Przeczytane/Polecane

Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego Iwona Janowska


     Widzę pięć powodów, żeby jej poświęcić uważną lekturę:
1. Autorka pokazuje ewolucję podejścia komunikacyjnego, o czym w Polsce mówiło się za mało;
2. precyzyjnie opisuje podejście zadaniowe jako kolejny, ważny etap rozwoju podejścia komunikacyjnego;
3. podejście zadaniowe jest w nauczaniu języka polskiego jako obcego właściwie nieznane, a Janowska w cz. II pokazuje, jak je stosować w dydaktyce naszego języka;
4. Autorka omawia też lansowane przez CEFR podejście ukierunkowane na działanie, które obejmuje łącznie podejście zadaniowe i metodę projektów;
5. jest to pierwsza praca z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, z która powinni się zapoznać wszyscy polscy dydaktycy języków obcych!

Prof. zw. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl