminowy staż naukowy na Uniwersytecie Torontońskim (Joanna DeMone Visiting Graduate Student Award) na rok akademicki 2019-2020. Stypendium kierowane jest do polskich studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających.
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/835-stypendia-na-uniwersytecie-torontonskim


Dodane: 20.12.2018

Zaproszenie do nadsyłania materiałów

Zespół redakcyjny Roczników Humanistycznych z. 10: Glottodydaktyka https://tnkul.pl/cfp-rh-fasc10-pl zaprasza do nadsyłania materiałów (artykułów, sprawozdań, recenzji) do rocznika 2019. Temat przewodni: Nauczanie języków obcych dzieci. Teksty o objętości do 20 000 znaków prosimy nadsyłać do Redakcji za pośrednictwem systemu online http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/login po zalogowaniu się jako autor. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2019 roku.


Dodane: 04.11.2018

Nowa publikacja Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych

Praca Anny Żurek na temat strategii komunikacyjnych osób wczesnobilingwalnych w Niemczech zapełnia lukę w polskich badaniach ze względu na przedmiot badań, a także wybór grupy respondentów. O doniosłości podjętej problematyki świadczy również wskazanie perspektyw dalszych dociekań zarówno w aspekcie językoznawczym, jak i dydaktycznym.

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej, prof. UW


Niniejszej publikacji przyświecają dwa cele. Pierwszym z nich jest krytyczne omówienie dotychczasowych badań nad polszczyzną osób wczesnodwujęzycznych, tj. przedstawicieli drugiego pokolenia polskich emigrantów określanych mianem użytkowników języka polskiego jako odziedziczonego. Drugi zaś cel obejmuje rozpoznanie, opis i klasyfikację stosowanych przez nich strategii komunikacyjnych. Są one definiowane jako zamierzone działania werbalne podejmowane przez osoby dwujęzyczne w obliczu trudności z wyrażeniem intencji komunikacyjnej spowodowanych ich deficytami leksykalnymi. Autorka przedstawia w swojej książce – jak dotąd pierwszą w Polsce – propozycję typologii strategii komunikacyjnych używanych przez osoby wczesnodwujęzyczne, które opanowywały język polski w warunkach bilingwizmu polsko-niemieckiego.


Dodane: 19.09.2018

W Rostowie nad Donem odbyła się letnia szkoła języka polskiego jako obcego współorganizowana przez Stowarzyszenie Bristol. Zajęcia prowadziła dr Agnieszka Karolczuk


Dodane: 22.08.2018

Zachęcamy do lektury Języki Obce w Szkole nr 2/2018

http://jows.pl/

Numer poświęcony jest:
Metodom i technikom pracy z uczniami w różnorodnych zespołach klasowych
- nauczanie języka obcego w klasach z uczniami o zróżnicowanym poziomie znajomości języka;
- nauczanie języka uczniów z doświadczeniem migracyjnym;
- świadomość kulturowa/interkulturowość w nauczaniu języka w różnorodnych zespołach klasowych;
- nauczanie języka polskiego jako ojczystego a nauczanie go jako drugiego/edukacyjnego;
- nauczanie języka w klasach typowych i dwujęzycznych.


Dodane: 18.08.2018

Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy

„Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy” to pozycja obowiązkowa na półkach nauczycieli, wykładowców, lektorów, działaczy polonijnych, animatorów kultury, dziennikarzy, dyplomatów – jednym słowem wszystkich, którym prestiż języka polskiego w świecie leży na sercu i od których los i status języka polskiego na świecie zależy. Publikację stworzył zespół autorski w składzie: Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka (współpraca: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń). Autorzy to jednocześnie zespół ekspertów powołany przez JM Rektora UŚ na mocy umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2017 roku w celu opracowaniu strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie, która miała uwzględniać:
- nauczanie języka polskiego jako obcego we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich poziomach, zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i w innych formach;
- promocję języka polskiego w świecie, wraz ze wskazaniem priorytetowych kierunków geograficznych i obszarów merytorycznych oraz narzędzi promocji; - koordynację działań oraz określenie zadań poszczególnych instytucji;
- wskazanie zakresu niezbędnych zmian legislacyjnych i sposobów finansowania.
Prace nad strategią ukończono w lipcu 2017 roku, książka ukazuje się w lipcu 2018 roku. Odległość czasowa niezbyt wielka, ale brzemienna w wydarzenia. Przede wszystkim w październiku 2017 roku została powołana do życia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, instytucja, która przejęła zadania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, ale też kilku innych działów, wydziałów i departamentów resortowych. Przed publikacją autorzy starali się wprowadzić konieczne zmiany, uwzględniające nową sytuację, choć nie zawsze było to możliwe.
Autorzy diagnozują aktualny stan nauczania i promocji języka polskiego w świecie i sugerują najlepsze sposoby rozwikłania problemów, podpowiadają najlepsze rozwiązania. Zdajemy sobie sprawę, że szybka realizacja niektórych proponowanych zmian nie jest możliwa, gdyż wymagałaby ogromnych zmian systemowych – są to jednak plany maksimum, które pokazują bolączki i rzeczy ważne dla nauczycieli, uczniów, studentów, rodziców dzieci polskiego pochodzenia i cudzoziemców z różnych powodów uczących się języka polskiego (np. migrantów, uchodźców, ale też reemigrantów, którzy wchodzą w polski system edukacyjny), ważne także dla miłośników polskiej literatury, polskiego teatru i polskiego kina, przebywających za granicą, gdzie dostęp do dóbr kultury bywa bardzo ograniczony; dla polskich turystów, podróżników, pasażerów, którzy próżno oczekują polskich zapowiedzi w samolotach, polskojęzycznej obsługi w pociągach czy polskich napisów na takich lotniskach. Fragmenty tej publikacji będą przydatne na specjalnościach glottodydaktycznych, na podyplomowych studiach kształcących przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Powinni po nią sięgnąć nauczyciele i wykładowcy, ale też studenci. Inspirację z tego opracowania winni czerpać ci, od których pewne zmiany, decyzje, możliwości wcielenia w życie proponowanych rozwiązań zależą.
Opracowanie pokazuje stan na przełomie lat 2017 i 2018 – stan, który systemowo wciąż jest taki sam. Daje podstawę do przemyślenia, wskazuje, co można naprawić szybko i łatwo, a co wymaga o wiele większego wysiłku. Chcemy zdecydowanie podkreślić – a to bardzo ważne – że opracowanie pokazuje też wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, sukcesy i mocne strony polskiej edukacji glottodydaktycznej oraz promocji Polski i języka polskiego.


Dodane: 09.08.2018

Zaproszenie do publikacji tekstów

W imieniu redakcji „Kultury Współczesnej” zapraszamy do przesyłania tekstów do kolejnego numeru („Kultura (nie)wrażliwa. Wrażliwość w kulturze”).
Szczegóły znajdują się na stronie: https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/aktualnosci/cfp-kultura-nie-wrazliwa-wrazliwosc-w-kulturze-nabor-tekstow


Dodane: 27.06.2018

Nowa pomoc dydaktyczna

Aleksandra Cybulska, Kompendium wiedzy o Polsce
Propozycja podręcznika - zachęcamy do zapoznania się z tą nową pomocą dydaktyczną!


Dodane: 29.09.2014

Zaproszenie do sekcji „Bristolu” - literatura w nauczaniu jpjo

Sekcja literaturoznawcza
Tekst literacki – jako wieloaspektowa forma komunikacji językowej i jako tekst kultury – jest dla glottodydaktyki cennym przejawem językowej aktywności. Można teksty literackie traktować pragmatycznie – jako materiał językowy. Materiał wyjątkowo bogaty i na różne sposoby użyteczny. Egzemplifikujący nie tylko pełne spektrum zjawisk gramatycznych i leksykalnych, ale pokazujący również te możliwości języka, które w innych tekstach ujawniają się mniej intensywnie, a stanowią o rzeczywistej semantycznej sile i żywotności polszczyzny...


Dodane: 14.10.2014

Zeszyty ćwiczeń

Szanowni Państwo!
Sekcja „Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego” naszego Stowarzyszenia oraz Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, podjęły wspólną inicjatywę redagowania zeszytów ćwiczeń, których podstawowym walorem ma być nauczanie języka polskiego jako obcego poprzez treści kulturowe. Chcemy wydawać materiały, będące konspektami zajęć, opracowania i teksty dające się wykorzystać w praktyce glottodydaktycznej, mogące wpisać się jednocześnie w szeroko rozumianą narrację kulturową...

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: