Wydarzenia

Dodane: 28.02.2019

Konferencja

II konferencja Sekcji Literaturoznawczej
Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol”
Literackie obrazy kultury
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Uniwersytet Warszawski, 23 marca 2019 r.


Dodane: 18.02.2019

Konferencja

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zaprasza do udziału w konferencji glottodydaktycznej
Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego: od teorii do praktyki
Warszawa, 25 maja 2019 r.

Zobacz także: zaproszenie


Dodane: 15.02.2019

Pierwsza publikacja Sekcji Bristolu Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego

red. Agnieszka Kwiatkowska i Monika Válková Maciejewska
Literatura i glottodydaktyka w praktyce
Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Książka Literatura i glottodydaktyka w praktyce podejmuje kwestię obecności i przydatności literatury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Omówieniom teoretycznym towarzyszą pomysły dydaktyczne, projekty ćwiczeń i metodyczne komentarze dotyczące różnych sposobów wprowadzania polskiej poezji i prozy w glottodydaktyce. Jak proponować adeptom polszczyzny lekturę wysokoartystycznych tekstów, pełnych metafor i aluzji, zróżnicowanych leksykalnie i składniowo, zakorzenionych w tradycji? Jak pokonać nie tylko niepełną znajomość języka, ale i brak kompetencji interpretacyjnych? Jak przekroczyć instrumentalne wykorzystanie wierszy lub fragmentów prozy i zaproponować studentom nie tylko czytanie ze zrozumieniem, ale i pokusić się o próbę lektury pogłębionej, która pozwoli odkryć przesłanie utworu i zastanowić się nad jego strukturą? Projektami zajęć i refleksjami na ten temat dzielą się doświadczone glottodydaktyczki i badaczki literatury.


Dodane: 10.02.2019

Możliwość pracy dla polonisty

Stellenausschreibung

Am Arbeitsbereich Polnisch des Fachbereichs 06 – Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim ist ab dem 01.04.2019 die Stelle einer

Lehrkraft für besondere Aufgaben
(Dolmetschen/Übersetzen Polnisch-Deutsch)
(Entgeltgruppe 13 TV-L)
Kenn-Nr.: 3618-06-wiss-ms
- halbtags (50%) -


zu besetzen.

Aufgaben: Abhalten von Lehrveranstaltungen im Bereich der Translatorischen Kompetenz (Dolmetschen und Übersetzen) für Studierende in den Bachelor- und Masterstudiengängen, mit einem Schwerpunkt im Bereich Dolmetschen


Dodane: 07.02.2019

Oferta pracy

Am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (Mannheim), Abteilung Lexik, ist für das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt "Deutsche Lehnwörter in polnischen Dialekten als Spiegel des Sprachkontakts" ab 1. April 2019 eine

Wissenschaftler-Stelle (m/w/d)
(TV-L E 13 / 50% / Kennziffer 3/2019)

http://www1.ids-mannheim.de/aktuell/stellen/stelle4.html

zu besetzen. Die Stelle ist zunächst auf drei Jahre befristet. Die Möglichkeit zur Promotion ist gegeben.

Das Deutsche hat erhebliche Spuren im Wortschatz seiner Nachbarsprache Polnisch hinterlassen. Während deutsche Entlehnungen im Schrift- und Standardpolnischen auf hohem Niveau dokumentiert worden sind, gibt es bislang keine umfassende Untersuchung zum lexikalischen Einfluss des Deutschen in den polnischen Dialekten. Ziel des interdisziplinären Projekts ist die Erstellung eines innovativen Wörterbuchs zu diesem Thema, das im Lehnwortportal Deutsch (lwp.ids-mannheim.de) des IDS frei zugänglich veröffentlicht wird. [ czytaj całość ]


Dodane: 05.02.2019

Oferta pracy

Im Projekt „interStudies_2”, Teilprojekt „Internationalisierung des Lehramts” des Rektorats der Universität Greifswald ist vorbehaltlich der Mittelbewilligung zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines vollbeschäftigten

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters

befristet bis zum 31.12.2020 zu besetzen. Die Stelle ist teilzeitgeeignet. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L Wissenschaft.

https://www.uni-greifswald.de/universitaet/information/stellenausschreibungen/oeffentliche-stellenausschreibungen/wissenschaftliches-personal/interstudies-2-19ma06/

Das Greifswalder QPL-Projekt interStudies_2 strebt eine höhere Studierbarkeit und eine breitere Kompetenzentwicklung der Studierenden, aber auch eine weitere Professionalisierung in Lehre und Prüfungswesen an. [ czytaj całość ]


Dodane: 29.01.2019

Konferencja

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 18 – 20 września 2019 r. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w afiliacji ze Stowarzyszeniem „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego organizuje międzynarodową konferencję naukową
Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku 3
Konferencja odbędzie się w Lublinie.

Zobacz także: karta zgłoszenia


Dodane: 18.01.2019

Konferencja

Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego oraz Pracownia Leksykograficzna UAM
mają zaszczyt zaprosić na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową
z cyklu „Kultura Komunikacji Językowej”, której tematem będzie
Kultura komunikacji w dydaktyce
Konferencja odbędzie się w pałacu w Będlewie (w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN – http://www.palacbedlewo.pl/) w dniach 12–15 maja 2019 roku


Dodane: 08.01.2019

Stypendium na krótkoterminowy staż naukowy

Stypendium na krótkoterminowy staż naukowy na Uniwersytecie Torontońskim (Joanna DeMone Visiting Graduate Student Award) na rok akademicki 2019-2020. Stypendium kierowane jest do polskich studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających.
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/835-stypendia-na-uniwersytecie-torontonskim


Dodane: 20.12.2018

Zaproszenie do nadsyłania materiałów

Zespół redakcyjny Roczników Humanistycznych z. 10: Glottodydaktyka https://tnkul.pl/cfp-rh-fasc10-pl zaprasza do nadsyłania materiałów (artykułów, sprawozdań, recenzji) do rocznika 2019. Temat przewodni: Nauczanie języków obcych dzieci. Teksty o objętości do 20 000 znaków prosimy nadsyłać do Redakcji za pośrednictwem systemu online http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/login po zalogowaniu się jako autor. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2019 roku.


Dodane: 20.12.2018

Boże Narodzenie w SJiKPdC UAM

12 grudnia br. w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Adama Mickiewicza świętowano Boże Narodzenie. Słuchacze Studium przygotowali bardzo bogaty program artystyczny, na który zaprosili władze Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Dyrektorów IFP, lektorów, studentów, przyjaciół i rodziny. Wszyscy posłuchali koncertu kolęd (debiut chóru lektorskiego!), obejrzeli przedstawienie teatralne „Opowieść o worku z prezentami” (przygotowane na podstawie opowiadania Anny Sójki) oraz wspólnie zaśpiewali. W ten sposób, już w połowie grudnia, na UAM rozpoczęliśmy wspólne świętowanie!


Dodane: 12.11.2018

Konferencja

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców,
Instytut Języka Polskiego
oraz Studium Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V
organizowanej w Toruniu w dniach 1 – 2 marca 2019 r.


Dodane: 04.11.2018

Nowa publikacja Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych

Praca Anny Żurek na temat strategii komunikacyjnych osób wczesnobilingwalnych w Niemczech zapełnia lukę w polskich badaniach ze względu na przedmiot badań, a także wybór grupy respondentów. O doniosłości podjętej problematyki świadczy również wskazanie perspektyw dalszych dociekań zarówno w aspekcie językoznawczym, jak i dydaktycznym.

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej, prof. UW


Niniejszej publikacji przyświecają dwa cele. Pierwszym z nich jest krytyczne omówienie dotychczasowych badań nad polszczyzną osób wczesnodwujęzycznych, tj. przedstawicieli drugiego pokolenia polskich emigrantów określanych mianem użytkowników języka polskiego jako odziedziczonego. Drugi zaś cel obejmuje rozpoznanie, opis i klasyfikację stosowanych przez nich strategii komunikacyjnych. Są one definiowane jako zamierzone działania werbalne podejmowane przez osoby dwujęzyczne w obliczu trudności z wyrażeniem intencji komunikacyjnej spowodowanych ich deficytami leksykalnymi. Autorka przedstawia w swojej książce – jak dotąd pierwszą w Polsce – propozycję typologii strategii komunikacyjnych używanych przez osoby wczesnodwujęzyczne, które opanowywały język polski w warunkach bilingwizmu polsko-niemieckiego.


Dodane: 30.10.2018

„Bieg Niepodległości” w mieście nad Newą

21 października w Petersburgu odbył się pierwszy w Rosji „Bieg Niepodległości”, organizowany przez SKO „Polonia” przy dofinansowaniu Konsulatu Generalnego RP w Petersburgu oraz fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W przedsięwzięciu, które odbyło się nad jeziorem Lazurnoje, wzięło udział koło 100 osób. Każdy z uczestników (najmłodszy miał trzy lata) otrzymał medal, upamiętniający rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Zwracając się do uczestników podczas uroczystego otwarcia Biegu, pani konsul Edyta Niedźwiedzka podkreśliła, że to przedsięwzięcie inauguruje obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w mieście nad Newą. Opowiedziała również o szeregu koncertów i spotkań, które czekają na mieszkańców miasta w ramach obchodów rocznicy. Obecny na wydarzeniu gość specjalny – Jasiek Mela, polski podróżnik i działacz społeczny, wyraził swój podziw Polakom mieszkającym za granicą oraz ich umiejętności trzymania się razem.
Po Biegu na wszystkich uczestników czekał poczęstunek: organizatorzy przygotowali dla sportowców żurek, czerwony barszcz oraz chleb ze smalcem. Nie zabrakło programu kulturalnego, w ramach którego chętni mogli spróbować swoich sił w sportowych grach typu Kubb oraz wziąć udział w zabawie tanecznej „Przybyli ułani pod okienko”.
Wszyscy obecni na wydarzeniu wyrazili nadzieję, że spędzona razem na sportowo niedziela to dopiero początek nowej polonijnej tradycji w mieście nad Newą.

Tekst: Olga Oniszczuk
Zdjęcia: Denis Szczegłów


Dodane: 19.09.2018

W Rostowie nad Donem odbyła się letnia szkoła języka polskiego jako obcego współorganizowana przez Stowarzyszenie Bristol. Zajęcia prowadziła dr Agnieszka Karolczuk


Dodane: 22.08.2018

Zachęcamy do lektury Języki Obce w Szkole nr 2/2018

http://jows.pl/

Numer poświęcony jest:
Metodom i technikom pracy z uczniami w różnorodnych zespołach klasowych
- nauczanie języka obcego w klasach z uczniami o zróżnicowanym poziomie znajomości języka;
- nauczanie języka uczniów z doświadczeniem migracyjnym;
- świadomość kulturowa/interkulturowość w nauczaniu języka w różnorodnych zespołach klasowych;
- nauczanie języka polskiego jako ojczystego a nauczanie go jako drugiego/edukacyjnego;
- nauczanie języka w klasach typowych i dwujęzycznych.


Dodane: 18.08.2018

Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy

„Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy” to pozycja obowiązkowa na półkach nauczycieli, wykładowców, lektorów, działaczy polonijnych, animatorów kultury, dziennikarzy, dyplomatów – jednym słowem wszystkich, którym prestiż języka polskiego w świecie leży na sercu i od których los i status języka polskiego na świecie zależy. Publikację stworzył zespół autorski w składzie: Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka (współpraca: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń). Autorzy to jednocześnie zespół ekspertów powołany przez JM Rektora UŚ na mocy umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2017 roku w celu opracowaniu strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie, która miała uwzględniać:
- nauczanie języka polskiego jako obcego we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich poziomach, zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i w innych formach;
- promocję języka polskiego w świecie, wraz ze wskazaniem priorytetowych kierunków geograficznych i obszarów merytorycznych oraz narzędzi promocji; - koordynację działań oraz określenie zadań poszczególnych instytucji;
- wskazanie zakresu niezbędnych zmian legislacyjnych i sposobów finansowania.
Prace nad strategią ukończono w lipcu 2017 roku, książka ukazuje się w lipcu 2018 roku. Odległość czasowa niezbyt wielka, ale brzemienna w wydarzenia. Przede wszystkim w październiku 2017 roku została powołana do życia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, instytucja, która przejęła zadania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, ale też kilku innych działów, wydziałów i departamentów resortowych. Przed publikacją autorzy starali się wprowadzić konieczne zmiany, uwzględniające nową sytuację, choć nie zawsze było to możliwe.
Autorzy diagnozują aktualny stan nauczania i promocji języka polskiego w świecie i sugerują najlepsze sposoby rozwikłania problemów, podpowiadają najlepsze rozwiązania. Zdajemy sobie sprawę, że szybka realizacja niektórych proponowanych zmian nie jest możliwa, gdyż wymagałaby ogromnych zmian systemowych – są to jednak plany maksimum, które pokazują bolączki i rzeczy ważne dla nauczycieli, uczniów, studentów, rodziców dzieci polskiego pochodzenia i cudzoziemców z różnych powodów uczących się języka polskiego (np. migrantów, uchodźców, ale też reemigrantów, którzy wchodzą w polski system edukacyjny), ważne także dla miłośników polskiej literatury, polskiego teatru i polskiego kina, przebywających za granicą, gdzie dostęp do dóbr kultury bywa bardzo ograniczony; dla polskich turystów, podróżników, pasażerów, którzy próżno oczekują polskich zapowiedzi w samolotach, polskojęzycznej obsługi w pociągach czy polskich napisów na takich lotniskach. Fragmenty tej publikacji będą przydatne na specjalnościach glottodydaktycznych, na podyplomowych studiach kształcących przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Powinni po nią sięgnąć nauczyciele i wykładowcy, ale też studenci. Inspirację z tego opracowania winni czerpać ci, od których pewne zmiany, decyzje, możliwości wcielenia w życie proponowanych rozwiązań zależą.
Opracowanie pokazuje stan na przełomie lat 2017 i 2018 – stan, który systemowo wciąż jest taki sam. Daje podstawę do przemyślenia, wskazuje, co można naprawić szybko i łatwo, a co wymaga o wiele większego wysiłku. Chcemy zdecydowanie podkreślić – a to bardzo ważne – że opracowanie pokazuje też wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, sukcesy i mocne strony polskiej edukacji glottodydaktycznej oraz promocji Polski i języka polskiego.


Dodane: 09.08.2018

Zaproszenie do publikacji tekstów

W imieniu redakcji „Kultury Współczesnej” zapraszamy do przesyłania tekstów do kolejnego numeru („Kultura (nie)wrażliwa. Wrażliwość w kulturze”).
Szczegóły znajdują się na stronie: https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/aktualnosci/cfp-kultura-nie-wrazliwa-wrazliwosc-w-kulturze-nabor-tekstow


Dodane: 27.06.2018

Nowa pomoc dydaktyczna

Aleksandra Cybulska, Kompendium wiedzy o Polsce
Propozycja podręcznika - zachęcamy do zapoznania się z tą nową pomocą dydaktyczną!


Dodane: 29.09.2014

Zaproszenie do sekcji „Bristolu” - literatura w nauczaniu jpjo

Sekcja literaturoznawcza
Tekst literacki – jako wieloaspektowa forma komunikacji językowej i jako tekst kultury – jest dla glottodydaktyki cennym przejawem językowej aktywności. Można teksty literackie traktować pragmatycznie – jako materiał językowy. Materiał wyjątkowo bogaty i na różne sposoby użyteczny. Egzemplifikujący nie tylko pełne spektrum zjawisk gramatycznych i leksykalnych, ale pokazujący również te możliwości języka, które w innych tekstach ujawniają się mniej intensywnie, a stanowią o rzeczywistej semantycznej sile i żywotności polszczyzny...


Dodane: 14.10.2014

Zeszyty ćwiczeń

Szanowni Państwo!
Sekcja „Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego” naszego Stowarzyszenia oraz Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, podjęły wspólną inicjatywę redagowania zeszytów ćwiczeń, których podstawowym walorem ma być nauczanie języka polskiego jako obcego poprzez treści kulturowe. Chcemy wydawać materiały, będące konspektami zajęć, opracowania i teksty dające się wykorzystać w praktyce glottodydaktycznej, mogące wpisać się jednocześnie w szeroko rozumianą narrację kulturową...

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego



02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: