Wydarzenia

Dodane: 18.01.2019

Konferencja

Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego oraz Pracownia Leksykograficzna UAM
mają zaszczyt zaprosić na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową
z cyklu „Kultura Komunikacji Językowej”, której tematem będzie
Kultura komunikacji w dydaktyce
Konferencja odbędzie się w pałacu w Będlewie (w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN – http://www.palacbedlewo.pl/) w dniach 12–15 maja 2019 roku


Dodane: 08.01.2019

Stypendium na krótkoterminowy staż naukowy

Stypendium na krótkoterminowy staż naukowy na Uniwersytecie Torontońskim (Joanna DeMone Visiting Graduate Student Award) na rok akademicki 2019-2020. Stypendium kierowane jest do polskich studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających.
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/835-stypendia-na-uniwersytecie-torontonskim


Dodane: 20.12.2018

Zaproszenie do nadsyłania materiałów

Zespół redakcyjny Roczników Humanistycznych z. 10: Glottodydaktyka https://tnkul.pl/cfp-rh-fasc10-pl zaprasza do nadsyłania materiałów (artykułów, sprawozdań, recenzji) do rocznika 2019. Temat przewodni: Nauczanie języków obcych dzieci. Teksty o objętości do 20 000 znaków prosimy nadsyłać do Redakcji za pośrednictwem systemu online http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/login po zalogowaniu się jako autor. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2019 roku.


Dodane: 20.12.2018

Boże Narodzenie w SJiKPdC UAM

12 grudnia br. w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Adama Mickiewicza świętowano Boże Narodzenie. Słuchacze Studium przygotowali bardzo bogaty program artystyczny, na który zaprosili władze Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Dyrektorów IFP, lektorów, studentów, przyjaciół i rodziny. Wszyscy posłuchali koncertu kolęd (debiut chóru lektorskiego!), obejrzeli przedstawienie teatralne „Opowieść o worku z prezentami” (przygotowane na podstawie opowiadania Anny Sójki) oraz wspólnie zaśpiewali. W ten sposób, już w połowie grudnia, na UAM rozpoczęliśmy wspólne świętowanie!


Dodane: 12.11.2018

Konferencja

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców,
Instytut Języka Polskiego
oraz Studium Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V
organizowanej w Toruniu w dniach 1 – 2 marca 2019 r.


Dodane: 10.11.2018

Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec
Red. R. Cudak, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja. Katowice 2018

W książce zgromadziliśmy sto wyimków (sto jest tu oczywiście liczbą narzuconą ze względów redakcyjnych) z polskiej poezji i dramatu oraz skarbiec cytatów z polskich pieśni narodowych, religijnych i patriotycznych. Pragnęliśmy, aby wyrywki przywoływały kanon arcydzieł poezji polskiej, aby w ich tle uwidoczniała się historia poezji polskiej. (...) Chcielibyśmy, aby była podręcznikiem językowo-literackim dla naszej młodzieży. Pragniemy również, aby służyła cudzoziemcom uczącym się języka polskiego i poznającym kulturę polską. (słowo wstępne od redaktorów).


Dodane: 06.11.2018

Konferencja Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania (20-21 września 2018, Poznań)


Dodane: 04.11.2018

Nowa publikacja Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych

Praca Anny Żurek na temat strategii komunikacyjnych osób wczesnobilingwalnych w Niemczech zapełnia lukę w polskich badaniach ze względu na przedmiot badań, a także wybór grupy respondentów. O doniosłości podjętej problematyki świadczy również wskazanie perspektyw dalszych dociekań zarówno w aspekcie językoznawczym, jak i dydaktycznym.

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej, prof. UW


Niniejszej publikacji przyświecają dwa cele. Pierwszym z nich jest krytyczne omówienie dotychczasowych badań nad polszczyzną osób wczesnodwujęzycznych, tj. przedstawicieli drugiego pokolenia polskich emigrantów określanych mianem użytkowników języka polskiego jako odziedziczonego. Drugi zaś cel obejmuje rozpoznanie, opis i klasyfikację stosowanych przez nich strategii komunikacyjnych. Są one definiowane jako zamierzone działania werbalne podejmowane przez osoby dwujęzyczne w obliczu trudności z wyrażeniem intencji komunikacyjnej spowodowanych ich deficytami leksykalnymi. Autorka przedstawia w swojej książce – jak dotąd pierwszą w Polsce – propozycję typologii strategii komunikacyjnych używanych przez osoby wczesnodwujęzyczne, które opanowywały język polski w warunkach bilingwizmu polsko-niemieckiego.


Dodane: 30.10.2018

„Bieg Niepodległości” w mieście nad Newą

21 października w Petersburgu odbył się pierwszy w Rosji „Bieg Niepodległości”, organizowany przez SKO „Polonia” przy dofinansowaniu Konsulatu Generalnego RP w Petersburgu oraz fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W przedsięwzięciu, które odbyło się nad jeziorem Lazurnoje, wzięło udział koło 100 osób. Każdy z uczestników (najmłodszy miał trzy lata) otrzymał medal, upamiętniający rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Zwracając się do uczestników podczas uroczystego otwarcia Biegu, pani konsul Edyta Niedźwiedzka podkreśliła, że to przedsięwzięcie inauguruje obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w mieście nad Newą. Opowiedziała również o szeregu koncertów i spotkań, które czekają na mieszkańców miasta w ramach obchodów rocznicy. Obecny na wydarzeniu gość specjalny – Jasiek Mela, polski podróżnik i działacz społeczny, wyraził swój podziw Polakom mieszkającym za granicą oraz ich umiejętności trzymania się razem.
Po Biegu na wszystkich uczestników czekał poczęstunek: organizatorzy przygotowali dla sportowców żurek, czerwony barszcz oraz chleb ze smalcem. Nie zabrakło programu kulturalnego, w ramach którego chętni mogli spróbować swoich sił w sportowych grach typu Kubb oraz wziąć udział w zabawie tanecznej „Przybyli ułani pod okienko”.
Wszyscy obecni na wydarzeniu wyrazili nadzieję, że spędzona razem na sportowo niedziela to dopiero początek nowej polonijnej tradycji w mieście nad Newą.

Tekst: Olga Oniszczuk
Zdjęcia: Denis Szczegłów


Dodane: 19.09.2018

Ogłoszenie

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego odbędzie się 20 września br. o godzinie 17.30 (I termin) / 17.45 (II termin) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Salon Mickiewicza, Collegium Maius).


Dodane: 14.09.2018

Konferencja

Już za kilka dni spotkamy się na konferencji w Poznaniu.
Zachęcamy do zapoznania się z programem.


Dodane: 06.11.2017

Konferencja

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji

Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania

Poznań, 20-21 września 2018 roku

Zobacz także: karta uczestnictwa


Dodane: 25.09.2018

Konferencja

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej

Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka

Warszawa, 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.


Dodane: 19.09.2018

W Rostowie nad Donem odbyła się letnia szkoła języka polskiego jako obcego współorganizowana przez Stowarzyszenie Bristol. Zajęcia prowadziła dr Agnieszka Karolczuk


Dodane: 22.08.2018

Zachęcamy do lektury Języki Obce w Szkole nr 2/2018

http://jows.pl/

Numer poświęcony jest:
Metodom i technikom pracy z uczniami w różnorodnych zespołach klasowych
- nauczanie języka obcego w klasach z uczniami o zróżnicowanym poziomie znajomości języka;
- nauczanie języka uczniów z doświadczeniem migracyjnym;
- świadomość kulturowa/interkulturowość w nauczaniu języka w różnorodnych zespołach klasowych;
- nauczanie języka polskiego jako ojczystego a nauczanie go jako drugiego/edukacyjnego;
- nauczanie języka w klasach typowych i dwujęzycznych.


Dodane: 18.08.2018

Oferta pracy

Oferta pracy w Rydze dla nauczyciela języka i literatury polskiej
Oferujemy pracę dla polonisty w jednej z najpiękniejszych stolic europejskich.
Zespół Polskich Szkół Ogólnokształcących im. Ity Kozakiewicz w Rydze (Łotwa) zatrudni nauczyciela języka i literatury polskiej na rok szkolny 2018/19. Możemy zaoferować pracę w szkole podstawowej lub w szkole podstawowej i średniej (w zależności od posiadanych kwalifikacji). Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska oraz uprawnienia pedagogiczne.
Jesteśmy szkołą państwową funkcjonującą w łotewskim systemie oświaty na podstawie umowy o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury zawartej między Rządami RP i Republiki Łotewskiej. Szkoła oferuje komfortowe warunki pracy w nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym budynku. W każdej klasie nauczyciel ma do dyspozycji komputer. W wielu klasach są tablice interaktywne. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę z podręcznikami i bogatym zbiorem literatury polskiej. Do szkoły w większości uczęszczają uczniowie polskiego pochodzenia. Szkoła pełni również funkcję ośrodka kultury polskiej w łotewskiej stolicy organizując wydarzenia kulturalne dla łotewskiej Polonii.
Zarobki oraz koszty utrzymania na Łotwie są zbliżone do polskich. Łotwa jest krajem UE, obywatele polscy mogą zatem bez ograniczeń podejmować tam pracę i nabywają uprawnienia emerytalne.

Prosimy o nadsyłanie listów motywacyjnych i CV na adres: ikpvs@riga.lv
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: +371 67546742


Dodane: 18.08.2018

Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy

„Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy” to pozycja obowiązkowa na półkach nauczycieli, wykładowców, lektorów, działaczy polonijnych, animatorów kultury, dziennikarzy, dyplomatów – jednym słowem wszystkich, którym prestiż języka polskiego w świecie leży na sercu i od których los i status języka polskiego na świecie zależy. Publikację stworzył zespół autorski w składzie: Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka (współpraca: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń). Autorzy to jednocześnie zespół ekspertów powołany przez JM Rektora UŚ na mocy umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2017 roku w celu opracowaniu strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie, która miała uwzględniać:
- nauczanie języka polskiego jako obcego we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich poziomach, zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i w innych formach;
- promocję języka polskiego w świecie, wraz ze wskazaniem priorytetowych kierunków geograficznych i obszarów merytorycznych oraz narzędzi promocji; - koordynację działań oraz określenie zadań poszczególnych instytucji;
- wskazanie zakresu niezbędnych zmian legislacyjnych i sposobów finansowania.
Prace nad strategią ukończono w lipcu 2017 roku, książka ukazuje się w lipcu 2018 roku. Odległość czasowa niezbyt wielka, ale brzemienna w wydarzenia. Przede wszystkim w październiku 2017 roku została powołana do życia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, instytucja, która przejęła zadania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, ale też kilku innych działów, wydziałów i departamentów resortowych. Przed publikacją autorzy starali się wprowadzić konieczne zmiany, uwzględniające nową sytuację, choć nie zawsze było to możliwe.
Autorzy diagnozują aktualny stan nauczania i promocji języka polskiego w świecie i sugerują najlepsze sposoby rozwikłania problemów, podpowiadają najlepsze rozwiązania. Zdajemy sobie sprawę, że szybka realizacja niektórych proponowanych zmian nie jest możliwa, gdyż wymagałaby ogromnych zmian systemowych – są to jednak plany maksimum, które pokazują bolączki i rzeczy ważne dla nauczycieli, uczniów, studentów, rodziców dzieci polskiego pochodzenia i cudzoziemców z różnych powodów uczących się języka polskiego (np. migrantów, uchodźców, ale też reemigrantów, którzy wchodzą w polski system edukacyjny), ważne także dla miłośników polskiej literatury, polskiego teatru i polskiego kina, przebywających za granicą, gdzie dostęp do dóbr kultury bywa bardzo ograniczony; dla polskich turystów, podróżników, pasażerów, którzy próżno oczekują polskich zapowiedzi w samolotach, polskojęzycznej obsługi w pociągach czy polskich napisów na takich lotniskach. Fragmenty tej publikacji będą przydatne na specjalnościach glottodydaktycznych, na podyplomowych studiach kształcących przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Powinni po nią sięgnąć nauczyciele i wykładowcy, ale też studenci. Inspirację z tego opracowania winni czerpać ci, od których pewne zmiany, decyzje, możliwości wcielenia w życie proponowanych rozwiązań zależą.
Opracowanie pokazuje stan na przełomie lat 2017 i 2018 – stan, który systemowo wciąż jest taki sam. Daje podstawę do przemyślenia, wskazuje, co można naprawić szybko i łatwo, a co wymaga o wiele większego wysiłku. Chcemy zdecydowanie podkreślić – a to bardzo ważne – że opracowanie pokazuje też wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, sukcesy i mocne strony polskiej edukacji glottodydaktycznej oraz promocji Polski i języka polskiego.


Dodane: 09.08.2018

Zaproszenie do publikacji tekstów

W imieniu redakcji „Kultury Współczesnej” zapraszamy do przesyłania tekstów do kolejnego numeru („Kultura (nie)wrażliwa. Wrażliwość w kulturze”).
Szczegóły znajdują się na stronie: https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/aktualnosci/cfp-kultura-nie-wrazliwa-wrazliwosc-w-kulturze-nabor-tekstow


Dodane: 05.07.2018

Jest już dostępny najnowszy numer Kultury Popularnej. Temat wydania: Głodnemu film na myśli

„Celem niniejszego numeru jest pogłębiona, wieloaspektowa refleksja nad obecnymi w filmach reprezentacjami jedzenia. Interesowało nas kino widziane przez pryzmat kulinariów, ale też możliwość wykorzystania ich w dramaturgii i charakterystyce postaci, czy wreszcie – filmowe jedzenie odzwierciedlające społeczny, kulturowy i historyczny kontekst, w którym powstał film lub który wyznacza ramy świata przedstawionego. Wymagało to oczywiście spojrzenia na filmowe kulinaria z perspektywy wielu dyscyplin” – pisze we wprowadzeniu Aleksandra Drzał-Sierocka, redaktorka numeru.

„Wśród podejmowanych przez autorów tematów znalazły się kwestie tak różne, jak polskie seriale, twórczość Woody’ego Allena, turystyka kulinarna czy zagadnienie gender w kontekście kulinarnych upodobań postaci. Nie stroniliśmy też od kwestii objętych kulturowym tabu, budzących wstręt lub lęk. Stąd obecność artykułów na temat jedzenia w kontekście kina kanibalistycznego czy filmów ukazujących obozy koncentracyjne. Kulinarna perspektywa nie tylko spaja ten różnorodny materiał, ale też pozwala spojrzeć na niego na nowo, ujawniając nieodkryty we wcześniejszych analizach potencjał znaczeniowy”.

Autorzy tekstów w numerze: Małgorzata Bogunia-Borowska, Aleksandra Drzał-Sierocka, Justyna Dworczyk, Jarosław Grzechowiak, Kamila Kalista, Alicja Kisielewska, Małgorzata Kowalewska, Marzena Kubisz, Beata Łaciak, Anna Sarzyńska, Marek Sokołowski, Karolina Walkiewicz, Dominika Zielińska.

Cały numer: https://kulturapopularna-online.pl/resources/html/article/details?id=174314
Poszczególne artykuły: https://kulturapopularna-online.pl/resources/html/articlesList?issueId=11388


Dodane: 27.06.2018

Nowa pomoc dydaktyczna

Aleksandra Cybulska, Kompendium wiedzy o Polsce
Propozycja podręcznika - zachęcamy do zapoznania się z tą nową pomocą dydaktyczną!


Dodane: 27.06.2018

Nowa pozycja książkowa Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne

Książka "Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne" jest pracą interdyscyplinarną [...]. Łączy więc wiele dziedzin nauki takich jak glottodydaktyka, językoznawstwo polonistyczne, kulturoznawstwo, komunikacja, ale też pedagogika i socjologia [...]. Przedstawione cele pracy są bardzo ambitne. Monografia ma być z jednej strony "nową" dydaktyką języka, z drugiej - zakreślić obszary wiedzy interdyscyplinarnej, koniecznej do realizacji tego celu. [...] Rzeczywiście obecność uczniów z doświadczeniem migracyjnym wymaga zupełnie innej optyki [...] Edukacja takich dzieci narzuca konieczność interdyscyplinarności i koncepcji połączenia kształcenia językowego z nauczaniem międzykulturowym, dydaktyką wielojęzyczności, edukacją włączającą i edukacją pozytywną. [z recenzji prof. dr hab. Urszuli Żydek-Bednarczuk]


Dodane: 27.06.2018

Ukazała się nowa książka, która może być wykorzystywana na zajęciach z jpjo

Książka ma być pomocą dydaktyczną na krótkich kursach organizowanych przed rozpoczęciem studiów lub na kursach uzupełniających dla studentów rozpoczynających karierę akademicką w naszym kraju. To pierwsza tego typu publikacja w Polsce, która będzie stanowić także duże wsparcie dla nauczycieli, dotychczas samodzielnie przygotowujących materiały na tego typu zajęcia propedeutyczne. W ostatnich latach, kiedy obserwujemy stale zwiększająca się liczbę cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach, pojawiła się pilna potrzeba opracowania podręcznika wdrażającego nowo przybyłych kandydatów na studia lub nowicjuszy już stawiających pierwsze kroki na polskich uniwersytetach do życia w Polsce i funkcjonowania w polskim środowisku akademickim. (...) Pomysł przygotowania takiego podręcznika jest ciekawy i wynika z konieczności szybkiego przygotowania obcojęzycznych kandydatów na studia w języku polskim do adaptacji w naszym specyficznym środowisku akademickim. (...) Tematyka jest dobrana właściwie oraz podana w sposób oryginalny, miejscami nawet humorystyczny. To wydatnie podnosi atrakcyjność i walory podręcznika. Wszyscy studenci planujący lub rozpoczynający studia w Polsce powinni zaprzyjaźnić się z tym przewodnikiem i wybrać z niego potrzebne im zagadnienia.

Anna Dunin-Dudkowska [z recenzji]


Dodane: 27.06.2018

Pięciolecie pisma Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland

Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego
Dircksenstr. 46, 10178 Berlin
Tel. 004930 52682192
bundesvereinigung@polnischunterricht.de
http://polnischunterricht.de/

Pressemitteilung / Informacja prasowa
5 Jahre Fachzeitschrift Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland
Unsere Zeitschrift feiert ihr 5-jähriges Bestehen. Stoßen Sie mit uns an!

Nasze pismo obchodzi pięciolecie swego istnienia. Toast wzniesiemy

Wann? Freitag / w piątek, 8.06.2018, 19:00
Wo? w Collegium Polonicum (Słubice)

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland – das Jahrbuch der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte erscheint seit 2013! Es ist die einzige Zeitschrift in Deutschland, die ausschließlich der polnischen Sprache und ihrer Didaktik gewidmet ist. Als Erste legten wir die konkreten Zahlen der Polnischlerner/innen in Deutschland vor. Wir werben für Polnisch nicht nur als eine wichtige Nachbarsprache, sondern vor allem, im Kontext der europäischen Mehrsprachigkeitspolitik, als eine interessante Qualifikation für den europäischen Arbeitsmarkt. Unsere didaktischen Erfahrungen zeigen: Polnisch ist nicht schwer!
Die Autorinnen und Autoren des Jahrbuchs befassen sich neben der Sprachpolitik mit theoretischen Fragen der Linguistik, Didaktik und Methodik und stellen Lehrmaterialien und innovative Projekte vor. Verschiedene Bildungseinrichtungen und die Situation der darin Beschäftigten haben hier ein Forum. Die Zeitschrift ist eine Plattform des fachlichen Austausches unter Kolleginnen und Kollegen, die Polnisch als Fremdsprache und Herkunftssprache in allen Schulformen und an Hochschulen unterrichten. Sie ist zugleich eine Brücke zwischen der Fachwelt der Polnischlehrkräfte in Deutschland und in Polen. Veröffentlichungssprachen sind Polnisch oder Deutsch. Die bisherigen Ausgaben erhielten eine Förderung des Generalkonsulats der Republik Polen in Köln aus Mitteln zur Förderung der Polonia und des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (Nr. 2).

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland – rocznik Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego ukazuje się od 2013 r.! Jest to jedyne czasopismo w Niemczech, poświęcone wyłącznie językowi polskiemu i jego dydaktyce. Jako pierwsi obliczyliśmy, ile osób uczy się języka polskiego w Niemczech. Promujemy język polski nie tylko jako język polsko-niemieckiego sąsiedztwa, lecz przede wszystkim, w kontekście europejskiej polityki wielojęzyczności, jako interesującą kwalifikację na europejskim rynku pracy. Nasze doświadczenia dydaktyczne pokazują: język polski nie jest trudny!
Autorzy i autorki rocznika zajmują się polityką językową, teoretycznymi zagadnieniami lingwistyki, dydaktyki i metodyki, prezentują materiały dydaktyczne i nowatorskie projekty. Przedstawiają różne instytucje kształcenia i omawiają sytuację zatrudnionych w nich osób. Pismo stwarza możliwość wymiany fachowej między Kolegami i Koleżankami, uczącymi języka polskiego jako obcego i jako języka pochodzenia na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach instytucji edukacyjnych. Umożliwia też kontakt między środowiskiem nauczycielskim w Niemczech i w Polsce. Materiały ukazują się po polsku lub po niemiecku. Dotychczasowe numery otrzymały dotację Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z funduszu polonijnego i Pełnomocnika Federalnego ds. Kultury i Mediów (nr 2).

IV Międzynarodowa Konferencja Specjalistyczny język polski – język z przyszłością
8 - 9 czerwca 2018 r.
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Centrum Języków Obcych,Collegium Polonicum w Słubicach


Dodane: 19.06.2018

Konferencja

Katedra Językoznawstwa Włoskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ma zaszczyt zaprosić na Krajową Konferencję Naukową
Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym
która odbędzie się 22 listopada 2018 roku w Kasztelu „Kajasówka”

Zobacz także: formularz rejestracyjny


Dodane: 29.05.2018

Sekcja literaturoznawcza

26 maja w Poznaniu odbyła się konferencja „Literatura i glottodydaktyka”, na której uroczyście powołano Sekcję Literaturoznawczą Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego.

W spotkaniu uczestniczyli:
Liliana Madelska – wiceprezes Stowarzyszenia „Bristol”, Uniwersytet Wiedeński
Agnieszka Kwiatkowska – kierowniczka Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
Wiola Próchniak – KUL, Lublin
Tamara Czerkies – UJ, Kraków
Justyna Zych – UW, Warszawa
Anna Roter-Bourkane – UAM, Poznań
Agnieszka Zgrzywa – Collegium Polonicum, Słubice
Jan Zgrzywa – Collegium Polonicum, Słubice
Patrycja Krasowska – UAM, Poznań
Ewa Węgrzak – UAM, Poznań
Izabela Wieczorek – UAM, Poznań
Monika Válková Maciejewska – UAM, Poznań

Tegoroczne spotkanie było pierwszym z cyklu „Literatura i glottodydaktyka”. Na kolejny rok zaplanowano panele teoretyczny (Warszawa) i praktyczny (Wiedeń). Wszystkie referaty zaprezentowane w Poznaniu będzie można przeczytać w tomie pokonferencyjnym, będącym jednocześnie pierwszą publikacją Sekcji Literaturoznawczej.

Zapraszamy do współpracy!


Dodane: 26.04.2018

Konferencja

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

II Forum Glottodydaktycznym

organizowanym przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego.
Forum odbędzie się 29.09.2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Zobacz także: karta zgłoszenia


Dodane: 04.04.2018

Dni Języka Polskiego w Kaliningradzie

  W dniach 22-23 marca 2018 r. w Instytucie Nauk Humanistycznych Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie odbyły się Dni Języka Polskiego, których częścią było XV, jubileuszowe, dyktando z języka polskiego. Tekst dyktanda autorstwa dr Tatiany Szkapienko z Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I. Kanta odczytał, jak co roku, prof. dr hab. Tadeusz Palmowski z Uniwersytetu Gdańskiego.
  Nagrody dla laureatów ufundował Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie, który z ogromnym zaangażowaniem wspiera promocję języka i kultury polskiej w regionie.
  W ramach Dni Języka Polskiego odbyły się również wykłady zaproszonych gości: dr hab. Aleksandry Achtelik z Uniwersytetu Śląskiego oraz mgr Katarzyny Cudny z Instytutu Polskiego w Moskwie.
  Ponadto wszyscy uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w kiermaszu polskich książek oraz spróbować swoich sił w zabawach ortograficznych przygotowanych przez studentów polonistyki Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie.


Dodane: 03.04.2018

Tłumaczenia arcydzieł literatury polskiej na język wietnamski

Zobacz także: Przemówienie na uroczystości wręczenia medalu „Labor Omnia Vincit”, Życiorys Nguyen Chi Thuat


Dodane: 25.03.2018

Prof. Tokimasa Sekiguchi laureatem prestiżowej nagrody gazety Yomiuri Shinbun


Z wielką przyjemnością informuję członków Stowarzyszenia „Bristol”, że znakomity polonista japoński, prof. Tokimasa Sekiguchi, został laureatem prestiżowej nagrody gazety Yomiuri Shinbun za przekład na język japoński "Lalki" Bolesława Prusa, która ukazała się w listopadzie 2017 r.. Przekład japoński "Lalki" liczy ponad 1200 stron. Autor opatrzył tekst wieloma przypisami (ok.700), wyjaśniającymi ówczesne polskie realia i specyfikę zachowań kulturowych.
Nagroda jest przyznawana od 1948 r. Od 1960 r. jest przyznawana w sześciu kategoriach, m.in. za tłumaczenia literackie. Dotychczas otrzymało ją ponad 300 autorów, a wśród nich znani na świecie pisarze japońscy: Kobo Abe, Yukio Mishima i Haruki Murakami. W 2018 r. nagroda wynosi 2 miliony jenów.
Tłumaczenie "Lalki" kosztowało prof. Sekiguchiego wiele żmudnej pracy. Dlatego po ukazaniu się przekładu informował o tym przyjaciół mailem o treści "Lalka sama stoi", dołączając do informacji zdjęcie tłumaczenia "Lalki", która rzeczywiście sama stoi. Fotografię tę załączam, dzieląc z prof. Sekiguchim Jego satysfakcję i radość, a osobiście żywiąc dumę z Jego osiągnięć.


Władysław T. Miodunka


Dodane: 29.09.2014

Zaproszenie do sekcji „Bristolu” - literatura w nauczaniu jpjo

Sekcja literaturoznawcza
Tekst literacki – jako wieloaspektowa forma komunikacji językowej i jako tekst kultury – jest dla glottodydaktyki cennym przejawem językowej aktywności. Można teksty literackie traktować pragmatycznie – jako materiał językowy. Materiał wyjątkowo bogaty i na różne sposoby użyteczny. Egzemplifikujący nie tylko pełne spektrum zjawisk gramatycznych i leksykalnych, ale pokazujący również te możliwości języka, które w innych tekstach ujawniają się mniej intensywnie, a stanowią o rzeczywistej semantycznej sile i żywotności polszczyzny...


Dodane: 14.10.2014

Zeszyty ćwiczeń

Szanowni Państwo!
Sekcja „Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego” naszego Stowarzyszenia oraz Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, podjęły wspólną inicjatywę redagowania zeszytów ćwiczeń, których podstawowym walorem ma być nauczanie języka polskiego jako obcego poprzez treści kulturowe. Chcemy wydawać materiały, będące konspektami zajęć, opracowania i teksty dające się wykorzystać w praktyce glottodydaktycznej, mogące wpisać się jednocześnie w szeroko rozumianą narrację kulturową...

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: