Strona główna


Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34

Sekretariat
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23

Zmiana adresu mailowego. Aktualny adres:

Zapytania można kierować także na adres:

Informacja

Szanowni Państwo,
prof. Kris Van Heuckelom przekazał informację, że chcą zamknąć slawistykę, a tym samym polonistykę w Leuven. Pomóżmy ją ratować!!!! Poniżej link do podpisania petycji w tej sprawie. Polonistyka w Leuven jest bardzo cenionym w środowisku ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, kształci wybitnych studentów, którzy promują język i kulturę polską w świecie, są tłumaczami. Nie możemy pozwolić na zamknięcie tak znamienitego ośrodka zajmującego się edukacją polonistyczną. Prosimy o podpisanie petycji!!!

https://www.change.org/p/ontdek-jezelf-begin-bij-west-europa-save-ku-leuven-s-slavonic-eastern-
european-studies?source_location=minibar

Konferencja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Federacji Rosyjskiej, Południowouralski Państwowy Uniwersytet (Narodowy Uniwersytet Badawczy), Wydział Dziennikarstwa, Katedra Języka Rosyjskiego i Literatury

24 – 26 marca 2017 r., Czelabińsk

Zgromadzenie filologiczne
w ramach II Międzynarodowego Forum Naukowo-Oświatowego Komunikacyjny lider XXI wieku

ХII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna młodych naukowców (aspirantów i studentów) Język. Kultura. Komunikacja

Międzynarodowy okrągły stół Literatura ХХ–ХХI wieków: filozofia twórczości

Konferencja

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję

Dźwięk „r” w języku

27.05.2017, Lublin

Zobacz także: Fromularz zgłoszeniowy, Invitation, Registration form

Konferencja

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji

Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych

będącej siódmym spotkaniem z cyklu
Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi.
Konferencja odbędzie się w Toruniu, w dniach 7-8 września 2017 roku.

Zobacz także: Karta zgłoszenia

Konferencja

Zakład Historii Języka Polskiego UKSW serdecznie zaprasza na pierwszą konferencję naukową zatytułowaną

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Konferencja odbędzie się 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zobacz także: Formularz zgłoszeniowy

Konferencja

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie

KONTAKTY I KONTRASTY: Język, Literatura, Kultura

29-31 maja 2017 r.

Zobacz także: Invitation, Einladung

Zaproszenie do publikacji w szóstym tomie Zamierania

Szanowni Państwo!

  Mamy przyjemność zaprosić do współpracy nad kolejnym – szóstym już – tomem Zamierania. Po Interpretacjach (red. G. Olszański, D. Pawelec, Katowice 2007), Lekturach (red. G. Olszański, D. Pawelec, Katowice 2008), Prozach (red. M. Ładoń, G. Olszański, Katowice 2012), Zamieraniu fikcji (red. M. Ładoń, G. Olszański, Katowice 2014) oraz Zamieraniu gatunku (red. M. Ładoń, G. Olszański, Katowice 2016) tym razem proponujemy Zamieranie pisarzy.
  Upomnieć się chcemy o – najogólniej mówiąc – pisarzy współcześnie słabo obecnych, zapomnianych czy wręcz nieznanych, a niegdyś uznawanych za ważnych, istotnych, nierzadko kluczowych... [ czytaj całość ]

Oferta pracy w Niemczech

Wissenschaftliche Referentin / wissenschaftlicher Referent

In der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb ist im Fachbereich Veranstaltungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/einer wissenschaftlichen Referenten/in mit dem Themenschwerpunkt deutschpolnische Beziehungen vor dem Hintergrund des erstarkenden Rechtspopulismus in Vollzeit zu besetzen. Das Arbeitsverhältnis ist auf zwei Jahre befristet. Die Vergütung bemisst sich nach Entgeltgruppe 13 TVöD. Dienstort ist Berlin.

Dr Justyna Budzik relacjonuje

  Kiedy wyjeżdża się na lektorat języka polskiego za granicę, to naturalnym działaniem wydaje się też nawiązanie kontaktów ze środowiskami polonijnymi i promującymi polską kulturę. Pracując w Paryżu mam to szczęście, że działa tu Instytut Polski, czyli placówka kulturalna podlegająca Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Instytut Polski w Paryżu od 9 lat organizuje festiwal Kinopolska, prezentujący zarówno najpopularniejsze nowości polskiej kinematografii, jak i klasykę. Hasło przewodnie edycji 2016 (16-20 listopada) brzmiało Visions Urbaines, można to przetłumaczyć jako „Miejskie Wizje”. Jako filmoznawczyni udałam się do IP i zaoferowałam pomoc merytoryczną podczas festiwalu. Znalazło się dla mnie zadanie: prowadzenie dyskusji po 2 seansach filmów Janusza Majewskiego, który był honorowym gościem festiwalu.

   

Spotkania z publicznością dotyczyły filmów „Sublokator” oraz „Zaklęte rewiry” – widzowie byli bardzo zainteresowani metodami pracy, atmosferą na planie, doświadczeniem reżysera. Oczywiście wśród publiczności znaleźli się też studenci polonistyki, których gorąco namawiałam do udziału w festiwalu. Pomoc przy festiwalu to też świetna okazja, żeby poznać filmowców, dystrybutorów i dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o produkcji i promocji filmów. Gorąco polecam wszystkim lektorkom i lektorom, aby nawiązywali kontakty z Instytutami Polskimi!

dr Justyna Hanna Budzik
lektorka w INALCO, Paryż

Foto: Dominika Pilś

IV Konkurs „Śnieżne Święta”. Odessa 2016

  18 grudnia 2016 roku w Muzeum Historii Lokalnej, przy ulicy Hawannej w Odessie po raz czwarty został zorganizowany Konkurs „Śnieżne Święta”: Co roku ta impreza odbywa się pod potronatem Konsula RP w Odessie pana Piotra Siebeneichena, a organizatorami są nauczyciele naszej szkoły sobotniej. Okazją do spotkania były zbliżające się katolickie Święta Bożego Narodzenia, które w Polsce obchodzi się 24-26 grudnia. W ramach spotkania miały miejsce IV Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Bożonarodzeniowej, IV Konkurs Wypieków Świątecznych i ich degustacja. Całość umilały polonez w wykonaniu Studia Teatralnego „Polot” pod kierownictwem Małgorzaty Płochotnik, występ naszego zespołu muzyczno-wokalnego „Kolorowe Jarmarki” oraz Spektakl „Kot w butach” w wykonaniu Studia Teatralnego im. A. Fredry pod kierownictwem Stełły Michajłowej.

 
 

[ zobacz całość ]

Dwujęzyczność jako cel i kontekst kształcenia - konferencja na UG 12.12.2016 r.
Relację przesyła Jacek Tomasz Kuchta z Uniwersytetu Gdańskiego

  12 grudnia 2016 roku w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja zatytułowana „Dwujęzyczność jako cel i kontekst kształcenia. Pytania i o edukacje kaszubską”, w której udział wzięły m.in. profesor Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, członek Zarządu Stowarzyszenia Bristol oraz prezes Zarządu Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, pani Urszula Majcher-Legowiec. Pani profesor Jolanta Tambor wygłosiła dwa referaty: „Dwujęzyczność jako cel kształcenia: Problemy metod w edukacji językowej na styku kultur mniejszościowej i większościowej” oraz „Lingwistyka wobec nauczania języka mniejszościowego. Kontekst kulturowy”. Pani Urszula Majcher-Legawiec, która zastąpiła niedysponowanego profesora Przemysława Gębala z Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiła również dwa referaty poświęcone glottodydaktyce i wielokulturowości: „Dwujęzyczność a doświadczenie migracji. W stronę modelu edukacji inkluzyjnej” i „Nauczanie języków świetle rozwoju glottodydaktyki i glottopedagogiki międzykulturowej”. Poza tym wysłuchaliśmy m.in. referatów profesora Tomasza Gmerka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Między asymetrią a symetrią języków mniejszości i większości” i „Pedagogika a/i nauczanie języka mniejszościowego. Kontekst kulturowy w nauczaniu językowym” oraz profesor UG Moniki Mazurek „Socjologiczno-antropologiczna wiedza o tożsamości. Inspiracje dla edukacji kaszubskiej”.

 
         

Niedawno prof. Tokimasa Sekiguchi opublikował w wydawnictwie Universitas książkę „Eseje nie całkiem polskie”

Zachęcamy do lektury poprzez słowa Anny Surmacz-Ikedy:
Eseje nie całkiem polskie zostały przygotowane jednak z myślą o polskich czytelnikach. Nie mają japońskiego pierwowzoru. W oryginale pisane po polsku, już w pierwszym zamyśle były przeznaczone dla polskojęzycznego odbiorcy. Śmiałe sądy, nieoczekiwane konkluzje, ciekawe odkrycia – to wszystko gwarantuje ten zbiór. Niezwykła wartość esejów leży w ich unikatowości. Nowatorskie spojrzenie z zewnątrz na polską kulturę i zakorzenioną w niej literaturę, stwarza okazję na odczytanie jej na nowo i dostrzeżenie wartości tkwiącej często poza utworami wieszczów. Kreatywność i duża odwaga w myśleniu autora sprawia, że podejmuje on często tematy wielkie, trudne i niekiedy obrazoburcze z polskiego punktu widzenia. W jednym z tekstów stwierdza: chcę powiedzieć coś niezwykle prostego. „Azja” jako taka nie istnieje i niepotrzebny jest termin „Azja” jako koherentna kategoria geograficzna mająca swoje odpowiednie elementy składowe w rzeczywistości. Następnie logicznie i konsekwentnie uzasadnia swoją tezę, przeprowadzając dodatkowo genezę powstania tego niefortunnego terminu. W. Szymborska jest bardzo bliska autorowi, znajome jest jej pragnienie metamorfozy, czyli wczuwania się w inne byty i istoty, jej wręcz buddyjskie wyczulenie na świat Natury nie poddający się ludzkim kryteriom, jej niechęć do wszelkich generalizacji. Autor z jednakową łatwością i swobodą porusza się wśród pism japońskich założycieli szkół buddyzmu, jak i „ciężkich norwidów” polskiej poezji, co daje czytelnikowi niezwykłą szansę na intelektualną podróż w przestrzeni międzykulturowej.
Eseje nie całkiem polskie to lektura obowiązkowa dla każdego polonisty, japonisty, a także tych, którzy zawsze chcą wiedzieć więcej.

Justyna Budzik o Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) w Paryżu

  W Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) w Paryżu zajęcia lektoratowe prowadzone są na I, II i III roku polonistycznych studiów licencjackich. Uczelnia prowadzi też polonistykę na poziomie Master (magisterium). Instytut specjalizuje się w nauczaniu języków obcych od swoich początków, które datuje się na II połowę XVII wieku. Obecnie zajęcia odbywają się w nowoczesnym i dobrze wyposażonym budynku w dzielnicy Paris 13.
  Przedmioty prowadzone przez osobę zatrudnioną na stanowisku lektora to: na I i II roku pisanie (expression écrite), konwersacje (expression orale) oraz czytanie tekstów (étude des textes polonais) oraz tłumaczenia francusko-polskie i stylistyka (thème et stylistique) na III roku. Tygodniowo to 7 zajęć po 1.5 godziny... [ czytaj całość ]

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją

Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego

W środowisku nauczycieli języka polskiego jako obcego dzieje się coraz więcej. Powstają projekty i publikacje, które dzięki dofinansowaniom są dostępne bezpłatnie dla wszystkich chętnych osób, ceniących sobie podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wzbogacanie warsztatu nauczycielskiego.
Warto w tym miejscu zaprezentować publikację Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, która jest podsumowaniem szkolenia 17 nauczycieli języka polskiego z Żytomierszczyzny i efektem projektu współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione narzędzia Web 2.0, które mogą być wykorzystywane na lekcjach języka polskiego. Są to m.in. PiZap, PhotoPeach, Prezi, StoryBoardThat, Padlet, Quizlet, LearningApps, Kahoot!, Tagul, Pinterest i inne. Wszystkie narzędzia są dostępne bezpłatnie w wersjach podstawowych. Znajomość tych narzędzi i umiejętność ich używania w procesie nauczania polskiego przynosi wiele korzyści... [ czytaj całość ]

Możliwość pracy dla polonisty

Am Slavischen Institut der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln ist zum 01.04.2017 eine ganze Stelle als

Lehrkraft für besondere Aufgaben (m/w)
für Polnisch


in Vollzeit (39,83 Wochenstunden) zu besetzen. Die Stelle ist ggf. teilbar (auf 2 × 19,92 Wochenstunden). Die Stelle ist für zwei Jahre befristet. Eine anschließende Entfristung ist möglich. Sofern die tariflichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L... [ zobacz więcej ]

Relacja z projektu współorganizowanego przez Stowarzyszenie Bristol w Rosji

V Konferencja nauczycieli języka polskiego w Ufie - 13-14 października 2016

Kamienny pomnik nazwy miasta Ufa - Өфө
Konferencja rozpoczyna się zgodnie z planem. Najpierw następują oficjalne powitania – przedstawicieli Państwowego Baszkirskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, lokalnych władz, przedstawiciela Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie. Mówię kilka słów o Stowarzyszeniu Bristol i o Uniwersytecie Wrocławskim, którego Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców od wielu lat organizuje kursy dla dzieci w Petersburga. Uniwersytet Śląski i jego Szkołę prezentuje Anna Guzy... [ czytaj całość ]

Kolejna konferencja i warsztaty metodyczne dla nauczycieli z RosjiProgram V Konferencji nauczycieli języka polskiego w Ufie
Программа V Конференции учителей польского языка в Уфе

Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego laureatem European Language Label 2016

19 września 2016 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów European Language Label 2016 – europejskiego znaku innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.
Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego po raz drugi zostało laureatem tego prestiżowego konkursu organizowanego przez Komisję Europejską, ministerstwa edukacji i agencje narodowe programu Erasmus+.
W tegorocznej edycji konkursu w priorytecie "Społeczeństwo przyjazne językom", nagrodzony został projekt „Zrozumieć inną kulturę – Dni Narodowe w Łazarskim”.

Projekt „Zrozumieć inną kulturę - Dni Narodowe w Łazarskim” to organizowane od 2005 roku przez Studium Języków Obcych i Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej cykliczne spotkania z językiem i kulturą krajów, z których pochodzą studenci Uczelni Łazarskiego. Spotkania organizowane są przez studentów zagranicznych, ich przyjaciół, rodziny, znajomych przy wsparciu studentów polskich, ambasad, instytutów kultury, podróżników, blogerów. Elementy składowe Dni Narodowych to między innymi prezentacje krajów, ich kultur, tradycji i zwyczajów, pokazy narodowych tańców, prezentacje muzyczne, warsztaty rękodzieła, lekcje języka, konkursy wiedzy, wystawy, kiermasze, gry, przygotowywanie potraw narodowych, wspólne biesiadowanie i rozmowy. Wydarzenia, oprócz promowania wielojęzyczności i wielokulturowości, służą integracji społeczności studenckiej i akademickiej, pozytywnie wpływają na motywację studentów do uczenia się języków i niwelują stereotypy narodowe. Bliżej języków, bliżej siebie!
Film z gali ELL 2016 znajduje się TUTAJ. Zdjęcia z gali udostępniamy TUTAJ.
Więcej informacji o projekcie "Dni Narodowe w Łazarskim" znajduje się TUTAJ.

Certyfikat ELL 2016 dla Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z okazji 190-lecia polonistyki lwowskiej, które obejmuje konferencję naukową

Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim

organizowaną przez Katedrę Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, I Biesiadę Polonistyczną i warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego na Ukrainie.
Spotkanie odbędzie się w dniach 17-20 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Lwowskim

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w kadencji 2012-2016

Informacja

Już w czwartek społeczność Stowarzyszenia „Bristol” spotka się w Toruniu na konferencji

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

Gospodarze konferencji zapraszają do zapoznania się z programem spotkania i oczekują na wszystkie osoby związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego w gościnnych murach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak i dr Emilia Kubicka

ZAPROSZENIE NA WALNE WYBORCZE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA BRISTOL

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Wyborczym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odbędzie się 22 września br. podczas konferencji Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV w Toruniu. Spotkanie odbędzie się w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ul. Fosa Staromiejska 3) w sali 206 o godz. 18:00 w pierwszym terminie, a w razie braku kworum o godz. 18.15 w drugim terminie.

W programie zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w latach 2012-2016.
2. Wystąpienie członka Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Bristol”.
3. Zebranie wyborcze. Wybór przewodniczącego zebrania, komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
5. Wolne wnioski.
6. Dyskusja dotycząca rozwoju Stowarzyszenia w najbliższych latach.
7. Zamknięcie obrad.

Przypominamy, że sprawozdania roczne za lata 2013-2015 zamieszczone są na stronach www. Stowarzyszenia: http://www.bristol.us.edu.pl/sprawozdania_roczne.php
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Bristol” za lata 2012-2016 prześlemy Państwu do wglądu przed konferencją.

Łączę wyrazy szacunku
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Bristol”

dr hab. Aleksandra Achtelik
prezes Stowarzyszenia

Konferencja
W czasie konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Bristol”, podczas którego zostaną wybrane nowe władze

Szanowni Państwo!
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

organizowanej w Toruniu w dniach 22-23 września 2016 r.
Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2016 roku. Informacje o konferencji i formularz zgłoszeniowy zamieszczone są na stronie
http://www.home.umk.pl/~bristol-torun2016/index.html

Stowarzyszenie współorganizatorem letniej szkoły języka polskiego w Jekaterynburgu (Rosja)

  W dniach od 7 do 27 sierpnia br. miała miejsce pierwsza edycja projektu „Letnia Szkoła Języka Polskiego” w Jekaterynburgu, zorganizowanego przez Konsulat Generalny RP w Moskwie, Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Polskie Stowarzyszenie „Polaros” z Rosji. Ideą projektu było krzewienie kultury polskiej i nauczanie języka polskiego w środowisku polonijnym Jekaterynburga.

 

  Zorganizowano trzytygodniowy intensywny kurs języka polskiego w siedzibie szkoły polskiej w Jekaterynburgu. Koordynatorem projektu ze strony rosyjskiej był nauczyciel języka polskiego Lew Moisjejew, z polskiej strony dr hab. Aleksandra Achtelik. Zajęcia były prowadzone przez słuchaczki trzeciego semestru Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego – Annę Sanocką i Wandę Popławską. Lekcje odbywały się codziennie w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych w grupach o zróżnicowanym poziomie znajomości języka polskiego. W zajęciach uczestniczyli zarówno młodzi, jak i dojrzali słuchacze, członkowie Stowarzyszenia „Polaros”. Częstymi gośćmi byli lektorzy miejscowej Szkoły Języka Polskiego, panie Renata Lewczuk i Antonina Umińska oraz panowie Wiktor Krapowicki i Aleksander Bleschik, którzy nie tylko obserwowali postępy swoich uczniów, ale i aktywnie uczestniczyli w lekcjach... [ czytaj całość ]

Czytaj po polsku. T. 12: Jacek Hugo-Bader: „Maską w stronę wiatru”. Włodzimierz Nowak: „Radiobudzik pani Mohs”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1/C2)

Autor: oprac. Katarzyna Frukacz
Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski

W prezentowanym tomie z serii „Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego” umieszczono fragmenty reportaży Radiobudzik pani Mohs Włodzimierza Nowaka oraz Maską w stronę wiatru Jacka Hugo-Badera. Skrypt opracowano pod kątem kształcenia językowego i literaturoznawczego cudzoziemców, znających język polski na poziomie zaawansowanym (C1/C2). Oprócz ćwiczeń komunikacyjnych, leksykalno-gramatycznych oraz rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania, książka zawiera osobny segment zadań poświęconych gatunkowym cechom reportażu. Skrypt można więc wykorzystać podczas zajęć lektoratowych w grupach o zainteresowaniach humanistycznych. Za sprawą aktualnej tematyki podjętej przez obu reporterów, opracowanie sprawdzi się także w czasie lekcji dotyczących podróży, motoryzacji, pracy i opieki socjalnej, ekonomii i gospodarki, państwa i polityki. Zawarty w tomie zestaw ćwiczeniowy uzupełniają notki biograficzne autorów, krótkie streszczenia reportaży oraz umieszczony na końcu skryptu klucz odpowiedzi.

Ukazał się nowy podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Zachęcamy do zapoznania się z tą propozycją dydaktyczną

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego - Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Na uwagę zasługuje wszechstronność i kompleksowość podręcznika Z polskim w świat. Polega ona na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej w różnych przejawach: zarówno kompetencji receptywnych (słuchanie, czytanie), jak i produktywnych (mówienie i pisanie). Autorki zadbały o opis podstawowych kategorii gramatycznych, które wraz z systematycznym bogaceniem leksyki składają się na kompetencję językową, gramatyczno-leksykalną. Odpowiedni dobór tekstów nacechowanych kulturowo zapewnia podniesienie kompetencji socjokulturowych u studentów uczących się z podręcznika Z polskim w świat. Wiedzę w tym zakresie student uzyska również z komentarzy objaśniających językowe normy zachowań w typowych sytuacjach społecznych. Normy są wyjaśnione jako pochodne kontekstu i roli komunikacyjnej. Autorki nie pominęły nawet (jakże ważnej w budowaniu relacji międzyludzkich) sfery komunikacji niewerbalnej. [Z recenzji dr hab. Edyty Pałuszyńskiej, prof. UŁ]

Ukazał się nowy podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego autorstwa Barbary Morcinek-Abramczyk. Zachęcamy do zapoznania się z tą nową propozycją dydaktyczną

Podręcznik „Polski jest prosty” jest przeznaczony do nauki języka polskiego osób japońskojęzycznych, które dopiero rozpoczynają naukę. Specyfika nauczania Japończyków skłoniła autorkę do stworzenia podręcznika, w którym osoba ucząca się odnajdzie nie tylko wiedzę gramatyczną i leksykalną, ale także informacje o kulturze polskiej i japońskiej. Włączenie elementów kultury japońskiej ma na celu ułatwienie początkującemu studentowi prezentowania swojego świata i swojej kultury po polsku, wyjaśniania niektórych różnic obyczajowych, opowiadania o charakterystycznych dla kuchni japońskiej potrawach. Podręcznik rozpoczyna się od obszernej części fonetycznej, a w skład każdej kolejnej lekcji wchodzą ćwiczenia fonetyczne, które są dostosowane do problemów z wymową, z którymi najczęściej borykają się japońscy studenci. Do każdej lekcji dołączona została także część „Zapamiętaj”, w której zaprezentowano zagadnienia z zakresu kultury polskiej i ich podobieństwa bądź różnice względem zjawisk z kultury japońskiej. Polecenia do zadań i informacje o kulturze zostały przetłumaczone na język japoński, co znacznie ułatwi studentom korzystanie z podręcznika. Teksty do słuchania zostały zamieszczone na stronie internetowej, z której uczący się mogą je pobrać na dowolne urządzenie mobilne. Barwne postaci, zabawne dialogi i pozwalające na utrwalenie materiału gramatycznego i leksykalnego ćwiczenia to kolejne powody, dla których warto zakupić podręcznik „Polski jest prosty”.

Konferencja

Regionalna konferencja

Język w kulturze - kultura w języku 3

współorganizowana przez Stowarzyszenie „Bristol” na Uniwersytecie w Preszowie

Zobacz: program

 
 

[ zobacz więcej zdjęć ]  

Prezentujemy ośrodek, w którym we wrześniu odbędzie się regionalna konferencja współorganizowana przez Stowarzyszenie „Bristol” - Język w kulturze - kultura w języku 3

POLONISTYKA W PRESZOWIE NA SŁOWACJI

Preszowska polonistyka ma długą tradycję. Lektorat języka polskiego został w Preszowie otwarty w roku 1969, w roku akademickim 2015/2016 skończył już 47. rok swego istnienia. Od początku istnienia lektoratu nauczanie języka polskiego było realizowane w ramach kilku programów. Obecnie nauka języka polskiego realizowana jest w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego w ramach programu studia środkowoeuropejskie. Od r. akademickiego 2012/2013 na stopniu licencjackim a od r. 2016/2017 już także na stopniu magisterskim. Głównym gwarantem programu jest prof. Peter Káša, współgwarantami są doc. Marta Vojteková a doc. Ľudovít Petraško.

 
 
       

Jądro programu stanowią przedmioty zorientowane na uzyskanie kompetencji językowych w języku polskim, następna grupa przedmiotów związana jest z literaturą i kulturą Polski, a także innych krajów środkowoeuropejskich... [ czytaj całość ]

Zapraszamy do lektury

Acta Universitatis Lodziensis

Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 22

BŁĄD GLOTTODYDAKTYCZNY

pod redakcją Grażyny Zarzyckiej

Zobacz: spis treści, http://www.kpc.uni.lodz.pl

Polscy nauczyciele nad Bajkałem uczą języka polskiego.
O projekcie współorganizowanym przez Stowarzyszenie „Bristol” w Rosji

  Od 5 do 9 lipca br. na stacji biologicznej Instytutu ISU Biologii w Bolszych Kotach nad Bajkałem odbyła się druga Letnia Szkoła Języka Polskiego, zorganizowana przez Polskie Centrum ISU na Wydziale Filologicznym i Dziennikarstwa, Konsulat Generalny RP w Irkucku, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako obcego oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Z ramienia Stowarzyszenia „Bristol” została skierowana Edyta Gałat, wykładowca w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, Uniwersytet Śląski skierował Marię Ziembę, absolwentkę Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Uczestnikami byli studenci i absolwenci wydziału filologii, dziennikarstwa i reklamy, razem 22 osób. Przed obiadem zajęcia odbywały się w dwóch grupach - początkującej i średniozaawansowanej, a druga połowa dnia była przeznaczona na wspólne zajęcia, w trakcie których uczestnicy doskonalili znajomość języka polskiego i uzupełniali wiedzę o Polsce i jej kulturze. Studenci wykazali się aktywnością i pilnością, na co niemały wpływ miało zaangażowanie prowadzących. Na zajęciach niezmiennie panowała dobra atmosfera.

 
 


  W ramach szkoły odbyła się gra terenowa, wspólne gotowanie, quiz sprawdzający wiedzę o polskiej kulturze, klub filmowy i oczywiście wieczorne spotkania przy ognisku... [ czytaj całość ]

Możliwość pracy

Die Bayerische Staatsbibliothek sucht zum 01.10.2016 für die Osteuropa-Abteilung
eine Bibliothekarin / einen Bibliothekar
(EGr TV-L E9)

Ihre Aufgaben:
- integrierte Buchbearbeitung polnischer Medien
- Sacherschließung polnischsprachiger Medien
- Mitarbeit bei der Titelauswahl polnischer Medien
- Pflege von Buchhandelskontakten
- Auskunftstätigkeit
- Öffentlichkeitsarbeit

Polonistyka w Wiedniu

Gdzie można studiować polonistykę w Wiedniu?

Uniwersytet Wiedeński oferuje wiele kierunków studiów. Wielu studentów decyduje się na studia filologiczne. W Instytucie Slawistyki można wybrać następujące języki: język rosyjski, bośniacki, chorwacki, serbski, bułgarski, słowacki, słoweński, jak również język polski. Ci, dla których decyzja wyboru jest trudna, mają możliwość studiowania slawistyki ogólnej.
Instytut Slawistyki znajduje się w dziewiątej dzielnicy Wiednia, dokładniej mówiąc, na terenie starego szpitala, stąd adres: Spitalgasse 2, dziedziniec 3. Campus jest ogromny, bardzo piękny i zielony, a latem można się u nas opalać i urządzać imprezy.

Kto studiuje polonistykę? Ilu jest studentów?

Grupa prawie 200 studentów, studiujących polonistykę w Wiedniu, składa się w większości z osób, które wychowały się w Wiedniu i mają kontakt z językiem polskim w domu rodzinnym. Są to głównie osoby, należące do tak zwanej drugiej generacji Polonii w Austrii, które często bardzo dobrze rozumieją język polski, lecz mają trudności z pisaniem. Co najmniej połowa studentów polonistyki wiedńskiej ma właśnie takie problemy. Poza tym są jeszcze dwie inne grupy: do pierwszej należą studenci, którzy mają polską maturę, do drugiej zaś studenci, którzy nie mają polskiego pochodzenia i uczą się języka polskiego od podstaw... [ czytaj całość ]

II letnia szkoła języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku. Członkowie Stowarzyszenia uczą języka polskiego nad Bajkałem!

  Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jest współorganizatorem II letniej szkoły języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku. W tym roku zajęcia z młodzieżą uczącą się języka polskiego odbywać się będą w miejscowości Bolszyje Koty. W kursie będzie uczestniczyć ponad dwadzieścia osób. Z ramienia Stowarzyszenia „Bristol” do Rosji kierujemy Edytę Gałat (Politechnika Krakowska). Projekt jest współorganizowany z Konsulatem Generalnym RP w Irkucku, Irkuckim Uniwersytetem Państwowym i Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Drugim wykładowcą języka polskiego będzie Maria Ziemba kierowana do Irkucka przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Już za kilka dni będziemy mogli przeczytać relację nadesłaną z Rosji.

   

Ukazał się nowy podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego

„Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego” to pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja z zakresu języka specjalistycznego odnosząca się wyłącznie do komunikacji językowej różnych służb ratowniczych (policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i ratowników górskich). Podręcznik - zgodnie z tytułem - jest dwujęzyczny, każda wersja językowa składa się z tych samych komponentów: części ogólnej (podstawy komunikacji ogólnej), części szczegółowej (sytuacje komunikacyjne typowe dla zdarzeń wymagających interwencji różnego typu służb ratowniczych), słowniczka oraz klucza do ćwiczeń. Podręcznik został wydrukowany w ilości 200 egzemplarzy: 150 sztuk zostanie przekazanych służbom ratowniczym po polskiej i słowackiej stronie Tatr, natomiast pozostałe 50 egzemplarzy trafi na KUL oraz na Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, aby służyć dydaktyczne w kształceniu studentów kierunków filologicznych w zakresie tłumaczeń materiałów specjalistycznych. Wydawcą podręcznika jest Wydawnictwo KUL.
Książka jest efektem projektu badawczego „Dwujęzyczne narzędzia językowe dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego (część 1)” współfinansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz środków własnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Projekt był pierwszą częścią szerszego programu w kategorii współpracy transgranicznej między krajami V4 i miał na celu przygotowanie pełnych narzędzi językowych przydatnych dla służb ratunkowych polsko-słowackiego pogranicza. Celem pierwszej części było przygotowanie i opublikowanie dwujęzycznego podręcznika dla służb ratowniczych, który ma ułatwić codzienną komunikację w nagłych wypadkach zarówno turystów, jak i mieszkańców obszaru Tatr. Kierownikiem grantu była dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn z Katedry Języka Polskiego KUL, natomiast uniwersytetem partnerskim Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

Szansa na stypendia Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów z Indii i Korei Południowej2016-2018
The University of Warsaw’s Special Scholarship Program
for students from the University of Delhi, University of Calcutta,
Manipal University, Kyungpook National University
and other Indian and Korean students

Zapraszamy do publikacji

Redakcja "Roczników Humanistycznych KUL, zeszyt 10: Glottodydaktyka" zaprasza do nadsyłania artykułów, recenzji publikacji naukowych oraz komunikatów i sprawozdań do rocznika 2016. Tematem wiodącym tego numeru są "Elementy kulturowe w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka".
Na teksty zarówno polsko-, jak i obcojęzyczne oczekujemy do końca czerwca br. Artykuły należy wysłać do sekretarza Roczników, dr Magdaleny Smoleń-Wawrzusiszyn, e-mail: lumina@kul.lublin.pl.
"Roczniki Humanistyczne KUL" znajdują się na liście B MNiSW i mają 15 punktów.

Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć tutaj: http://www.kul.pl/publikacje,art_4921.html

Możliwość publikacji

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do numeru specjalnego czasopisma „Turystyka Kulturowa”, którego tematyka poświęcona będzie interpretacji dziedzictwa kulturowego w turystyce. W załączniku przesyłamy informacje szczegółowe. Planowany numer ukazać się ma na początku czerwca bieżącego roku.
W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Magdalena Banaszkiewicz i Sabina Owsianowska

Nowa pomoc dydaktyczna - platforma e-learningowa „Historia dla Polonii”

Już od 1 września można poznawać historię Polski dzięki interaktywnym lekcjom na multimedialnej platformie edukacyjnej dla polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za granicą „Historia dla Polonii”.
Platforma edukacyjna „Historia dla Polonii” to nowoczesny program do nauczania historii Polski skierowany do dzieci i nauczycieli na emigracji. Dostępny bezpłatnie na stronie www.historiadlapolonii.pl i zrealizowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015" przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.
Start „Historii dla Polonii” w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ma symbolicznie znaczenie. Nauka w polskich szkołach jest tak samo istotna jak za granicami kraju. Edukacja historyczna dzieci na emigracji jest... [ czytaj całość ]

Wchodzi w życie zmieniona ustawa o języku polskim

Uproszczenie procedury ubiegania się o certyfikat, nowy system ocen i więcej możliwości zwolnienia z egzaminu – te zmiany wprowadza podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o języku polskim. Rozwiązania mają zwiększyć dostęp do egzaminów dla obcokrajowców. Skłania do tego m.in. rosnąca liczba zagranicznych studentów.
Za granicą rośnie zainteresowanie językiem polskim i naszą kulturą – właśnie dlatego MNiSW podjęło prace nad zmianami w ustawie o języku polskim. Ustawa reguluje m.in. potwierdzanie znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców.

Przed nowelizacją ustawy za przeprowadzanie egzaminów oraz wydawanie certyfikatów odpowiadała Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Znajomość określana była na jednym z trzech poziomów: podstawowym, średnim ogólnym lub zaawansowanym.

Od teraz egzaminy poświadczające znajomość języka będą przeprowadzały odpowiednie jednostki: polskie lub zagraniczne szkoły wyższe, które prowadzą studia w zakresie filologii polskiej oraz inne organizacje uczące języka polskiego.

Uprawnienia do przeprowadzania egzaminu nadawać będzie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Państwową Komisją ds. Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego, która będzie opiniować składane wnioski. Komisja będzie również czuwała nad prawidłowością zdobywania certyfikatów: to ona przygotuje zestawy egzaminacyjne i będzie mogła wizytować ośrodki w trakcie egzaminu. Egzaminatorami zostaną jedynie osoby z listy Komisji, która będzie miała z kolei obowiązek organizować szkolenia dla kandydatów.

Ponadto zmieniony i dostosowany do standardów Rady Europy będzie system oceny biegłości językowej. Dzięki temu wykazanie znajomości języka polskiego na konkretnym poziomie może okazać się przydatne w mobilności zawodowej i edukacyjnej.

Zmiany rozszerzają również krąg osób zwolnionych z egzaminu. W tym gronie znajdą się absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli studia w języku polskim, a także szkół gimnazjalnych lub średnich, funkcjonujących w systemie edukacji RP.

Nowelizacja ma na celu stworzenie przyjaznego systemu certyfikacyjnego, w którym zmniejszony zostanie dystans między kształcącym się a egzaminatorem. Kluczowe jest również skrócenie czasu oczekiwania na weryfikację sprawności językowej.

Tekst ustawy dostępny jest pod wskazanym adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/3324_u/$file/3324_u.pdf

Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie

Szanowni Państwo,
chciałabym zwrócić Państwa uwagę na nową platformę internetową Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) oraz przedstawić krótko jej projekt i zaprosić do współpracy.

Pol-Int (www.pol-int.org) to pierwsza swego rodzaju trójjęzyczna platforma internetowa udostępniająca informacje naukowe i wspierająca międzynarodową komunikację w dziedzinie badań nad Polską. Pol-Int umożliwia studentom, wykładowcom, naukowcom i dziennikarzom naukowym międzynarodową i interdyscyplinarną komunikację oraz wymianę informacji na temat Polski w środowisku badawczym.

Pragnę zaprosić Państwa w imieniu własnym i całego zespołu do współtworzenia strony i publikowania na niej treści. Zachęcam do udostępniania informacji o organizowanych przez Państwa konferencjach i workshopach, a także oferowanych stypendiach, grantach i pracy naukowej. Dzięki platformie mają Państwo możliwość zaprezentowania własnych projektów szerokiemu gronu odbiorców z całego świata. Newsletter Pol-Int powiadamia regularnie o informacjach ukazujących się na stronie. Chętnie opublikujemy sprawozdania z konferencji – mogą je Państwo przesyłać bezpośrednio pod adres redakcji: . Zachęcam również do założenia profilu Państwa instytucji na Pol-Int i zaprezentowania wyników Państwa pracy badawczej szerokiej społeczności naukowej. Rejestracja i korzystanie z platformy są bezpłatne... [ czytaj całość ]

Zaproszenie do publikacji

Granie w literaturę to temat przewodni nadchodzącego 51 numeru czasopisma „Ha!art”. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie: jakie interakcje i związki zachodzą pomiędzy współczesnymi grami a literaturą? Nie chodzi o banalny problem podobieństw i różnic, chociaż oczywiście nie da się od niego uciec. Pragniemy przede wszystkim wnikliwie przyjrzeć się, w jaki sposób interaktywne gry kontynuują literacką tradycję, a jednocześnie jak przekształcają nasze pojmowanie tego, czym jest „literackość” i gdzie są jej granice.
Numer jest inspirowany interaktywną wystawą Gry: przypadki książkowe, która odbyła się w zeszłym roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Ha!wangarda (http://www.ha.art.pl/aktualnosci/wydarzenia/3989-gry-przypadki-ksiazkowe). Projekt poświęcono growym adaptacjom klasycznych sztuk (Sofokles, Szekspir) i powieści (Fitzgerald, Adams). Kontynując idee wystawy, pragniemy zająć się również tematem egranizacji literatury i zaprosić Czytelniczki i Czytelników Ha!artu oraz badaczy i badaczki gier do przesyłania propozycji krótkich tekstów związanych z tym zagadnieniem. Interesują nas przede wszystkim:

- ciekawe przykłady gier, które adaptują literaturę,
- literackie nawiązania w grach,
- gry, które kontunuują dzieła literackie,
- gry, które mogą wpływać na naszą interpretację utworów literackich... [ czytaj całość ]

Zaproszenie do sekcji „Bristolu” - literatura w nauczaniu jpjo

Sekcja literaturoznawcza

Tekst literacki – jako wieloaspektowa forma komunikacji językowej i jako tekst kultury – jest dla glottodydaktyki cennym przejawem językowej aktywności. Można teksty literackie traktować pragmatycznie – jako materiał językowy. Materiał wyjątkowo bogaty i na różne sposoby użyteczny. Egzemplifikujący nie tylko pełne spektrum zjawisk gramatycznych i leksykalnych, ale pokazujący również te możliwości języka, które w innych tekstach ujawniają się mniej intensywnie, a stanowią o rzeczywistej semantycznej sile i żywotności polszczyzny...

Zaproszenie do złożenia tekstu w tomie

Serdecznie zapraszamy do współpracy na łamach pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”, które tworzy płaszczyznę wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą – jej naturą, procesami zmieniającymi jej kształt w przeszłości i współcześnie, formami, jakie przybiera i przybierała w różnych kręgach cywilizacyjnych.
Interdyscyplinarny profil naszego czasopisma pozwala na łączenie na jego łamach różnych perspektyw badawczych: filozoficznej, kulturoznawczej, antropologicznej, socjologicznej, religioznawczej, literaturoznawczej i in. W sposób szczególny pismo nasze jest nakierowane na prezentowanie najnowszych badań z zakresu szeroko pojętego kulturoznawstwa. Zapraszamy do nadsyłania tekstów zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Jesteśmy otwarci na publikację:
  • artykułów o charakterze teoretycznym
  • materiałów o profilu metodologicznym
  • opracowań będących wynikiem badań empirycznych
  • raportów i komunikatów z badań
  • tłumaczeń artykułów naukowych obejmujących zagadnienia kulturoznawcze
  • recenzji i omówień tekstów istotnych z punktu widzenia tej dziedziny wiedzy.
„The Polish Journal of the Arts and Culture” jest serią czasopisma „Estetyka i Krytyka” (5 pkt na ministerialnej liście czasopism punktowanych), indeksowanego w ramach Index Copernicus, e-Publikacje Nauki Polskiej oraz The Central European Journal of Sciences and Humanities.

Załączamy CFP oraz wymogi edytorskie dla autorów.

Z poważaniem,
redaktorzy tomu 10 i 11 (2014)
Agnieszka Kowalska, Bożena Prochwicz-Studnicka, Rafał Banka, Robert Szuksztul
(Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ)

Zeszyty ćwiczeń

Szanowni Państwo!

Sekcja „Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego” naszego Stowarzyszenia oraz Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, podjęły wspólną inicjatywę redagowania zeszytów ćwiczeń, których podstawowym walorem ma być nauczanie języka polskiego jako obcego poprzez treści kulturowe. Chcemy wydawać materiały, będące konspektami zajęć, opracowania i teksty dające się wykorzystać w praktyce glottodydaktycznej, mogące wpisać się jednocześnie w szeroko rozumianą narrację kulturową...

     Prosimy o przysyłanie informacji o ośrodkach, w których naucza się języka polskiego jako obcego, a także streszczeń własnych książek oraz informacji o pracach, konferencjach, które mogłyby zainteresować członków „Bristolu”. Prosimy o wolne wnioski i wspomnienia lektorów języka polskiego i wykładowców kultury polskiej i języka polskiego za granicą. Materiały te chcemy zamieszczać na stronie internetowej Stwarzyszenia.

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl

Stara wersja strony