Przeczytane/Polecane

O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś pod red. I. Janowskiej i P.T. Gębala, Kraków 2016


  Niniejszy tom zawiera referaty (...) poświęcone glottodydaktyce polonistycznej sensu stricto, czyli teoretycznym, metodologicznym, programowym i praktycznym aspektom nauczania polszczyzny jako języka drugiego i obcego. Stanowią one swoistą wizytówkę współczesnej myśli glottodydaktycznej, obecnej w rozważaniach polskich i zagranicznych. (...) Wnoszą istotny głos w dyskusję na temat obecnego miejsca i postulowanego rozwoju glottodydaktyki polonistycznej, sygnalizując potrzeby badawcze, prowadzone kierunki badań, wykorzystywane podejścia metodologiczne oraz kreśląc perspektywy na przyszłość. (...)

Pokłosie (...) konferencji w postaci tego opracowania stanowi istotny wkład w realizację celu wymienionego w tytule tomu. Tylko przemyślany rozwój glottodydaktyki polonistycznej jest w stanie zapewnić dalszy rozwój studiów polonistycznych w świecie, których podstawą jest i zawsze będzie skuteczne nauczania i uczenie się języka polskiego.

P.E. Gębal, I. Janowska Wprowadzenie (fragment)

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl